Lidl Suomi – Säästä hinnasta, älä laadusta
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!
Banner

Compliance

COMPLIANCE

Compliancella tarkoitetaan yrityksen lainmukaista toimintaa ja Lidlissä haluamme varmistua siitä, että noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja olemme luotettava työnantaja.


Lainsäädännön noudattaminen toimii tämän luottamuksen perustana. Siksi meille on tärkeää havaita ja ennaltaehkäistä mahdollinen lakien tai sisäisten ohjeiden vastainen toiminta. Tavoitteen toteutumista edesauttavat erilaiset ilmoituskanavat compliance-rikkomusepäilyistä.


Jos epäilet compliance-rikkomuksia (lahjonta, kilpailulain ja tietosuojalakien vastainen toiminta, petokset, kavallukset), voit ottaa suoraan yhteyttä Lidlin Legal & Compliance-osaston compliance-toimintoon tai jättää ilmoituksen sähköisen ilmoituskanavamme kautta ( BKMS®).


Compliance-toiminto


Lidlin Legal & Compliance-osaston compliance-toiminto vastaa compliance-aiheisiin tiedusteluihin sekä antaa lisätietoja sähköisestä ilmoituskanavasta. Yhteydenoton voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen compliance@lidl.fi.


Sähköinen ilmoituskanava (BKMS®)


BKMS®-kanavallaan Lidl täyttää Euroopan neuvoston toukokuussa 2014 antaman suosituksen väärinkäytösten eli ns. whistleblowing-järjestelmän käyttöönotosta ja edistää hyvän hallintotavan sekä paikallisen lainsäädännön noudattamista organisaatiossa. Ilmoituskanava on otettu käyttöön osana Lidlin kansainvälistä compliance-ohjelmaa.


BKMS®-kanavamme kautta otamme vastaan ilmoituksia epäillyistä ns. compliance-rikkomuksista, joilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnassa tehtyjä tai yrityksen liiketoimintaan liittyviä väärinkäytöksiä, kuten lahjontaa, kilpailulain ja tietosuojaa koskevien lakien vastaista toimintaa sekä petoksia ja kavalluksia.


Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ilmoittajalle voidaan luoda suojattu postilaatikko, joka mahdollistaa Lidlin ja ilmoituksentekijän viestittelyn käsittelyprosessin aikana, vaikka ilmoitus olisi jätetty nimettömästi. Ilmoituksen tekemisestä ei aiheudu ilmoittajalle minkäänlaista haittaa. Järjestelmä ohjaa ilmoituksen tekemisessä.