Lidl Suomi – Säästä hinnasta, älä laadusta
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

RULETITTOIMINNON OSALLISTUMISEHDOT

Laadittu 2022


Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm (jatkossa Lidl) järjestää Ruletti-nimisen kampanjan Lidl Plus -sovelluksessa, johon voivat osallistua rekisteröityneet Lidl Plus -etuohjelman jäsenet (katso www.lidl.fi/lidlplus ja Lidl Plus -sovelluksen ohje-osio).


Ruletti on kampanjaluontoinen Lidl Plus -sovelluksen toiminto. Käyttääkseen rulettitoimintoa asiakkaan tulee tunnistautua Lidl Plus -asiakkaaksi kassalla maksutapahtuman yhteydessä. Tunnistautuminen tapahtuu joko digitaalisen Lidl Plus -kortin avulla tai antamalla sovellukseen rekisteröidyn matkapuhelinnumeron kassalle maksutapahtuman yhteydessä.


Kunkin ostotapahtuman jälkeen asiakas saa automaattiviestin uuden rulettitoiminnon aktivoitumisesta Lidl Plus -sovelluksessa. Rulettitoiminnon aktivoiduttua asiakas voi pyöräyttämällä rulettia vastaanottaa uuden lisäedun. Ostotapahtuman ja rulettitoiminnon aktivoitumisen jälkeen rulettia tulee pyöräyttää neljän (4) päivän kuluessa lisäedun vastaanottamiseksi. Edellisestä ostoksesta tulee olla kulunut vähintään kaksi (2) tuntia, jotta rulettitoiminto voi aktivoitua uudelleen. Rulettitoiminto ei kuitenkaan aktivoidu, mikäli asiakas ostaa ostotapahtuman yhteydessä ainoastaan alkoholi-, tupakka- tai nikotiinituotteita tai jos asiakas ainoastaan lunastaa pullonpalautuskuitin.


Asiakkaan pyöräytettyä rulettia hän näkee heti Lidl Plus -sovelluksesta, minkä lisäedun hän on rulettitoiminnosta vastaanottanut. Jokaisella pyöräytyksellä asiakas vastaanottaa lisäedun. Lisäedut ovat järjestäjän etukäteen määrittelemiä. Ne voivat olla esimerkiksi prosentuaalisia tuote- tai ostoskertakohtaisia alennuksia (10 %, 20 % jne.) tai euromääräisiä alennuksia.


Lisäetua voi käyttää vasta seuraavan ostoksen yhteydessä (ei saman, jo maksetun ostoksen yhteydessä). Lisäetu on voimassa kolme (3) päivää ruletin pyöräyttämisestä. Lisäetu tulee aktivoida ja käyttää annetun voimassaoloajan puitteissa. Lisäetua ei voi siirtää toiselle henkilölle, eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Jos lisäedun perusteella saatava alennus ylittää ostoksen loppusumman, ylittävää osaa ei hyvitetä. Tämä tarkoittaa sitä, että ostoksen summan tulisi olla vähintään lisäedun arvon verran. Lisäedut saattavat sisältää käyttörajoituksia, jotka näkyvät kunkin lisäedun tiedoissa. Lisäedut ovat käytössä kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä (poislukien Outlet-myymälät).


Lidl ei vastaa rulettitoiminnon tai siitä vastaanotetun lisäedun väärinkäytöstä. Lidl ei takaa, eikä vastaa siitä, että rulettitoiminto tai lisäedut ovat osallistujan käytettävissä keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Käyttämällä rulettitoimintoa asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ruletin käyttöehtoja. Lidl pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Lisäksi Lidl pidättää oikeuden rulettitoiminnon muuttamiseen, keskeyttämiseen sekä päättämiseen.


Jos näitä käyttöehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ( www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan ( www.kuluttajaneuvonta.fi). Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, rekisteröity voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon ( www.tietosuoja.fi) .