Tietosuoja Lidlissä

Kiitos, että olet kiinnostunut  tietosuojasta Lidlissä. Toivomme, että asioidessasi meillä voit kokea, että käsittelemme henkilötietosi asiakaslähtöisesti ja luottamuksellisesti. Haluamme, että pidät sitä, kuinka toteutamme tietosuojaa, asiakaslähtöisenä laatuominaisuutena.

 

Seuraavissa tietosuojaselosteissa kerromme sinulle henkilötietojen käsittelystä Lidl Suomi Kommandiittiyhtiössä. Henkilötietona pidetään kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyämme ohjaa erityisesti tietosuoja-asetus, mutta myös muu voimassaoleva lainsäädäntö, kuten laki sähköisen viestinnän palveluista (tietoyhteiskuntakaari). Klikkaamalla allaolevia otsikoita, pääset tutustumaan kunkin tietosuojaselosteen sisältöön tarkemmin.

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

1. Verkkosivullamme käsiteltävät tiedot

2. Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

3. Markkinointiarpajaiset (kilpailut ja arvonnat)

4. Newsletter (Lidlin uutiskirje)

5. Evästeet

6. Tietojen vastaanottajat EU:n ulkopuolella

7. Oikeutesi rekisteröitynä henkilötietojen käsittelyyn liittyen

8. Yhteyshenkilö

9. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

1. Verkkosivullamme käsiteltävät tiedot

Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:

Jokaisesta käynnistäsi verkkosivuillamme tallentuu tietoa meille sekä kolmansille osapuolille. Käynnistäsi tallentuvat tiedot ovat seuraavat: verkkosivu, jolta siirryt verkkosivuillemme (viite-URL), IP-osoite, käyntisi ajankohta, laitteen pyytämät vahvistukset, http-vastauskoodi, siirretty tietomäärä sekä tieto käyttämästäsi selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja käyttämäsi internet-operaattori.
 

Tiedot tallentuvat niin kutsuttuun lokitiedostoon  seuraavia tarkoituksia varten:

 • sujuvan yhteyden muodostamisen takaaminen,
 • verkkosivumme miellyttävän käytön takaaminen,
 • verkkosivun turvallisuuden ja vakauden analysointi.

Jos olet antanut suostumuksen selaimessasi ja/tai käyttöjärjestelmässäsi tai muissa laitteesi asetuksissa sijainnin käyttämisen, hyödynnämme tätä toimintoa voidaksemme tarjota sinulle sijaintiisi liittyviä, yksilöllisiä palveluita, kuten lähimmän myymälämme sijainnin. Käsittelemme sijaintitietojasi vain tätä käsittelytarkoitusta varten.
 

IP-osoitteesi käsittelyn oikeudellinen peruste on meidän oikeutettu etumme. Oikeutettu etumme perustuu yllä mainittuihin tietojen käsittelyn tarkoituksiin.
 

Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi kolmansille osapuolille.

2. Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:

Asiakaspalvelumme käsittelee henkilötietojasi asiakassuhteen ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi, kuten kyselyihin, palautteisiin ja muihin yhteydenottoihin vastaamiseksi ja reklamaatioiden hoitamiseksi. Käsittelemme tietojasi myös asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin sekä osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi.
 

Kun otat asiakaspalveluumme yhteyttä puhelimitse, nauhoitamme puhelut asiakastapahtuman todentamiseksi, osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi sekä koulutustarkoituksiin asiakaspalvelun laadun varmentamiseksi ja kehittämiseksi. Puhelun nauhoittamisesta informoidaan jokaisen puhelun alussa.
 

Lisäksi käsittelemme tietoja oman toimintamme sekä kanssamme kulloinkin samaan yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden toiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin.
 

Käsittelemme siten yhteydenottokanavasta riippuen seuraavia henkilötietoja:

 • Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Asiointia koskevat tiedot, kuten asiointipäivä ja -paikka
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät muut tiedot, kuten reklamaatiota koskevat tiedot
 • Kirjallisessa, sähköisessä tai äänitetyssä muodossa annetut asiakaspalautteet
 • Asiakaspalvelun puhelunauhoitteet: puhelun soittajan puhelinnumero, ajankohta ja puhelunauhoite

Käsittelyn oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme. Oikeutettu etumme perustuu yllä mainittuihin tietojen käsittelytarkoituksiin eli asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitoon ja kehittämiseen. Tietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme käsitellä ja vastata asiakaspalveluumme saamiimme yhteydenottoihin, palautteisiin ja reklamaatioihin sekä kehittää omaa toimintaamme.
 

Saamme henkilötietosi ja asiaasi koskevat tiedot sinulta asiakaspalvelun yhteydenottolomakkeella, puhelimitse, sähköpostiviestissä tai myymälästä toimitettavilla lomakkeilla. Käsittelemme tietojasi vain yllä mainitsemiimme käyttötarkoituksiin ja eri yhteydenottokanavien kautta keräämme ainoastaan kulloinkin tarvittavaa tietoa
 

Järjestämme asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi myös asiakastyytyväisyyskyselyitä. Asiakastyytyväisyyskyselyihin osallistuminen on vapaaehtoista ja käsittelemme vastauksesi anonyymisti. Tämä siis tarkoittaa, ettemme asiakastyytyväisyyskyselyissä pysty yhdistämään sinua antamiisi vastauksiin. Tallennamme ainoastaan kyselyn vastausajankohdan eli vastaamista koskevan päivämäärän ja kellonajan. Pyydämme, ettet asiakastyytyväisyyskyselyihin vastatessasi myöskään anna vapaatekstikenttiin henkilötietoja, kuten nimiä tai muita vastaavia tietoja, joiden perusteella antamasi vastaus voitaisiin yhdistää sinuun tai muihin henkilöihin. Laadimme asiakastyytyväisyyskyselyistä aina oman, erillisen tietosuojaselosteensa, joka koskee kyseistä asiakastyytyväisyyskyselyä. Mikäli asiakastyytyväisyyskyselyssä poikkeuksellisesti käsitellään henkilötietoja, mainitaan henkilötietojen oikeudellinen käsittelyperuste kyseisessä tietosuojaselosteessa.
 

Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:
 

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä huolellisesti valitsemillemme yhteistyökumppaneille, jotka olemme asianmukaisin sopimuksin velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti.
 

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeellista, että asiasi asianmukaiseksi käsittelemiseksi toimitamme asiaasi koskevia tietoja yhteistyökumppaneillemme. Mikäli kyse ei ole henkilötietojen käsittelyn ulkoistamistapauksesta, niin anonymisoimme asiaasi koskevat tiedot siten, ettei yhteistyökumppanimme, esimerkiksi tavarantoimittajamme, voi yhdistää saamiaan tietoja sinuun. Jos yksittäistapauksessa henkilötietojesi luovuttaminen yhteistyökumppanillemme on tarpeen asiasi käsittelemiseksi, ilmoitamme tästä sinulle ja pyydämme sinulta nimenomaisen suostumuksen henkilötietojesi luovuttamiseen.
 

Käytämme asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksia lähtökohtaisesti vain toimintamme kehittämistä ja sisäisiä analysointitarkoituksia varten. Mikäli käsittelemme asiakastyytyväisyyskyselyissä henkilötietojasi, niin emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Jos yksittäistapauksessa henkilötietojesi luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on tarpeen asiasi asianmukaiseksi käsittelemiseksi, ilmoitamme tästä sinulle ja pyydämme sinulta nimenomaisen suostumuksen henkilötietojesi luovuttamiseen.
 

Tietojen säilytysaika:
 

Asiakaspalveluun yhteydenottolomakkeella, puhelimitse, sähköpostiviestillä tai myymälästä toimitettavilla lomakkeilla antamasi henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan järjestelmässämme viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua sinua koskevan asian lopullisen käsittelemisen jälkeen. Asiakaspalvelun yhteydessä syntyneitä puhelunauhoitteita säilytetään 28 päivän ajan siitä, kun puhelunauhoite on syntynyt.

 

3. Markkinointiarpajaiset (kilpailut ja arvonnat)

Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:
 

Voit osallistua muun muassa verkkosivuillamme, uutiskirjeemme kautta tai käyttämällä Lidlin sovelluksia erilaisiin markkinointiarpajaisiimme. Mikäli kyseisiä markkinointiarpajaisia varten laaditussa erillisessä tietosuojaselosteessa ei toisin ole mainittu, niin käsittelemme markkinointiarpajaisten yhteydessä antamiasi henkilötietoja markkinointiarpajaisten toteuttamiseksi, arvonnan suorittamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä markkinointiarpajaisten voittajaan/voittajiin. Henkilötietojen käsittelyperuste on tällöin henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus tai sopimuksen täytäntöönpano. Mikäli henkilötietojen käsittelyperusteena on antamasi suostumus, on sinulla oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyn oikeudellisesta perusteesta saat erillisistä kyseistä markkinointiarpajaista varten laatimastamme tietosuojaselosteesta.
 

Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:
 

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeellista markkinointiarpajaisten toteuttamista, esimerkiksi saamasi voiton lähettämistä, varten. Muussa tapauksessa emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.
 

Tietojen säilytysaika:
 

Poistamme henkilötietosi kilpailun toteuttamisen jälkeen. Voimme säilyttää henkilötietosi, mikäli meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi muissa rekistereissämme.

4. Newsletter (Lidlin uutiskirje)

Tietojen käsittelyn tarkoitus / lailliset perusteet:
 

Sinulla on mahdollisuus tilata verkkosivuillamme uutiskirjeemme (Lidlin Newsletter). Uutiskirjeemme tilaajana saat viikoittain tietoa ajankohtaisista kampanjoistamme, uutuustuotteistamme sekä tarjouksistamme suoraan sähköpostiisi. Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on antamasi nimenomainen suostumus uutiskirjeen lähettämiseen.
 

Käsittelemme henkilötietojasi, eli sähköpostiosoitettasi ja mahdollisesti antamaasi nimitietoa, vain Lidlin ajankohtaisista kampanjoista, uutuustuotteista ja tarjouksista tiedottamiseen. Sinulla on mahdollisuus peruuttaa uutiskirjeen tilaaminen milloin tahansa. Tämän voit tehdä muun muassa Lidlin nettisivuilla täältä tai saamasi uutiskirjeen sisältämän linkin kautta.
 

Varmistaaksemme, ettei sähköpostiosoitteen syöttämisessä uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä ole tapahtunut virhettä, käytämme uutiskirjeemme lähettämisessä niin kutsuttua Double-Opt-In-menetelmää: kun olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi tilauslomakkeessa osoitettuun kenttään, lähetämme sinulle antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuslinkin. Sinun tulee vahvistaa linkin avulla tilauksesi, jonka jälkeen vasta siirryt uutiskirjeen jakelulistallemme.
 

Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:
 

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä, eli uutiskirjeen jakelun, huolellisesti valitsemallemme yhteistyökumppanille, jonka olemme asianmukaisella sopimuksella velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti.
 

Tietojen säilytysaika:
 

Kun peruutat suostumuksesi uutiskirjeemme lähettämiseen, poistamme tietosi uutiskirjeen jakelulistalta.

5.  Evästeet

5.1 Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttäminen

Rekisterinpitäjä, käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste:

 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, Niittymäentie 7, 02200 Espoo on rekisterinpitäjä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttöön liittyvissä käsittelytoimissa kaikilla www.lidl.fi-verkkotunnuksen alaisilla verkkosivustoilla.

 

Evästeet ovat päätelaitteellesi (esimerkiksi kannettava tietokone, tabletti, älypuhelin) verkkosivuillamme vierailun yhteydessä tallennettavia pieniä tiedostoja. Evästeiden lisäksi on olemassa myös muita vastaavia tekniikoita, kuten pixel tag, jotka voivat toimia kuten evästeet. Evästeet tai muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttämääsi päätelaitetta, eikä evästeissä ole viruksia, troijalaisia tai muita haittaohjelmia. Evästeisiin tallennetaan tietoa, joka muodostuu kulloinkin käytössä olevan päätelaitteen mukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saisimme evästeitä käyttämällä suoraan sinua koskevia tietoja.

 

Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita verkkosivustojemme käyttöön liittyvien tietojen keräämiseksi ja käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin riippuen käytetyn evästeen tai muun tekniikan luonteesta:

 

 • Teknisesti välttämättömät: Nämä evästeet ja muut tekniikat ovat välttämättömiä, jotta pystyt liikkumaan sivustolla ja käyttämään sen eri ominaisuuksia. Ilman näitä et voi käyttää palveluitamme, kuten esimerkiksi katsomaan kaikkea sisältöä sivustolla. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.
 • Käyttökokemus: Nämä evästeet keräävät tietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään miten verkkosivustoamme käytetään. Käytössä olevien tekniikoiden avulla voimme ottaa huomioon todelliset tai oletetut mieltymyksesi verkkosivustojemme mukavaan käyttöön, kuten näyttämään verkkosivumme sinulle sopivalla kielellä.
 • Statistiikka: Nämä tekniikat mahdollistavat meille anonyymien tilastojen luomisen palveluidemme ja verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme räätälöidä ne vastaamaan tarpeitasi. Sen avulla voimme esimerkiksi selvittää, kuinka voimme mukauttaa verkkosivustomme entistä paremmin vastaamaan käyttäjien käyttötapoja.
 • Markkinointi: Näiden evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme tarjota sinulle kohdennettua markkinointia käyttötapoihisi perustuvan analyysin perusteella. Tässä yhteydessä käyttötapojasi voidaan myös seurata eri verkkosivustojen, selainten tai päätelaitteiden kautta käyttämällä yksilöivää käyttäjätunnusta (yksilöivä tunniste).

 

Löydät luettelon käyttämistämme evästeistä ja muista vastaavista tekniikoista, mukaan lukien käsittelyn tarkoituksesta, tallennusajasta ja mahdollisesti käsittelyyn liittyvistä kolmansista osapuolista, täältä.

 

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttöön liittyvän käyttödatan käsittelyn yhteydessä käsitellään erityisesti seuraavia henkilötietokategorioita käsittelyn tarkoituksesta riippuen:

 

Teknisesti välttämättömät:

 • Käyttäjän syötteiden muistaminen useilla alisivuilla (esim. valitse halauamasi myymälä Lidlin myymälähausta);
 • Turvallisuuteen liittyvät tapahtumat (esim. useiden epäonnistuneiden kirjautumisyritysten havaitseminen);
 • Tiedot multimediasisällön toistamiseen (esim. käyttäjän valitsemien (tuote)videoiden toisto).

Käyttökokemus:

 • Käyttöliittymän mukautusasetukset, joita ei ole linkitetty pysyvään tunnisteeseen (esim. aktiivinen kielen valinta tai hakulausekkeiden tai karttojen näyttö myymälähaussa).

 

Statistiikka:

 • Pseudonymisoidut käyttöprofiilit sisältävät tietoa verkkosivustojemme käytöstä. Näitä ovat erityisesti:
 • selaintyyppi / -versio,
 • käytetty käyttöjärjestelmä,
 • viite-URL (edellinen verkkosivu),
 • laitteen host-nimi (IP-osoite),
 • palvelinpyynnön kellonaika,
 • henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
 • käynnistetyt tapahtumat verkkosivustolla (selausmallit).
 • IP-osoite anonyymoidaan säännöllisesti, joten sitä ei lähtökohtaisesti voida jäljittää henkilöösi.
 • Yhdistämme käyttäjätunnuksen (user ID) muihin tietoihisi (kuten nimi, sähköpostiosoite) vain, mikäli olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi. Itse käyttäjätunnuksen (user ID) perusteella emme voi tehdä johtopäätöksiä sinusta henkilökohtaisesti.

 

Markkinointi:

 • Pseudonymisoidut käyttöprofiilit sisältävät tietoa verkkosivustomme käytöstä. Näitä ovat erityisesti:
  • yksilöivä tunniste (user ID),
  • potentiaalinen tuotetta koskeva kiinnostus,
  • käynnistetyt tapahtumat verkkosivustolla (selausmallit).
 • IP-osoite anonyymoidaan säännöllisesti, joten sitä ei lähtökohtaisesti voida jäljittää henkilöösi.
 • Yhdistämme käyttäjätunnuksen (user ID) muihin tietoihisi (kuten nimi, sähköpostiosoite) vain, mikäli olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi. Itse käyttäjätunnuksen (user ID) perusteella emme voi tehdä johtopäätöksiä sinusta henkilökohtaisesti. Jaamme käyttäjätunnuksen ja siihen liittyvät käyttöprofiilit tarvittaessa kolmansien osapuolten kanssa mainosverkkojen tarjoajien kautta

 

Käyttökokemus-, statistiikka- ja markkinointievästeiden sekä vastaavien tekniikoiden käsittelyn oikeusperuste on käsittelyyn antamasi suostumus (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta). Teknisesti välttämättömien evästeiden käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano, eli käsittelemme tietojasi palvelumme tajoamiseksi sopimuksen valmistelemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta b alakohta) tai oikeutetun etumme perusteella, jotta kykenemme näyttämään verkkosivustomme sisällön toimivalla tavalla (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f alakohta).
 

Voit peruuttaa antamasi suostumuksen tai hallinnoida evästeasetuksiasi milloin tahansa täällä. Poistamalla valintamerkit voit helposti peruuttaa antamasi suostumuksen kyseisiin käsittelytarkoituksiin.
 

Integroimme verkkosivuillamme säännöllisesti myös kumppaniyritysten sisältöä. Integroidun sisällön puitteissa kumppanimme voivat käyttää omia evästeitä omalla vastuullaan ja tarvittaessa pyytää suostumuksesi. Huolimatta siitä, että nämä evästeet sisältyvät myös yllä esitettyihin tietoihin teknisistä syistä, meillä ei ole pääsyä evästeisiin, emmekä ole (yhdessä) vastuussa niiden välityksellä tapahtuvasta tietojen käsittelystä. Löydät lisätietoja tästä näiden kumppanien tietosuojakäytännöstä.

 

Vastaanottajat / Vastaanottajaryhmät:
 

Käytämme evästeiden ja vastaavien tekniikoihin avulla kerättävien tietojen käsittelyssä erityisesti verkkomarkkinointiin erikoistuneita ulkoisia palveluntarjoajia. Nämä huolellisesti valitsemamme palveluntarjoajat käsittelevät tietojasi meidän lukuumme henkilötietojen käsittelijöinä ja olemme asianmukaisin sopimuksen velvoittaneet kyseiset palveluntarjoajat käsittelemään henkilötietoja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Kaikki evästelistauksessa luetellut palveluntarjoajat käsittelevät tietoja henkilötietojen lukuumme henkilötietojen käsittelijöinä, ellei niitä ole erikseen nimetty yhteisrekisterinpitäjäksi tämän selosteen alussa.
 

Antamasi suostumuksen laajuudesta riippuen myös Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö käsittelee tietojasi yllä kuvatulla tavalla. Mikäli olet antanut suostumuksei markkinointitarkoituksiin, voimme jakaa käyttäjätunnuksesi (user ID) ja siihen liitetyt käyttäjäprofiilit kolmansille osapuolille mainosverkostojen kautta.

 

Säilytysaika:
 

Löydät tiedot evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden säilytysajoista evästelistauksestamme. Mikäli voimassaoloaika on merkitty ”pysyväksi” evästelistauksen "Säillytysaika"-sarakkeessa, eväste tallennetaan pysyvästi siihen asti kunnes siihen kohdistuva suostumus peruutetaan.

5.2 Google Analytics
 

Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:
 

Verkkosivujemme toivotun sisällön ja jatkuvan optimoinnin mahdollistamiseksi käytämme Google Analyticsia, joka on Google Inc.:in (”Google”) verkkoanalyysipalvelu. Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, joka perustuu verkkosivujen toimivuuteen sekä optimointiin. Evästeillä kerätään  seuraavat tiedot verkkosivun käytöstä:

 • selaimen tyyppi / -versio,
 • käytetty käyttöjärjestelmä,
 • viite-URL (edellinen verkkosivu),
 • laitteen host-nimi (IP-osoite),
 • palvelinpyynnön kellonaika

Käsittelemme yllä mainittuja tietoja verkkosivujemme käytön analysoimiseksi, verkkosivuaktiviteetteja koskevien raporttien luomiseksi sekä muihin verkkosivun/internetin käyttämiseen liittyvien palveluiden tuottamiseen markkinatutkimuksia ja verkkosivustomme optimoidun sisällön luomista varten. IP-osoitteet anonymisoidaan, joten niitä ei voida yhdistää henkilöön (niin sanottu IP-Masking).
 

Voit estää evästeiden asentamisen selaimesi asetuksista, mutta tällöin verkkosivun kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kokonaisuudessaan. Lisäksi voit estää evästeiden avulla kerättyjen ja verkkosivun käyttöön liittyvien tietojen (kuten IP-osoitteesi) keräämisen ja käyttämisen Googlessa lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä selainlisäosan: Browser-Add-on. Lisätietoja Google Analyticsin tietosuojasta löydät Google Analytics:in verkkosivuilla.
 

Tiedon vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:
 

Evästeen keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Googlen tietoihin. Tiedot luovutetaan mahdollisesti myös kolmansille osapuolille, mikäli lainsäädäntö tämän sallii tai mikäli kyse on henkilötietojen käsittelystä toimeksisaajana toimeksiantajan lukuun (eli henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisesta).
 

Tietojen säilytysaika:
 

IP-osoitteen anonymisoinnin jälkeen tietoja ei voi yhdistää henkilöön. Tilastollisesti käsitellyt tiedot poistetaan Google Analyticsissä 14 kuukauden kuluttua. Google Analyticsin avulla laadittujen raporttien tietoja ei voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin.

6. Tietojen vastaanottajat EU:n ulkopuolella

Lukuun ottamatta kohdassa 5 kuvailtua henkilötietojen käsittelyä emme luovuta tietojasi vastaanottajille, joiden toimipaikka on Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Kohdassa 5 mainittu henkilötietojen käsittely on tietojen käsittelyn ulkoistamista palveluntarjoajamme palvelimelle USA:ssa. Tietojen siirto kolmansiin maihin voidaan tehdä lainmukaisesti niin sanotun Privacy Shield:in periaatteiden mukaisesti sekä hyödyntäen EU:n komission mallisopimuslausekkeita.  

7. Oikeutesi rekisteröitynä henkilötietojen käsittelyyn liittyen

7.1. Yleiskatsaus

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:

 • oikeus saada pääsy tietoihin,
 • oikeus tietojen oikaisemiseen,
 • oikeus tietojen poistamiseen,
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen,
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.
   

7.2 Oikeus saada pääsy tietoihin
 

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Tiedon etsimiseksi tarvitsemme sinulta ensin tarpeelliset tiedot sinun tunnistamiseksesi. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietää mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu edellyttäen, ettei tiedon antamista ole laissa rajoitettu.
 

Sinulla on oikeus saada tieto:

 • käsittelyn tarkoituksista
 • käsitellyistä henkilötietoryhmistä
 • vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille olemme luovuttaneet tai aiomme luovuttaa henkilötietojasi
 • henkilötietojesi suunnitellusta säilytysajasta tai säilytysajan määrittämiskriteereistä
 • luovutammeko tai siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan ja mitä asianmukaisia suojatoimenpiteitä sovellamme siirtoihin
 • oikeudestasi tehdä valitus valvontaviranomaisille
 • oikeudestasi pyytää meiltä sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • oikeudestasi pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • oikeudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Voit tehdä meille tietoihisi pääsyä koskevan pyynnön. Toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista tavalla, joka ei vaikuta epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä jäljennöksen toimittamiseen liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
 

Siinä tapauksessa, että käsittelemme merkittäviä määriä sinua koskevia tietoja, voimme pyytää sinua täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoja tai mitä käsittelytoimia pyyntösi koskee. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot sinulle yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellet ole pyytänyt tietoja jossakin muussa muodossa.
 

7.3 Oikeus tietojen oikaisemiseen
 

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla meille lisäselvitystä asiasta.
 

7.4 Oikeus tietojen poistamiseen
 

Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
 

jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten olemme ne keränneet tai joita varten käsittelimme niitä muutoin jos olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai meidän tulee poistaa henkilötiedot meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi peruutat käsittelyyn antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamiseksi lapselta vastustat henkilökohtaisiin syihin vedoten käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, jolloin emme enää saa käsitellä henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 

Mikäli olemme julkistaneet henkilötietosi ja meillä on velvollisuus poistaa tietosi, on meidän käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, ilmoitettava henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan näihin henkilötietoihisi liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot
 

7.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Rajoitamme käsittelyä pyynnöstäsi, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista, sinulla on oikeus edellyttää meiltä käsittelyn rajaamista, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
 

kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; olet vastustanut henkilökohtaisiin syihin vedoten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja odotamme sen todentamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.
 

Kun henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.
 

7.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut meille, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jossa olet itse osallisena ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
 

Hyödyntäessäsi oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, voimme siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Mikäli osa antamistasi tiedoista on paperikopiona, niin oikeutesi koske tällaisia asiakirjoja.
 

7.7 Oikeus peruuttaa antamasi suostumus
 

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, niin sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

8. Yhteyshenkilö

8.1. Yhteyshenkilö asiakaskyselyissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyen
 

Jos sinulla on kysyttävää ylläpitämistämme verkkosivuista tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteys asiakaspalveluumme puhelimitse numeroon 0800-05435 tai alla olevan linkin kautta: https://www.lidl.fi/fi/ota-yhteytta.htm
 

8.2. Yhteyshenkilö tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä
 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Lidlin legal & compliance -osastoon. Yhteystiedot löydät kohdasta 9 ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot”.
 

8.3. Valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

9. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
Niittymäentie 7
02200 Espoo
tietosuoja@lidl.fi 
puh. 09 234561

KAMERAVALVONTA

REKISTERINPITÄJÄ
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
Niittymäentie 7
02200 ESPOO
 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTE JA TARKOITUKSET
 

Käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Edellä mainitut oikeutetut edut perustuvat rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen merkityksellisiin suhteisiin. Rekisteröidyt ovat asiakkaitamme, työntekijöitämme tai muita vastaavia sidosryhmiimme kuuluvia henkilöitä.
 

Käsittelemme henkilötietojasi tallentavan kameravalvonnan avulla rikosepäilyiden ja -tapausten selvittämiseksi sekä viranomaisen avustamiseksi niissä. Tämän lisäksi käsittelemme henkilötietoja työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme sekä muiden tiloissamme olevien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi sekä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi.
 

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1—3 kohdissa määritellyissä tilanteissa: naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi, työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi sekä työsuhteen päättämisen perusteen tai muun työsuhteeseen liittyvän päätöksen asiamukaisuuden toteennäyttämiseksi. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi lakiin perustuvan velvoitteen hoitamiseksi sekä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Voimme käsitellä tallenteita myös järjestelmän asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä henkilökunnan kouluttamiseksi (sikäli kuin henkilötietojen käsittely näitä tarkoituksia varten on edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta asiallisesti perusteltua).
 

Emme rekisterinpitäjänä suorita automaattista päätöksentekoa tai profilointia käsitellessämme henkilötietoja näihin käyttötarkoituksiin.
 

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT JA HENKILÖTIETORYHMÄT
 

Suoritamme kameravalvontaa myymälätiloissamme, myymälöidemme yhteydessä varasto- ja toimistotiloissa sekä parkkihallissa ja piha-alueella, jakelukeskuksissa sekä pääkonttorillamme. Kameravalvonnan yhteydessä voimme käsitellä työntekijöihimme, asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme kuuluvien rekisteröityjen henkilötietoja. Lisäksi voimme käsitellä kameravalvonnan yhteydessä myös muiden kuin näihin ryhmiin kuuluvien rekisteröityjen henkilötietoja, jos kyseiset henkilöt liikkuvat kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla.  
 

Käsittelemme kameravalvontajärjestelmäämme kuuluvien kameroiden automaattisesti tallentamaa aikaleimoilla varustettua kuvamateriaalia sekä kuvamateriaaliin sisältyviä henkilötietoja.
 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 

Kameravalvontajärjestelmäämme kuuluvat kamerat.
 

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi poliisille tai tuomioistuimelle. Voimme myös tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi työturvallisuusviranomaisille sekä vakuutusyhtiöille.
 

TIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
 

Emme luovuta tai siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoitusten vuoksi tarpeen, jolloin huolehdimme asianmukaisten suojatoimien toteuttamisesta.
 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS
 

Kameravalvontajärjestelmämme tallennelaitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja sähköinen järjestelmä on suojattu säännöllisesti vaihdettavilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tallenteiden käsittely on tarkkaan ohjeistettua, minkä lisäksi noudatamme käytönvalvontaa. Ainoastaan niillä henkilöillä, joille se on työtehtävien vuoksi tarpeen, voi olla pääsy tallenteisiin, ja pyyntö on tällöinkin aina erikseen perusteltava. Dokumentoimme tallenteiden katsomisen ja luovuttamisen, minkä ansiosta pystymme seuraamaan henkilötietojen käyttöä dokumentoinnin avulla.
 

Pyrimme palauttamaan mahdollisimman nopeasti tietojen saatavuuden ja pääsyn tietoihin mahdollisen fyysisen tai teknisen vian sattuessa. Testaamme ja arvioimme säännöllisesti käytössämme olevia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Tallenteiden sisältämiä henkilötietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen. Koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöämme säännöllisesti tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.

 

REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS
 

Hävitämme tallenteet viimeistään yhden kuukauden kuluttua tallentamisen päättymisestä lukien, kun tallenteiden päälle tallentuu uutta kuvamateriaalia. Hävitämme tarpeettomat tallenteet tietoturvallisella tavalla ilman aiheetonta viivytystä.
 

Voimme kuitenkin säilyttää tallenteita edellä mainittua pidemmän aikaa, jos se on tarpeen edellä mainittujen henkilötietojen käsittelylle määriteltyjen käsittelytarkoitusten mukaisten asioiden loppuun saattamiseksi tai jos tallenteen säilyttämiseen on muu erityinen syy.

 

Emme säilytä henkilötietoja ainoastaan mahdollisiin rekisteröityjen pyyntöihin vastaamista varten.
 

OIKEUTESI SAADA PÄÄSY TIETOIHIN
 

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Tiedon etsimiseksi tarvitsemme sinulta ensin tarpeelliset seikat, kuten aika- ja paikkatiedot. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietää mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu edellyttäen, ettei tiedon antamista ole laissa rajoitettu.
 

Sinulla on oikeus saada tieto:

 • käsittelyn tarkoituksista
 • käsitellyistä henkilötietoryhmistä
 • vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille olemme luovuttaneet tai aiomme luovuttaa henkilötietojasi
 • henkilötietojesi suunnitellusta säilytysajasta tai säilytysajan määrittämiskriteereistä
 • luovutammeko tai siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan ja mitä asianmukaisia suojatoimenpiteitä sovellamme siirtoihin
 • oikeudestasi tehdä valitus valvontaviranomaisille
 • oikeudestasi pyytää meiltä sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • oikeudestasi pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • oikeudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
   

Voit tehdä meille tietoihisi pääsyä koskevan pyynnön. Toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista tavalla, joka ei vaikuta epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä jäljennöksen toimittamiseen liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
 

Siinä tapauksessa, että käsittelemme merkittäviä määriä sinua koskevia tietoja, voimme pyytää sinua täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoja tai mitä käsittelytoimia pyyntösi koskee. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot sinulle yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellet ole pyytänyt tietoja jossakin muussa muodossa. Jos tietojen siirtäminen internetin kautta on esimerkiksi tietojen koon vuoksi ongelmallista, voimme antaa tiedot vaihtoehtoisin keinoin, kuten suoratoistopalveluna tai CD- tai DVD-levyllä, USB-muistitikulla tai muuta fyysistä mediaa käyttämällä.
 

OIKEUTESI VAATIA TIETOJEN OIKAISUA JA OIKEUTESI TIETOJEN POISTAMISEEN
 

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla meille lisäselvitystä asiasta.
 

Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten olemme ne keränneet tai joita varten käsittelimme niitä muutoin, jos olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai meidän tulee poistaa henkilötiedot meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 

Emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 

OIKEUTESI KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN
 

Jos henkilötietojesi käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista (ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista) tai emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme käsittelyä. Meidän tulee tällöin rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.
 

Voimme muun muassa siirtää valitut tiedot toiseen käsittelyjärjestelmään tai teknisin keinoin estää käyttäjien pääsyn valittuihin henkilötietoihin. Tällöin meidän tulee ilmaista henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen selkeästi järjestelmässä.
 

OIKEUTESI VASTUSTAA KÄSITTELYÄ
 

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos pystymme osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 

Meidän tulee tällöin poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos tietojen käsittelylle ei ole olemassa huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä.
 

ILMOITUKSET REKISTERÖIDYILLE
 

Meidän tulee toimittaa sinulle tiedot toimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet kohtien 8-12 mukaisten pyyntöjen johdosta ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa esittämäsi pyynnön vastaanottamisesta. Voimme tarvittaessa jatkaa tätä määräaikaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon esittämiesi pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Meidän tulee ilmoittaa sinulle tällaisesta viivästymisestä sekä viivästymisen syistä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
 

Voimme pyytää sinua toimittamaan lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi, jos meillä on perusteltu syy epäillä henkilöllisyyttäsi. Tarvittaessa sen varmistamiseksi, että tietopyynnön toteuttaja olet juuri sinä, voimme mm. pyytää sinut toimipisteeseemme henkilöllisyyden todentamista varten.
 

Voimme joko periä kohtuullisen maksun kustannukset huomioon ottaen tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea, jos pyyntösi ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. Jos emme toteuta toimenpiteitä esittämäsi pyynnön perusteella, meidän tulee ilmoittaa sinulle viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen ja kertoa mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 

Ilmoitamme kaikista henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Ilmoitamme sinulle näistä vastaanottajista pyynnöstäsi.
 

VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
 

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.
 

YHTEYSTIEDOT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Legal & compliance
Niittymäentie 7
02200 ESPOO
Sähköposti: tietoturva@lidl.fi
Puh. 09 234561

Asiakasvahinkotapausten käsittely

TIETOSUOJASELOSTE VAHINKOTAPAUSREKISTERI

YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN
 

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ("Lidl") sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Käsittelemme keräämiämme sinua koskevia tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.
 

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit olla aina yhteydessä meihin alta kohdasta 8 löytyvien yhteystietojen mukaisesti.
 

REKISTERINPITOA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT
 

Henkilörekisterin nimi on Lidlin vahinkotapausrekisteri ("Vahinkotapausrekisteri").

Rekisterinpitäjänä toimii Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Niittymäentie 7, 02200 ESPOO.

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa toimii Lidlin Legal & compliance -osasto (vakuutus@lidl.fi / 09 234561)
 

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
 

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on sinua koskevan vahinkotapauksen tutkiminen, korvauspäätöksen tekeminen sekä mahdollisen korvauksen maksaminen. Vahinkotapahtumat ovat henkilö- ja/tai esinevahinkoja.
 

Henkilötietojen käsittelyperusteena on Lidlin oikeutettu etu, joka perustuu Lidlin ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen vahinkotapahtuman selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Vakavissa henkilövahingoissa henkilötietojen käsittely voi myös olla tarpeen sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET
 

Vahinkotapausrekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa vahinkoa koskevia sinun antamiasi tietoja, jotka Lidlin myymälän henkilökunta on voinut koostaa kanssasi. Tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta voimme tutkia vahinkotapauksen ja tehdä korvauspäätöksen sinua koskevassa vahinkotapauksessa. Tällaisia tietoja ovat:
 

 • nimitiedot;
 • yhteystiedot (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite);
 • vahinkotapahtuman ajankohta;
 • vahingon laatu (henkilö- tai esinevahinko);
 • kuvaus vahinkotapahtumasta;
 • tieto siitä, onko kyse asiakkaasta, vai Lidlin työntekijästä;
 • korvausvaatimus;
 • mikäli kyse on henkilövahingosta, tiedot mahdollisista todistajista;
 • mahdolliset valokuvat vahinkotapahtumasta;
 • mahdolliset lääkärinlausunnot henkilövahingoista;
 • selvitys kuluista, joita rekisteröidylle on aiheutunut vahingon vuoksi;
 • pankkitilitiedot; sekä
 • muut vahinkotapauksen selvittämiseksi tarpeelliset tiedot.
   

Vahinkotapausrekisteriin kirjataan vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
 

Käsittelemme antamiasi terveydentilatietoja suostumuksesi perusteella.
 

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT
 

Tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain suostumuksellasi tai konsernin sisäisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla, taikka viranomaisille silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Saatamme esimerkiksi luovuttaa tietojasi tuotevastuuvahinkotilanteissa suostumuksesi perusteella tuotevastuulain mukaisesti tuotteen valmistajalle. Voimme lisäksi siirtää henkilötietoja Rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille.
 

Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä Vahinkotapausrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
 

REKISTERIN SUOJAAMINEN JA TIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET
 

Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.
 

Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mahdolliset palveluntarjoajamme toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.
 

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Vahinkotapausrekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.
 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan. Tietoja poistetaan myös, mikäli pyydät tietojen poistamista ja sinulla on tähän tietosuojalainsäädäntöön perustuva oikeus.
 

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja meillä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja. Tästä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.
 

OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ
 

Sinulla on oikeus tarkistaa Vahinkotapausrekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.
 

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.
 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Lidlin legal & comliance -osastoon sähköpostitse (vakuutus@lidl.fi) tai puhelimitse 09 234561.

Väärinkäytösten ilmiantojärjestelmä

TIETOSUOJASELOSTE VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMIANTOJÄRJESTELMÄ

REKISTERINPITÄJÄ
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
Niittymäentie 7
02200 ESPOO
Puh. 09 234561
 

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Legal & compliance / Tietosuoja-asiantuntija

tietoturva(at)lidl.fi
 

REKISTERIN NIMI
 

Väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmään perustuva rekisteri
 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
 

Väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmän tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja tunnistaa yritystoiminnan lainmukaisuuteen liittyviä riskejä.
 

Lisäksi väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmän tarkoituksena on ylläpitää tietojärjestelmää, jonka kautta yrityksen työntekijä tai yrityksen ulkopuolinen henkilö voi (halutessaan anonyymisti) antaa vihjeitä havaitsemistaan mahdollisista lainvastaisuuksista yrityksen toiminnassa.
 

Käsittelemme henkilötietoja Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön ("me") ja kanssamme kulloinkin samaan konserniin ja muihin taloudellisiin yhteenliittymiin kuuluvien yhtiöiden ("konserniyhtiöt") toimintoihin liittyvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi ja tutkintaan saattamiseksi sekä yhtiöiden sisäisten määräysten rikkomisen torjumiseksi ja selvittämiseksi. Henkilötietoja käsitellään lisäksi meille ja konserniyhtiöille mahdollisesti aiheutuvien siviili- ja rikosoikeudellisten seuraamusten ja vastuiden ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.
 

Käsittelemme henkilötietojasi mahdollisen moitittavan toiminnan selvittämiseen. Tällainen toiminta voi liittyä esimerkiksi tietosuojaan, lahjontaan, kilpailuoikeuteen, tasa-arvoasioihin sekä hankinta-, kirjanpito- ja tilintarkastus-asioihin.
 

Henkilötietojesi käsittely perustuu työnantajavelvoitteidemme sekä meidän ja konserniyhtiöiden muiden lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseen, sekä oikeutettuun etuumme varmistua toiminnassamme, että työntekijämme ja käytäntömme noudattavat soveltuvia lakeja ja sisäisiä ohjeistuksiamme.
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 

Voimme käsitellä rekisterissä seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja sinusta. Voimme käsitellä rekisterissä vain sellaisia sinua koskevia tietoja, jotka liittyvät työtehtäviisi. Emme käsittele rekisterissä sellaisia yksityiselämääsi liittyviä tietoja, joilla ei ole kytköstä työtehtäviisi. Voimme käsitellä rekisterissä sellaisia arkaluonteisia tietoja, joiden käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi.
 

Ilmoittajaa ja ilmoituksen kohdetta koskevat perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • työnantajan nimi
 • työtehtävä
 • yhteystiedot
 • sukupuoli
   

Ilmoituksen kohteen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten

 • työtehtävien nykyinen ja aikaisempi sisältö
 • esimiehen ja yksikön nimi
   

Ilmoitusta koskevat tiedot, kuten

 • päivä, jona ilmoitus on tehty
 • väitetyn tapahtuman/toiminnan ajankohta
 • väitetyn tapahtuman/toiminnan sisältö
 • ilmoituksen tekijän vaatimus ilmoituksen anonyymistä käsittelystä
   

Ilmoituksesta aiheutuneita toimenpiteitä ja seuraamusta koskevat tiedot, kuten

 • ilmoittajalle tehty ilmoitus siitä, ettei anonymiteettiä voida tietyissä tilanteissa taata
 • päätös ilmoituksesta aiheutuvista toimenpiteistä
 • tieto ilmoituksen kohteen rikollisesta teosta, rangaistuksesta tai muusta rikoksen seuraamuksesta, jos käsittely on yksittäistapauksessa tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi
   

Voimme käsitellä rekisterissä yllä lueteltuja tietoja ilmoituksen kohteesta sekä niistä meidän ja konserniyhtiöiden työntekijöistä, joiden todetaan ilmoituksen perusteella kytkeytyvän epäiltyyn väärinkäytökseen.
 

Voimme käsitellä rekisterissä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutostietoja.
 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on rekisterin käyttötarkoituksen perusteella tarpeellista. Sen jälkeen poistamme henkilötietosi rekisteristä. Tietojen tarkempi säilytysaika määräytyy tapauskohtaisesti riippuen tapauksen ja jatkotoimien luonteesta ja kestosta. Mikäli ilmoituksen tutkinnan perusteella selviää, että ilmoitus on aiheeton, pyrimme poistamaan tiedot viivytyksettä. Mikäli tutkinta jatkuu esimerkiksi viranomaisen suorittaman esitutkinnan muodossa ja tietoja voidaan perustellusti tarvita tulevissa rikos- tai siviiliprosesseissa, säilytämme tietoja kyseessä olevan prosessin päättymiseen saakka.
 

Voimme laatia ilmoituksista anonyymia tilastoaineistoa, jota säilytämme ilman aikarajoja.
 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 

Saamme henkilötiedot tehtyjen ilmoitusten kautta. Ilmoituksen voi tehdä työntekijämme sekä  konserniyhtiöiden työntekijä tai muutoin meihin tai konserniyhtiöihin sidoksissa oleva henkilö, kuten yhteistyökumppanin ja alihankkijan palvelukseen kuuluva henkilö. Lisäksi saatamme kerätä henkilötietoja käsitellessämme ilmoitusta omassa toiminnassamme.
 

Ilmoituksen kohteena voi olla vain työntekijämme tai konserniyhtiön työntekijä.
 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT
 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Voimme luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi viranomaisille (mm. poliisi) tilanteessa, jossa meillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa rikkomuksesta sekä tilanteissa, joissa teemme lakiin perustuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.
 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös toiselle konserniyhtiölle, mikäli moitittava toiminta tai rike liittyy kyseiseen konserniyhtiöön, ja tämä tarvitsee tietoja omien velvoitteidensa hoitamiseen taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi.
 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
 

Emme luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudattaisimme siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
 

Tietojasi voi olla kohdassa 8 kuvatusti tarpeen luovuttaa toiselle konserniyhtiölle, joka voi sijaita myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Varmistamme myös tällaisissa siirroissa aina, että tiedot siirretään soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
 

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei sinun yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.
 

Toteutamme ja varmistamme, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.
 

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Rekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.
 

OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ
 

Sinulla on oikeus, ilmoitettuasi tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat, saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Voit tehdä tarkastusoikeuden käyttämisestä kirjallisen pyynnön kirjeitse tai sähköisesti tai vaihtoehtoisesti esittää pyynnön henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.
 

Sinulla ei ole tarkastusoikeutta kaikkiin rekisterissä oleviin sinua koskeviin tietoihin ja erityisesti ilmoituksen tehneen henkilön tietoihin, jos tietojen antaminen saattaisi haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä tai jos tiedon antaminen voisi vaikuttaa haitallisesti jonkun muun oikeuksiin ja vapauksiin. Jos vain osa tiedoista jää tarkastusoikeuden ulkopuolelle, sinulla on oikeus saada tietää muut sinua koskevat, rekisteriin talletetut, tiedot.
 

Sinulla on lisäksi oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua sekä tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista rekisteristä tai käsittelyn rajoittamista.
 

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet aina lähtökohtaisesti suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.
 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@lidl.fi 

Tietosuoja sosiaalisen median sivustoillamme

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme sinulle tietojesi käsittelystä sosiaalisen median sivustoillamme yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Alla kuvatusta tietojen käsittelystä rekisterinpitäjänä vastaamme osittain me

 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
Niittymäentie 7
02200 Espoo
tietosuoja@lidl.fi

 

sekä osittain kyseessä oleva sosiaalisen median alustan ylläpitäjä. Tietyiltä osin toimimme siten sosiaalisen median alustojen ylläpitäjien kanssa yhteisrekisterinpitäjinä yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisesti (ks. kohta 4 ”Yhteisrekisterinpitäjyys”). 

 

Me, Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (jäljempänä ”Lidl” tai ”me”), ylläpidämme seuraavia sivuja sosiaalisessa mediassa:

 

- Twitter: https://www.twitter.com/LidlSuomi
- Facebook: https://www.facebook.com/lidlsuomi
- YouTube: https://www.youtube.com/lidlsuomi
- Instagram: https://www.instagram.com/lidlsuomi

 

2. Sosiaalisen median alustan ylläpitäjän vastuu

 

Voimme vaikuttaa sosiaalisen median alustan ylläpitäjän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn vain rajallisesti. Niissä tapauksissa, kun meillä on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisen median alustan tietojen käsittelyyn, pyrimme varmistamaan, että sosiaalisen median ylläpitäjä käsittelee tietoja luottamuksellisesti. Monin paikoin meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten sosiaalisen median alustan ylläpitäjä käsittelee henkilötietoja, eikä meillä ole aina yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka ja mitä henkilötietoja sosiaalisen median alustan ylläpitäjä käsittelee tarjoamallaan alustalla.

 

Sosiaalisen median alustan tarjoaja ylläpitää palvelun yleistä IT-infrastruktuuria, on vastuussa kyseisen sosiaalisen median alustan tietosuojasta ja pitää yllä sinun ja sosiaalisen median alustan välistä erillistä käyttäjäsuhdetta, mikäli olet alustan rekisteröitynyt käyttäjä. Tämän lisäksi sosiaalisen median alustan ylläpitäjä on vastuussa kaikista alustaan sekä käyttäjäprofiiliisi liittyvistä kysymyksistä. Lidlillä ei ole pääsyä käyttäjäprofiilisi tietoihin.     

 

Lisätietoja sosiaalisen median alustan ylläpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä ja mahdollisuudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä saat seuraavista osoitteista:

 

- Twitter: https://twitter.com/en/privacy
- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
- YouTube: https://policies.google.com/privacy
- Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 

3. Meidän vastuumme  

 

a) Läsnäolomme sosiaalisessa mediassa

 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeudelliset perusteet:

 

Tietojen käsittelytarkoitus sosiaalisen median alustoillamme on toimia vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa, vastata kysymyksiin sekä saamaamme palautteeseen sekä tiedottaa asiakkaitamme muun muassa tarjouksista, tuotteista, palveluista, kampanjoista, kilpailuista, teemoista ja uutuuksista.  

 

Sosiaalisen median sivustolla antamasi tiedot, kuten kommentit, videot, kuvat, tykkäykset ja julkiset postauksesi julkaistaan sosiaalisen median alustalla. Emme käytä tai muutoin käsittele antamiasi tietoja muihin tarkoituksiin. Mikäli on tarpeellista, pidätämme oikeuden poistaa sisältöjä sivustolta. Voimme jakaa sisältöäsi sivustollamme, mikäli tämä on alustalla teknisesti mahdollista, ja kommunikoimme kanssasi sosiaalisen median alusta kautta. Henkilötietojesi käsittelyperusteena on viestinnällisiin tarkoituksiin liittyvä oikeutettu etumme (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f-alakohta). 

 

Sosiaalisen median alustan ylläpitäjä ei pysty vaikuttamaan tietojen käsittelyyn, joka tapahtuu meidän kauttamme asiakasviestinnän tai markkinointiarpajaisten ja- kilpailujen yhteydessä. 

 

Kuten edellä mainitsimme, pyrimme suunnittelemaan sosiaalisen median sivustomme siten, että tietoja suojataan mahdollisimman hyvin niiltä osin kuin meillä on mahdollista vaikuttaa alustan tietosuojaan.  

 

Tietojen vastaanottajat / Vastaanottajaryhmät:

 

Sosiaalisen median sivustolla antamasi tiedot, kuten kommentit, videot, kuvat, tykkäykset ja julkiset postauksesi julkaistaan sosiaalisen median alustalla. Emme käytä tai muutoin käsittele näitä tietoja muihin tarkoituksiin. Pidätämme oikeuden poistaa sivustolta laitoin tai sopimaton sisältö tarvittaessa. Sisällön poistaminen voi olla tarpeellista, jos havaitsemme esimerkiksi lainsäädännön vastaista viestintää, vihapuhetta, siveettömiä kommentteja tai liitteitä (kuvia tai videoita), jotka rikkovat tekijänoikeuksia, yksityisyyden suojaa, rikoslakia tai Lidlin eettisiä toimintaperiaatteita.

 

Voimme jakaa sisältöäsi sivustollamme, mikäli tämä on alustalla teknisesti mahdollista, ja voimme myös kommunikoida sosiaalisen median alustalla kanssasi. Mikäli esität meille pyyntöjä tai kysymyksiä sosiaalisen median alustalla, pyydämme sinua huomioimaan, ettei viestintä ole tällöin luottamuksellista. Tapauskohtaisesti voimme vastatessamme sinulle hyödyntää jotain muuta, luottamuksellista viestintäkanavaa. Myös sinulla on aina mahdollisuus ottaa meihin luottamuksellisesti yhteyttä kohdassa 1 mainitun sähköpostiosoitteen tai verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta. 

 

Mikäli otat meihin yhteyttä luottamuksellisen viestintäkanavan (esimerkiksi sähköpostitse tai kirjeitse) kautta, emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille Lidl-ryhmän ulkopuolella. Tästä poikkeuksena ovat huolellisesti valitsemamme yhteistyökumppanit, jotka olemme asianmukaisin sopimuksin velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeellista, että asiasi asianmukaiseksi käsittelemiseksi toimitamme asiaasi koskevia tietoja yhteistyökumppaneillemme. Mikäli kyse ei ole henkilötietojen käsittelyn ulkoistamistapauksesta, anonymisoimme asiaasi koskevat tiedot siten, ettei yhteistyökumppanimme, esimerkiksi tavarantoimittajamme, voi yhdistää saamiaan tietoja sinuun. Jos yksittäistapauksessa henkilötietojesi luovuttaminen yhteistyökumppanillemme on tarpeen asiasi käsittelemiseksi, ilmoitamme tästä sinulle ja pyydämme sinulta nimenomaisen suostumuksen henkilötietojesi luovuttamiseen kussakin yksittäistapauksessa.

 

Tietojen säilytysaika / Säilytysajan määrittämisen kriteerit:

 

Asiakaspalveluun yhteydenottolomakkeella, puhelimitse, sähköpostiviestillä tai myymälästä toimitettavilla lomakkeilla antamasi henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan järjestelmässämme kolmen (3) kuukauden kuluttua sinua koskevan asian lopullisen käsittelemisen jälkeen. Kolmen kuukauden säilytysaika perustuu siihen, että saamme joissakin tapauksissa jo käsiteltyihin asiakkaanpalautteisiin tai -kysymyksiin liittyviä yhteydenottoja uudelleen samaan tapaukseen liittyen, jolloin saatamme tarvita taustatiedoksi aiemmin tallentamaamme tietoa. 

 

Kokemuksemme on osoittanut, ettei samasta asiasta yleensä tule uusia kysymyksiä kolmen kuukauden kuluttua vimeisen vastauksen lähettämisestä.
Kaikki julkisilla sosiaalisen median alustoilla tekemäsi julkiset julkaisut pysyvät toistaiseksi sosiaalisen median sivustolla, ellet poista julkaisua itse tai ellemme poista niitä esimerkiksi sivuston päivittämiseksi tai sosiaalisen median alustan tai meidän sääntöjemme vastaisen rikkomusten vuoksi. 

 

Meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, jos sosiaalisen median alustan ylläpitäjä poistaa tietosi. Tässä yhteydessä sovelletaan kunkin sosiaalisen median alustan omia tietosuojakäytäntöjä.

 

b) Markkinointiarpajaiset ja -kilpailut

 

Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet: 

 

Sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin muun muassa verkkosivuillamme, uutiskirjeemme kautta, sosiaalisen median alustoillamme sekä käyttämällä Lidlin sovelluksia. Mikäli kyseistä markkinointiarpajaista tai -kilpailua varten laaditussa erillisessä tietosuojaselosteessa ei toisin ole mainittu, käsittelemme kyseisen kilpailun tai arvonnan yhteydessä antamiasi henkilötietoja markkinointiarpajaisen tai -kilpailun toteuttamiseksi, arvonnan suorittamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä voittajaan/voittajiin (voittajan kontaktointi, palkinnon toimittaminen). Henkilötietojen käsittelyperuste on tällöin henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a-alakohta) tai sopimuksen täytäntöönpano (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta b-alakohta). Mikäli sosiaalisen median alustalla käyttämässäsi profiilissa on oma nimesi tai tunnistettava valokuvasi, on mahdollista, että muut käyttäjät tunnistavat sinut profiilistasi.  

 

Mikäli henkilötietojen käsittelyperusteena on antamasi suostumus, on sinulla oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyn oikeudellisesta perusteesta saat erillisistä kyseistä markkinointiarpajaista tai kilpailua varten laatimastamme tietosuojaselosteesta. 

 

Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:  

 

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, mikäli se on välttämätöntä markkinointiarpajaisen tai -kilpailun toteuttamista varten, esimerkiksi saamasi voiton lähettämistä, varten, tai mikäli olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi tietojen luovuttamiseksi. Muussa tapauksessa emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Huomioithan, että joillakin sosiaalisen median alustoilla on mahdollista osallistua markkinointiarvontaan julkisesti esimerkiksi kommentoimalla, mikä seurauksena kilpailuun osallistumisesi näkyy myös muille alustan käyttäjille. Tällaisissa tapauksissa on myös mahdollista, että voittajasta tiedotetaan alustalla julkisesti. Mikäli sosiaalisen median alustalla käyttämässäsi profiilissa on oma nimesi tai tunnistettava valokuvasi, on mahdollista, että muut käyttäjät tunnistavat sinut profiilistasi.    

 

Tietojen säilytysaika: 

 

Osallistujien henkilötiedot poistetaan markkinointiarpajaisen tai  -kilpailun toteuttamisen jälkeen. Tuotepalkintojen ollessa käsillä säilytämme arvonnan voittajien henkilötietoja lainsäädännön velvoittaman takuuajan mahdollisen tuotevaihdon tai huollon varalta. Mikäli osallistut arvontaan jollakin sosiaalisen median alustalla esimerkiksi kommentoimalla tai postaamalla, emme pysty vaikuttamaan siihen, milloin alustan ylläpitäjä poistaa tietosi. Lisätietoa aiheesta saat kunkin sosiaalisen median alustan ylläpitäjän tietosuojakäytänteestä.

 

d) Social Listening

 

Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:

 

Sosiaalisen median kanavissa julkaistavien sisältöjen lisäksi hyödynnämme niin kutsuttua „social listening“ -teknologiaa, jotta voimme tunnistaa keskusteluja tuotteistamme ja luoda käsityksen palveluistamme kehittääkseemme ja parantaakseemme niitä. Julkisissa online-kanavissa (Twitter, Facebookk, LinkedIn, Youtube jne.) julkaistut julkiset viestit/sisällöt tarkistetaan ja arvioidaan sanahakujen perusteella (esim. sisältö koskien uutta tuotettamme). Vain julkiset ja julkisesti saatavilla olevat sisällöt ovat haun piirissä. 

 

Tietojen käsittelyn laajuus määräytyy ensisijaisesti kunkin julkaisun luonteen ja sisällön perusteella; sisältö voi olla esimerkiksi tekstimuotoinen julkaisu tai kuvatiedosto. Yksittäistapauksissa, joissa Lidl yrityksenä haluaa tarjota apuaan ongelmaa kuvaavan julkaisun laatijalle, käyttäjän yksilöivä tunniste voi olla merkityksellinen tieto. Saamme tämän lisäksi myös online-kanavaa tai alustaa ylläpitävältä taholta tietoomme tiedon julkaisujen tavoittavuudesta. 

 

Käsittelyn oikeudellinen peruste „social listening“ -teknologiaa koskien on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f-alakohdan mukainen oikeutettu etu, koska Lidlillä on perusteltu intressi havaita ja tunnistaa tuotteidemme mahdolliset puutteet julkisesti julkaistujen kommenttien ja mielipiteiden avulla, ja siten kyetä siten vastaamaan ja korjaamaan ne asianmukaisella tavalla. 

 

Tietojen vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:

 

Social Listening -teknologian hyödyntämisen yhteydessä käsiteltyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittelyssä käyttämämme sopimuskumppanit ovat tarkoin valikoituja ja olemme asianmukaisin sopimuksen velvoittaneet yhteistyöökumppanimme käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti.  Nämä sopimuskumppanit lähtökohtaisesti käsitelevät tietoja servereillään, jotka sijaitsevat Kanadassa. 

 

Tietojen säilytysaika:

 

Lidl ei tallenna edellä mainittuja tietoja pysyvästi, vaan ne tarkastetaan ja analysoidaan vain siten, että tunnistamme tilanteet, joissa voimme tehdä toimenpiteitä sekä parannuksia tulevaisuudessa.

 

4. Yhteisrekisterinpitäjyys

 

Toimimme sosiaalisen median alustojen ylläpitäjien kanssa osittain yhteisrekisterinpitäjinä (yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti):
Sosiaalisen median alustoillla käytettäviin verkkoseurantamenetelmiin liittyvissä käsittelytoimissa toimimme sosiaalisen median alustan ylläpitäjän kanssa yhteisrekisterinpitäjinä. Verkkoseuranta voi tapahtuariippumatta siitä, oletko kirjautunut sisään sosiaalisen median palveluun tai oletko rekisteröitynyt sosiaalisen median alustalle vai et. Kuten olemme edellä todenneet, emme valitettavasti pysty vaikuttamaan sosiaalisen median alustan tajoajan käyttämiin verkkoseurantamenetelmiin. Emme esimerkiksi kykene poistamaan niitä käytöstä.

 

Henkilötietojesi käsittelyperuste verkkoseurantamenetelmiin liittyen on oikeutettu etu (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f-alakohta). Sosiaalisen median alustan ja yrityksemme fanisivun optimointi on pidettävä sellaisena oikeutettuna etuna, joka perustelee verkkoseurantametodien avulla kerättävän tiedon käsittelyn. 

 

Lisätietoja tietojen vastaanottajista ja -ryhmistä sekä tietojen tallennusajasta ja tämän määrittelystä saat sosiaalisen median alustan ylläpitäjältä. 
Voit tutustua kunkin sosiaalisen median alustan ylläpitäjän tietosuojaselosteisiin (ks. kohta 2 ”Sosiaalisen median alustan ylläpitäjän vastuu”) saadaksesi lisätietoa oikeuksistasi rekisteröitynä seurantametodeihin liittyen. Voit myös olla yhteydessä kunkin sosiaalisen median alustan ylläpitäjään tietosuojaselosteista löytyvien yhteystietojen kautta.

 

Voimme vain rajallisesti vaikuttaa sosiaalisen median alustan ylläpitäjän meille käyttöön antamiin tilastotietoihin,  tai poistaa niitä käytöstä. Varmistamme kuitekin, että ylimääräisiä, valinnaisia tilastotietoja ei ole saatavillamme. 

 

Huomaathan, ettei ole poissuljettua, etteikö sosiaalisen median alustan yllpitäjä hyödyntäisi profiilitietojasi ja käyttäytymistä koskevia tietojasi esimerkiksi tapojasi, henkilökohtaisia suhteitasi tai kiinnostuksen kohteitasi koskeviin analyysitarkoituksiin. Emme pysty vaikuttamaan tällaiseen sosiaalisen median alustan ylläpitäjän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. 

 

5. Oikeutesi rekisteröitynä

 

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön perusteella sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu
Lisäksi sinulla on, voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellytysten täyttyessä oikeus tietojesi oikaisemiseen, oikeus tietojesi poistamiseen sekä oikeus käsittelyn rajoittamiseen.

 

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ja henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia (mukaan luettuna profilointia) varten, on sinulla oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Mikäli vastustat henkilötietojesi käsittelyä, lopetetaan tietojen käsittely siitä hetkestä alkaen, jolloin olemme vastaanottaneet ilmoituksesi tietojen käsittelyn vastustamisesta. Huomioimme henkilötietojesi käsittelyn vastustusilmoituksen myös tiedon vastaanottamishetkestä takautuvasti, mikäli pystyt esittämään meille henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvän perustelun.  

 

Mikäli olet itse toimittanut meille käsittelemämme henkilötiedot, sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sosiaalisen median alustoja koskevaan tiedonsiirtoon liittyen sinun tulee olla yhteydessä pääsääntöisesti sosiaalisen median alustan ylläpitäjään, sillä tällä on mahdollisuus päästä käsiksi käyttäjäprofiilin tietoihin.

 

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, niin sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Jos sinulla on kysyttävää tässä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@lidl.fi.

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä sellaiseen tietojen käsittelyyn, johon voimme vaikuttaa, voit ottaa meihin yhteyttä. Käsittelemme yhteydenottosi joko itse tai välitämme sen edelleen kyseiselle sosiaalisen median alustalle niissä tapauksissa, joissa yhteydenottosi koskee sosiaalisen median alustan ylläpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. 

 

6. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme:

 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Tietosuojavastaava
Niittymäentie 7
02200 Espoo
tietosuoja@lidl.fi

LIEDELLÄ-LEHDEN LAHJAKORTTIARVONNAN TIETOSUOJASELOSTE

Kiitos mielenkiinnostasi Lidlin asiakaslehdessä julkaistavia markkinointiarpajaisia ja tietosuojakäytäntöjämme kohtaan! Tässä selosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin ja miten käsittelemme henkilötietojasi Liedellä-lehdessä julkaistun lahjakorttiarvonnan toteuttamiseksi.
 

REKISTERINPITÄJÄ
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7 /PL 500

02200 ESPOO

puh. 09 234561
 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY LIEDELLÄ-LEHDEN LAHJAKORTTIARVONNASSA
 

Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste
 

Henkilörekisterin käsittelytarkoitus on markkinointiarpajaisten toteuttaminen ja yhteydenpito markkinointiarpajaisiin osallistujien kanssa.
 

Käsittelemme henkilötietoja markkinointiarpajaisten toetuttamiseksi ja markkinointiarpajaisiin liittyvän arvonnan suorittamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä arvonnan voittajiin. Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn eli osallistujan henkilötietojen käsittelyyn antama suostumus.
 

Edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja postiosoite
 • Rekisteröidyn antama palaute ja siihen liittyvät tiedot

Lisäksi voimme käsitellä muita markkinointiarpajaisten toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
 

Tietojen vastaanottajat
 

Olemme voineet ulkoistaa markkinointiarpajaisten toteuttamiseen liittyviä toimintoja. Huolellisesti valitsemamme luotettava yhteistyökumppani käsittelee henkilötietoja lukuumme solmimamme sopimuksen ja antamiemme ohjeiden mukaisesti.
 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeellista markkinointiarpajaisten toteuttamista, esimerkiksi saamasi arvontavoiton lähettämistä, varten. Muussa tapauksessa emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.
 

Arvonnan voittajan nimi ja kotipaikkakunta voidaan julkaista Liedellä-lehdessä ilman erillistä suostumusta ja korvausta.
 

Tietojen säilytysaika
 

Tuhoamme henkilötiedot tietoturvallisesti, kun olemme toteuttaneet markkinointiarpajaiset eli arvonnan suorittamisen ja palkintojen luovuttamisen jälkeen. Henkilötietojen tuhoamisen jälkeen osallistujan markkinointiarpajaisissa antamaa palautetta ei voida enää yhdistää osallistujaan.
 

Voimme säilyttää henkilötietosi, mikäli meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi muissa rekistereissämme.
 

OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ
 

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruminen on mahdollista lähettämällä sähköposti osoitteeseen liedella@lidl.fi ja ilmoittamalla etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen, jolla olet ilmoittautunut markkinointiarpajaisiin.
 

Sinulla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasi saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, on sinulla oikeus saada kopio niistä. Mikäli emme käsittele henkilötietojasi, annamme sinulle vahvistuksen tästä.
 

Sinulla on oikeus korjata tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötietosi tiettyjen lainsäädännöllisten edellytysten täyttyessä. Sinulla voi olla oikeus poistaa henkilötietosi tietyissä lainsäädännön tarkoittamissa tilanteissa. Poistamme tiedot pyynnöstäsi, mikäli nämä lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät. Sinulla voi olla myös oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Mikäli olet itse toimittanut käsiteltävät henkilötiedot meille, on sinulla tietyin lainsäädännöllisin edellytyksin oikeus tietojesi siirtämiseen itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle.
 

Voit kääntyä kirjeitse tai sähköpostitse tietosuoja-asiantuntijamme puoleen, mikäli haluat käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia, edellä mainittuja oikeuksiasi rekisteröitynä tai sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Legal & compliance / Tietosuoja

Niittymäentie 7 / PL 500

02200 Espoo

Puhelin: 09 2345 61

Sähköposti: tietosuoja@lidl.fi 
 

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

TIetosuojaseloste – yhteistyökumppanit

YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN
 

Yhteistyökumppaneidemme yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ("Lidl") sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Käsittelemme keräämiämme sinua koskevia tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.
 

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit olla aina yhteydessä meihin alta kohdasta 8 löytyvien yhteystietojen mukaisesti.
 

REKISTERINPITOA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT
 

Yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelyä koskeva rekisteri.

Rekisterinpitäjänä toimii Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Niittymäentie 7, 02200 ESPOO.

Yhteyshenkilöä rekisteriä koskevissa asioissa voit tiedustella puhelimitse 09 234561.
 

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA OIKEUDELLINEN PERUSTE
 

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on sinun ja meidän välisemme yhteydenpidon suorittaminen sekä sopimusneuvotteluprosessin eri vaiheiden toteuttaminen sekä mahdollisen sopimussuhteen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen sekä Lidlin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (esimerkiksi rahanpesun estäminen ja viranomaisten esittämiin pyyntöihin vastaaminen).
 

Henkilötietojesi käsittelyperusteena on  sinun ja meidän välisemme sopimuksen solmiminen ja täytäntöönpano, Lidlin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen sekä Lidlin oikeutettu etu. Lidlin oikeutettu etu perustuu sopimussuhteen solmimiseen ja täytäntöönpanoon liittännäisten asioiden hoitamiseen.
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET
 

Saamme käsittelemämme henkilötiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi. Joissakin tilanteissa voi kuitenkin olla tarpeellista, että käsittelemme kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi muilta yrityksiltä ja viranomaisilta, saamiamme sinua koskevia henkilötietoja. Voimme saada yhteistyökumppaneita koskevia henkilötietoja myös väärinkäytösten ilmiantokanavamme kautta ja compliance-tutkimustemme yhteydessä.
 

Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja: nimitiedot, osoite- ja muut yhteystiedot, syntymäaika ja kansalaisuus, kaupparekisteriotteessa ja tilaajavastuuraporteissa mainitut tiedot, luottotiedot, sopimussuhdettamme koskevat tiedot (mm. maksutiedot, toimeksiantoja koskevat tiedot), yritysrakennetta koskevat tiedot sekä mahdollinen kuva- ja videomateriaali liittyen tavarantoimituksiin sekä muut vastaavat tiedot. Lisäksi voimme käsitellä sinun ja meidän väliseemme yhteydenpitoon liittyviä tietoja. Tiedot ovat välttämättömiä tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
 

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT
 

Tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain suostumuksellasi tai konsernin sisäisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla, taikka viranomaisille (kuten vero-, ulosotto- ja sosiaaliviranomaisille) silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Voimme lisäksi siirtää henkilötietoja toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille.
 

Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista esimerkiksi silloin, kun Lidlin palveluntarjoaja sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan siirrossa tiukasti tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
 

REKISTERIN SUOJAAMINEN JA TIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET
 

Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.
 

Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muut tahot toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.
 

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Rekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.
 

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja Lidlillä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja, mistä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.
 

OIKEUTESI
 

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista Henkilöstörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.
 

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.
 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Lidlin legal & compliance -osastoon laittamalla sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@lidl.fi tai soittamalla numeroon 09 234561.

SIDOSRYHMÄTIETOJEN KÄSITTELY

TIETOSUOJASELOSTE SIDOSRYHMÄTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ / VIESTINTÄ

REKISTERINPITÄJÄ
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
Niittymäentie 7
02200 ESPOO
 

REKISTERIN NIMI
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön sidosryhmätietoja koskeva rekisteri
 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLINEN PERUSTE
 

Käsittelemme antamiasi henkilötietoja sidosryhmäsuhteiden ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi, johon kuuluu muun muassa
 

 • kyselyihin, palautteisiin ja muihin yhteydenottoihin vastaaminen
 • muu käsittelytarkoitusten mukainen yhteydenpito ja viestintä meidän ja sinun välilläsi.
   

Henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu, joka perustuu edellä käsittelytarkoitukseksi mainitun sidosryhmäsuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen.
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 

Voimme käsitellä rekisterissä seuraavia meille, esimerkiksi media@lidl.fi- ja sponsorointi@lidl.fi-sähköpostiosoitteen kautta, antamiasi tietoja, kuten:

 • yksilöintitietosi  (nimesi, edustamasi yritys/yhdistys, sähköpostiosoite ja paikkakunta)
 • muut tiedot, jotka liittyvät yhteydenottoosi ja ovat tarpeellisia yhteydenottosi käsittelemiseksi
 • sinun ja meidän väliseen yhteydenpitoon ja viestintään liittyvät tiedot.
   

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT
 

Emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Mikäli henkilötietojasi luovutettaisiin kolmansilla osapuolille, voisimme luovuttaa henkilötietojasi vain kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Emme siirrä tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
 

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä huolellisesti valitsemillemme yhteistyökumppaneille, jotka olemme asianmukaisin sopimuksin velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti.
 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
 

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia suhteemme ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ja/tai yksittäisen yhteydenottosi sisällön käsittelemiseksi ja yhteydenpidon suorittamiseksi. Käymme sidosryhmärekisterimme tiedot säännöllisesti läpi, jolloin poistamme rekisteristä sellaiset henkilötiedot, jotka eivät enää ole käsittelytarkoitukseensa nähden tarpeellisia, sillä yhteydenottosi on käsitelty ja et ole siihen enää meille kohtuullisen ajan sisällä palannut.

 

OIKEUTESI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYEN
 

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön perusteella sinulla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasi saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu.
 

Lisäksi sinulla on, voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellytysten täyttyessä, seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:

 • oikeus tietojesi oikaisemiseen,
 • oikeus tietojesi poistamiseen,
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen,
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa.
   

Jos sinulla on kysyttävää tässä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen media@lidl.fi tai puhelimitse numeroon 09 234561.
 

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Maksutapahtumia koskeva tietosuojaseloste

YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN
 

Asiakkaiden yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ("Lidl") sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Käsittelemme keräämiämme sinua koskevia tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.
 

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit olla aina yhteydessä meihin alta kohdasta 8 löytyvien yhteystietojen mukaisesti.
 

REKISTERINPITOA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT
 

Henkilörekisterin nimi on Lidlin maksutapahtumarekisteri.
 

Rekisterinpitäjänä toimii Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Niittymäentie 7, 02200 ESPOO.

Yhteyshenkilöä rekisteriä koskevissa asioissa voit tiedustella puhelimitse 09 234561.
 

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA OIKEUDELLINEN PERUSTE
 

Maksaessasi kortilla henkilötietojasi käsitellään maksutapahtumien arkistointia ja kirjanpitoa varten. Käsittely on tarpeen kirjanpitolainsäädäntöön perustuvien velvollisuuksiemme noudattamiseksi.  Tallennamme ostotapahtumaa koskevat kuittitiedot arkistointitarkoituksiin lainsäädännön määrittelemäksi ajaksi. Henkilötietojen käsittely on välttämätön osa ostotapahtuman mahdollistamista: ilman tällaista käsittelyä ostotapahtuma ja maksutoimeksianto kortilla ei ole mahdollista.
 

Maksaessasi kortilla maksunvälitykseen tarpeelliset tiedot välittyvät Lidlin toimipisteen maksupäätteeltä maksuvälittäjälle, maksutapahtumia vastaanottavalle pankille, Lidlin pankille, sinun pankillesi sekä maksun toteuttamiseksi maksun välitystä, selvitystä ja siirtoa koskeviin pankkialan maksujärjestelmiin. Nämä käsittelevät henkilötietojasi maksutapahtuman käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi omien ehtojensa mukaisesti eikä Lidl vastaa tietojen käsittelystä tai siitä informoinnista tältä osin.
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET
 

Maksaessasi kortilla myymälöissämme järjestelmäämme tallennetaan ja sinusta käsitellään maksutapa, suojattu maksukortin numero (vain osa korttinumeroista näkyvissä), tapahtumanumero/varmennus, maksutapahtuman viite, juokseva kuittinumero sekä maksutapahtuman paikkaa koskevat tiedot (mm. yritys, myymälä, myymälänumero, kassa, maksupääte, päivämäärä ja kellonaika). Korttitietojasi ja PIN-tunnustasi ei tallenneta Lidlin järjestelmiin.
 

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT
 

Korttimaksamiseen tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön oikeuttamissa tai velvoittamissa tilanteissa viranomaisille esimerkiksi mahdollisten rikosepäilyiden selvittämiseksi ja rahanpesun estämiseksi.
 

Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista esimerkiksi silloin, kun jokin maksunvälitysprosessiin osallistuvista tahoista sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan siirrossa tiukasti tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
 

REKISTERIN SUOJAAMINEN JA TIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET
 

Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.
 

Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muut tahot toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.
 

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Rekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa. 
 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta.
 

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja Lidlillä on suoraan lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja, mistä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Lidl säilyttää kirjanpitolainsäädännön perusteella kirjanpitoaineistoon sisältyviä tositteita kuluvan tilikauden ajan sekä kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.
 

OIKEUTESI
 

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.
 

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Lidlin legal & compliance -osastoon laittamalla sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@lidl.fi tai soittamalla numeroon 09 234561.

 

LIDL HERKKUPYÖRRE -PELIN TIETOSUOJASELOSTE

Kiitos mielenkiinnostasi Lidlin Herkkupyörre -pelin arpajaisia ja tietosuojakäytäntöjämme kohtaan! Tässä selosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin ja miten käsittelemme henkilötietojasi www.lidlherkkupyorre.fi-sivustolla julkaistun arvonnan toteuttamiseksi.

 

REKISTERINPITÄJÄ
Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
Niittymäentie 7 / PL 500
02200 ESPOO
puh. 09 234561

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY LIDL HERKKUPYÖRRE -PELIN ARVONNASSA
Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste
Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Käsittelemme henkilötietoja markkinointiarpajaisten toteuttamiseksi, markkinointiarpajaisiin liittyvän arvonnan suorittamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä arvonnan voittajiin palkintojen toimittamiseksi heille. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista, joten henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn eli arvontaan osallistujan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.


Edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin käsittelemme seuraavia tietoja:
-    Arvonnan osallistujien yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, nimimerkki (vapaaehtoinen)
-    Arvonnan voittajien osalta käsittelemme lisäksi heidän postiosoitettaan palkinnon toimittamiseksi heille.

 

Tietojen vastaanottajat
Olemme voineet ulkoistaa markkinointiarpajaisten toteuttamiseen liittyviä toimintoja. Huolellisesti valitsemamme luotettava yhteistyökumppani käsittelee henkilötietoja lukuumme solmimamme sopimuksen ja antamiemme ohjeiden mukaisesti.
Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeellista markkinointiarpajaisten toteuttamista, esimerkiksi saamasi arvontavoiton lähettämistä, varten. Muussa tapauksessa emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

 

Tietojen säilytysaika
Tuhoamme henkilötiedot tietoturvallisesti, kun olemme toteuttaneet markkinointiarpajaiset eli arvonnan suorittamisen ja palkintojen luovuttamisen jälkeen.
Voimme säilyttää henkilötietosi, mikäli meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi muissa rekistereissämme.

 

OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ
Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruminen on mahdollista lähettämällä sähköposti osoitteeseen asiakaspalvelu@lidl.fi ja ilmoittamalla etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen, jolla olet ilmoittautunut markkinointiarpajaisiin.
Rekisteröitynä sinulla on lisäksi oikeus tarkistaa tallennetut itseäsi koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai oikaisua. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista ja tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.  Lisäksi sinulla on tietyin lainsäädännöllisin edellytyksin oikeus pyytää tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajaamista sekä kieltää tietojesi käsitteleminen. 


Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojasta saat Lidl Suomen tietosuojavastaavalta:
Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Tietosuojavastaava
Niittymäentie 7, 02200 Espoo
Puh. 09 234561
tietosuoja@lidl.fi

 

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Suomessa tietosuojan valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

Mini Lidl -sovelluksen tietosuojaseloste

Kiitos Mini Lidl -sovelluksen käytöstä ja kiinnostuksestasi tietosuojakäytäntöjämme kohtaan. Tässä selosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin ja miten käsittelemme henkilötietojasi Mini Lidl -sovelluksessa ja sovelluksen käyttöön liittyen.
 

1. EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä
 

Lidl Digital International GmbH & Co. KG

Datenschutz

Stiftsbergstraße 1

74172 Neckarsulm

E-Mail: datenschutz@lidl-shop.de
 

2. Tiedot sovelluksen käytöstä
 

a) Tietojen käsittelyn tarkoitus / lailliset perusteet

Käsittelemme tietoja sovelluksen käytöstä

 • mahdollistaaksemme ja kehittääksemme sovelluksen toimintoja
 • kehittääksemme sovellusta, järjestelmän suojausta ja ehkäistäksemme sovelluksen väärinkäyttöä
   

Edellä mainittuihin tarkoituksiin käsittelemämme tiedot ovat:

 • tiedot mobiililaitteesta, jolla käytät sovellustamme
 • IP-osoitteesi
 • käyntisi ajankohta
 • laitteen pyytämät vahvistukset
 • http-vastauskoodi
 • siirretty tietomäärä
 • käytetty sovellusversio

Sovellukseen ei luoda henkilötietoja sisältävää käyttäjäprofiilia.
 

b) Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät
 

Sovellus ei pääse mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän tallentamiin tietoihin, vaan sovellus lähettää automaattisesti tiedot jokaisella kerralla, kun käytät sovellusta.
 

c) Tietojen säilytysaika
 

Tiedot poistuvat automaattisesti 14 päivän jälkeen.
 

3. Pääsy mobiililaitteesi toimintoihin
 

a) Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia mobiililaitteesi toimintoja:
 

Kamera

Mikäli annat voimassaolevan lainsäädännön mukaisen suostumuksesi, sovellus saa pääsyn mobiililaitteesi kameraan. Sovelluksen toimivuus edellyttää mobiililaitteesi kameran käytön sallimista, jotta pystyt skannaamaan tuotepakkausten viivakoodeja. Skannaamalla oikeiden tuotteiden viivakoodeja Lidl-myymälässä voit avata sovelluksessa lisäominaisuuksia.
 

Internet

Sovellus hakee internetistä esimerkiksi teksti- ja kuvasisältöä pelin sisältämiä hahmoja varten.
 

WLAN-yhteystiedot

Sovelluksemme käyttää mobiililaitteesi WLAN-yhteyttä muodostaakseen internet-yhteyden.
 

b) Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät

Kameran tietoihin ei ole pääsyä millään taholla.
 

c) Tietojen säilytysaika

Tietojasi käsitellään vain silloin, kun pelaat sovelluksella. Muulloin tietoja ei tallenneta
 

4. Sovelluksen käyttöä koskeva analyysi
 

a) Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Jotta voimme kehittää sovellusta ja tarjontaamme, luomme pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja. Tästä kappaleesta löydät lisätietoa aiheesta ja mahdollisuuksistasi kieltää tietojen käyttö.
 

Google Inc:n (Google) analysointipalvelu Google Analytics analysoi sovelluksen käyttäjien toimintaa. Googlen analyysipalvelu tuottaa meille tietoja sovelluksen käytöstä, luo raportteja sovelluksen käyttöön liittyvistä tapahtumista sekä tuo käyttöömme tietoa sovellukseen liittyvistä palveluista. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muiden Googlen hallussa olevien tietojen kanssa.  Tämän sovelluksen Lisää -otsikon alla, tietosuojaselosteen lopussa voit milloin tahansa kieltää Google Analytics:a käyttämästä tietojasi. Kielto on voimassa ilmoitushetkestä lukien. 
 

Sovellus käyttää myös analyysityökalua adjust (adjust GmbH). Asentaessasi Mini Lidl -sovelluksen, tallentaa adjust sovelluksen asennus- ja lokitietoja (esim. sovelluksen käyttöön tai asiakastilin  toimintoihin liittyen). Tämän avulla saamme kattavaa tietoa sovelluksen käytöstä. adjust-työkalu käyttää analyysissään IDFA-tunnistetta (iOS-laitteissa käytettävä Identifier for Advertising -tunniste) tai Android-Advertising-ID -tunnistetta, IP / MAC-osoitetta, http-headeria sekä oman mobiililaitteesi tunnistetta (sekä näiden lisäksi tietoja sovelluksen käytön ajankohdasta, maasta, kielestä, paikallisista asetuksista, käyttöjärjestelmästä ja sen versiosta sekä sovelluksen versiosta). Nämä tiedot anonymisoidaan, mikä tarkoittaa sitä, ettemme me tai adjust pysty yhdistämään tietoja sinuun. Pystyt laittamaan IDFA:n / Android-Advertising-ID:n pois päältä käyttöjärjestelmäsi asetuksissa milloin tahansa. Jos et halua, että adjust käyttää mobiililaitteesi sijaintitietoja, voit estää tämän milloin tahansa mobiililaitteesi asetuksista. Kielto on voimassa ilmoitushetkestä lukien.
 

b) Vastaanottaja / vastaanottajaryhmät

Google Analytics siirtää ja tallentaa sovelluksen käytöstä saadut tiedot pääsääntöisesti Googlen palvelimelle, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. Tässä sovelluksessa IP-anonymisointi on aktiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että Googlen käyttäjien IP-osoitteet EU-jäsenvaltioissa sekä muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa lyhennetään. Vain poikkeustapauksissa lyhentämätön IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään vasta siellä.
 

adjust GmbH:n palvelimet sijaitsevat vain EU:n alueella.

Näiden kahden palveluntarjoajan lisäksi muilla ei ole pääsyä niihin tietoihisi, joita käsitellään käyttöä koskevan analyysin suorittamista varten.
 

c) Tietojen säilytysaika

Analyysityökalun käsittelemät tiedot anonymisoidaan välittömästi sen jälkeen, kun tiedot on kerätty.
 

5. Oikeutesi rekisteröitynä ja mahdollisuutesi olla yhteydessä tietosuoja-asiantuntijaamme
 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy sinusta tallennettuihin tietoihin (15 artikla 1 kohta). Tämän lisäksi sinulla on oikeus tietojesi oikaisemiseen (16 artikla), poistamiseen (17 artikla) sekä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla).

 

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e) tai f) alakohtien mukaisesti (käsittely tapahtuu yleistä etua vaativan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), on sinulla 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä. Vastustaessasi henkilötietojesi käsittelyä, rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi, jos rekisterinpitäjä osoittaa, että käsittelyyn on olemassa syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut.
 

Jos olet itse luovuttanut käsiteltävät tiedot rekisterinpitäjälle, on sinulla tietyin lainsäädännöllisin edellytyksin EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen.
 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan ja 9 artiklan 2 kohdan a) alakohdan mukaiseen suostumukseen, voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Peruminen on voimassa ilmoitushetkestä lukien, eikä vaikuta jo suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn. Tämän sovelluksen osalta henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, jolloin sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi.
 

Voit kääntyä kirjeitse tai sähköpostitse tietosuojavastaavamme puoleen, jos haluat käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia, edellä mainittuja oikeuksiasi rekisteröitynä tai sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai huomioita. Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi voit myös tehdä valituksen tietosuojan valvontaviranomaiselle.
 

Lidl Digital International GmbH & Co. KG

Datenschutz

Stiftsbergstraße 1

74172 Neckarsulm

E-Mail: datenschutz@lidl-shop.de

Versio: Toukokuu 2018

Lidl mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

LIDL-MOBIILISOVELLUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

Kiitos, että käytät Lidl-mobiilisovellusta,  ja että olet kiinnostunut tietosuojaselosteestamme. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (jäljempänä myös ”Lidl”, ”me” tai ”meidän”) käsittelee henkilötietojasi Lidl-mobiilisovelluksen yhteydessä. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää sinuun. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).
 

1. Yleistä

Lidlin mobiilisovelluksen käyttöön liittyvä henkilötietojen käsittely voidaan pääasiassa jakaa seuraaviin luokkiin:
•    Sovelluksen lataamisen yhteydessä kyseiselle sovelluskaupalle siirretään tarpeellisia tietoja.
•    Jotta voimme tarjota sinulle erilaisia toimintoja, kuten auttaa sinua löytämään lähellä olevat Lidl-myymälät, sovelluksemme tarvitsee pääsyn mobiililaitteesi eri toimintoihin ja antureihin.
•    Kun käytät sovellusta, laitteesi ja palvelimemme välillä vaihdetaan erilaisia tietoja, kuten henkilötietoja. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi
- ostoksien helpottamiseen Lidl-myymälässä tai verkkosivuillamme,
- sovelluksemme optimoimiseen ja
- mainontaan laitteesi verkkoselaimessa, kuten esimerkiksi lähettämällä push-ilmoituksia.
 

2. Sovelluksen lataaminen sovelluskaupasta

Kun lataat sovelluksemme, sovelluskaupan (Apple App Store tai Google Play) ylläpitäjä käsittelee automaattisesti seuraavia tietoja:
•    käyttäjänimi sovelluskaupassa,
•    sovelluskauppaan rekisteröity sähköpostiosoite,
•    sovelluskaupan tilisi asiakasnumero,
•    latauksen ajankohta,
•    maksutiedot ja
•    laitteesi yksilöllinen tunnus.

Me emme osallistu näiden tietojen keräämiseen emmekä ole vastuussa niiden käsittelystä. Lisätietoja tietojenkäsittelystä löydät kunkin sovelluskaupan tietosuojaselosteesta:

Google Play Store: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Apple App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/fi/
 

3. Sovelluksen käyttämisestä kerättävät tiedot

Tietojenkäsittelyn tarkoitus / oikeudellinen peruste:
Kun käytät sovellusta, seuraavat tiedot kerätään automaattisesti ja tallennetaan väliaikaisesti niin kutsuttuun lokitiedostoon:

•    mobiililaite, jolta käynnistät sovelluksemme,
•    mobiililaitteesi IP-osoite,
•    sovelluksen avaamisen päivämäärä ja ajankohta,
•    asiakkaan pyyntö,
•    http-vastauskoodi,
•    siirrettyjen tietojen määrä ja
•    tieto käytetystä sovellusversiosta.
Tämä tietojen käsittely toteutetaan seuraavia tarkoituksia varten:
•    järjestelmämme suojaaminen,
•    havaittujen virheiden analysointi,
•    väärinkäytösten ja petosten estäminen.

IP-osoitteen käsittelyn oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f-alakohta), joka perustuu yllä mainittuihin tietojen käsittelyn tarkoituksiin.

Säilytysaika / kriteerit säilytysajan määrittämiseen:
Tietoja säilytetään neljäntoista päivän ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.
 

4. Toimintojen ja anturien käyttäminen mobiililaitteella


Tietojenkäsittelyn tarkoitus / oikeudellinen peruste:

•    Sijaintipalvelut
Jos olet hyväksynyt sijaintipalveluiden käytön käyttäessäsi sovellustamme tai mobiililaitteesi asetuksista, käytämme tätä toimintoa yksilöllisten palveluiden tarjoamiseen nykyisen sijaintisi perusteella. Osana myymälähaku -toimintoa käytämme ennen kaikkea GPS- ja verkkoyhteyttä sijaintisi selvittämiseen ja sinua lähimpänä olevan myymälän näyttämiseen.

 

•    Kuvat/media/tiedot mobiililaitteellasi/USB-tallennuslaitteellasi (lukeminen, muuttaminen, poistaminen)
Jos laadit ostoslistan sovelluksessamme, tiedot tallennetaan suoraan mobiililaitteesi muistiin tai laitteeseen liitetylle tallennuslaitteelle riippuen sovelluksen ja käytettävän tallennuslaitteen asennuspaikasta.

•    Kamera (kuvien ottaminen ja videoiden toistaminen)
Mobiililaitteesi kameraa käytetään QR-koodien skannaamiseen.
 

•    Langaton WLAN-yhteys
Sovelluksemme käyttää mobiililaitteesi WLAN-yhteystoimintoa Internet-yhteyden luomiseen.
 

•    Muut laitteesi toiminnot 
Käyttämällä mobiililaitteen muita toimintoja voit ladata tietoja verkosta ja ottaa vastaan virheilmoituksia sovelluksemme kautta. Lisäksi se mahdollistaa sovelluksemme aktivoitumisen laitteen käynnistyessä ja laitteen lepotilasta poistumisen. Jos olet antanut suostumuksesi, sovelluksemme voi myös lähettää sinulle niin kutsuttuja push-ilmoituksia, joissa kerromme ajankohtaisista tarjouksista ja kampanjoista.

Sijaintitietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on käsittelyyn antamasi suostumus (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a-alakohta).
Säilytysaika / kriteerit säilytysajan määrittämiseen:
Sijaintitietosi poistetaan, kun suljet sovelluksen.
 

5. Sovelluksen käytön analysointi ja mainonta 

Tietojen käsittelytarkoitus ja oikeudellinen peruste:
Jotta voimme parantaa sovelluksen toimintoja sekä palveluitamme ja niihin liittyvää markkinointia, luomme pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseksi. Tämän tietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena on käsittelyyn antamasi suostumus (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a-alakohta). Hyödynnämme käyttäjäanalyysiin ja mainosten näyttämiseen seuraavia palveluita:

Google Analytics

Mikäli olet antanut suostumuksesi, tämä sovellus käyttää käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseen Google Analyticsia, joka on Google LLC:n ("Google") palvelu. Google käsittelee seuraavia tietoja:
•    mobiililaite, jota käytät sovelluksen avaamiseen,
•    verkkoselaimen tyypi ja versio,
•    käytettävä käyttöjärjestelmä,
•    IP-osoite, palvelimelle kirjautumisen ajankohta.

Käsittelemme yllä mainittuja tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
•    sovelluksen käytön arvioimiseksi,
•    sovelluksen toimintoja koskevien raporttien luomiseksi sekä
•    muihin sovelluksen ja internetin käyttämiseen liittyvien palveluiden tuottamiseen markkinatutkimuksia varten ja verkkosivustomme optimoidun sisällön luomista varten.

IP-osoitteet anonymisoidaan, joten niitä ei voida yhdistää henkilöön (niin sanottu IP-masking). Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen Google Analyticsin käyttöön valitsemalla sovelluksen valikosta ”Oikeudellinen tiedote / Tracking”.
 

Google Firebase
 

Tämän sovelluksen yhteydessä käytetään seuraavia Google LLC:n analyysiohjelmia (”Firebase”) mm. sovelluksen käytön analysoimiseksi: A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions ja Remote Config Kun asennat sovelluksen, Firebase kerää tietoja siitä, milloin ja kuinka kauan sovellusta käytetään, mitä sovelluksen sivuja avataan, mitä toimintoja napsautetaan ja mitä sisältöjä näytetään. Näin pystymme ymmärtämään, miten toimit sovelluksessamme. Lisäksi voimme parantaa sovellusta jatkuvasti käyttötottumustesi perusteella ja tarjota sinulle olennaisia tarjouksia/palveluita. Lisäksi voimme suorittaa samanaikaisesti useita sovellustestejä ja kehittää sovellusta tietojen pohjalta lisää.
 

Tätä analyysiä varten Firebase hakee rekisteröinnistä lähtien tiedot asiakasnumerostasi, Google-signaaleista (kun Googlen mainostoiminto on aktivoitu Google-tililläsi, (katso lisätietoja täältä), Google voi käsitellä tiettyjä tietoja suostumuksellasi) tai laitetiedoista. Lisätietoja tietosuojasta Firebaseen liittyen on Google Firebase-verkkosivulla.
 

Voit milloin tahansa perua suostumuksesi Google Firebasen käyttöön tämän sovelluksen valikkokohdassa Oikeudelliset ohjeet / Seuranta, jolloin peruutus koskee tulevaa käyttöä.Adjust

Käytämme Lidl-mobiilisovelluksessa Adjust GmbH -yhtiön tarjoamaa analytiikkatyökalua. Kun asennat sovelluksemme, Adjust tallentaa sovelluksen asennus- ja tapahtumatiedot (esim. sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot). Tietojen perusteella voimme ymmärtää, kuinka käytät sovellustamme. Tämän ansiosta voimme myös analysoida ja parantaa mobiilimainoskampanjoitamme.

Analysoinnin toteuttamiseksi Adjust käyttää seuraavia tietoja:
•    IDFA (Identifier for Advertising = mainontatunnus iOS-laitteissa) tai Android-mainontatunnus,
•    IP-/ MAC-osoite,
•    HTTP-otsikko,
•    laitteesi yksilöivä tunniste (lisäksi: kirjautumisajankohta, maa, kieli, paikalliset asetukset, käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä sovellusversio).
•    käyttäjän laite- ja verkkotoiminnan tiedot,
•    sovellus- ja tapahtumatunnus

Adjust välittää nämä tiedot myös palveluntarjoajillemme Google LLC:lle (”Google”) ja Facebook Inc:lle (”Facebook”). Jos Google ja Facebook voivat käyttää näitä tietoja tunnistaaksesi sinut, ne toimittavat tietoa siitä, mikä mainoskampanja toi sinut sovelluskauppaan  ja miten toimit siellä (erityisesti latasitko sovelluksen vai peruutitko sen, tai muita vastaavia tietoja). Adjust käyttää näitä tietoja luodakseen anonyymeja tilastoja, joiden avulla kykenemme seuraamaan yksittäisten mainoskampanjoidemme menestystä.
Voit milloin tahansa palauttaa tai deaktivoida IDFA ja Android -mainontatunnuksen käyttöjärjestelmäsi kautta. 

Jos haluat kieltää Adjust-palvelun käytön, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen sovelluksen valikosta ”Oikeudellinen tiedote / Tracking”.


Push-ilmoitukset / Accengage

Mikäli olet sallinnut push-ilmoitukset sovelluksessamme tai päätelaitteesi asetuksissa, voimme lähettää sinulle push-ilmoituksia (ilmoituksia jotka näytetään mobiililaitteesi lukitulla näytöllä, kotinäytöllä tai käyttäessäsi muita sovelluksia ilman, että avaat sovellustamme). Sovelluksemme aukeaa klikatessasi push-ilmoitusta, ellei se ole jo valmiiksi auki viestin sisällön näyttämiseksi. Meillä on oikeutettu etu push-ilmoitusten lähettämiseksi suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f-alakohta). Käytämme Accengage SAS:n Accengage-työkalua push-ilmoitusten luomisessa ja niiden lähettämisessä. Kysenen työkalu luo – mikäli annat siihen suostumuksesi (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a-alakohta) – pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja seuraavien tietojen perusteella ja liittää niihin yksilölliset tunnisteet:

•    Apple IDFA Applen IDFA (Identifier for Advertising = iOS-laitteiden mainontatunnus), ja
•    Google GAID (Google Advertising ID = Android-laitteiden mainontatunnus)
•    push-ilmoituksen tunniste
•    istunnon ID-tunnus
•    sovelluksen käyttötottumukset (mitä sovelluksen osioita käytät ja mitä linkkejä klikkailet)

Accengage analysoi näitä tietoja algoritmin avulla sinua kiinnostavien tuotesuositusten lähettämiseksi push-ilmoituksina. Näitä tietoja ei missään tilanteessa voida käyttää käyttäjän henkilön tunnistamiseen. Käsiteltävät tiedot eivät siis sisällä suoria henkilötietoja eikä käyttäjäprofiileja yhdistetä henkilötietoihin.

Voit milloin tahansa palauttaa tai deaktivoida IDFA ja Android -mainontatunnuksen käyttöjärjestelmäsi kautta.

Mikäli et enää halua vastaanottaa lähettämiämme push-ilmoituksia, voi poistaa ne käytöstä
•    kokonaan mobiililaitteesi järjestelmäasetuksista, tai
•    Android-sovelluksemme ”Push-ilmoitukset” -valikosta 

Mikäli et halua, että Accengage luo käyttäjäprofiileja, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen sovelluksen valikosta ”Oikeudellinen tiedote / Push-ilmoitukset”.
 

6. Re-Targeting

Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudellinen peruste
Mikäli annat suostumuksesi, käytämme eri palveluntarjoajien tarjoamia Re-Targeting -toimintamalleja, joiden avulla pystymme kohdentamaan online-palveluitamme juuri sinulle sopivaksi. 

Sovelluksemme käsittelee seuraavia mainontatunnisteita:
•    Applen IDFA (Identifier for Advertising = iOS-laitteiden mainontatunnus), ja
•    Google GAID (Google Advertising ID = Android-laitteiden mainontatunnus)

Toimintamallien avulla keräämme markkinointitarkoituksiin tietoa verkkokäyttäytymisestäsi (esim. katsotut tuotteet) markkinointitarkoituksiin, jotka tallennetaan mainontatunnukseen viitaten käyttämääsi laitteeseen, ja analysoidaan algoritmin avulla. Tämän seurauksena mainosbannereissa kyetään näyttämään juuri sinulle kohdennettua markkinointia yhteistyökumppaneidemme verkkosivuilla sekä sovelluksissa.

Emme missään tilanteessa hyödynnä tietoja mobiilisovelluksen käyttäjän henkilön tunnistamiseen. Käsiteltävät tiedot eivät siis sisällä suoria henkilötietoja eikä käyttäjäprofiileja yhdistetä henkilötietoihin. 

Tämä tietojenkäsittely perustuu antamaasi suostumukseen (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohdan a -alakohta). Haluamme mainontaa kohdentamalla varmistua, että käyttämääsi päätelaitteeseen yhdistetään ainoastaan sinua oletettavasti kiinnostavaa mainontaa.

Huomaa myös, että jotkut muiden palveluntarjoajien mobiilisovellukset käyttävät "Webview"-tekniikkaa, jonka avulla ne voivat näyttää verkkosisältöä suoraan sovelluksessaan - poistumatta sovelluksesta ja avaamatta selainta. Webview voi olla riippumaton sekä selaimestasi että sovellusasetuksistasi. Siksi suosittelemme, että myös uudelleenkohdistuspalvelut deaktivoidaan tässä tietyssä ympäristössä, jos et halua vastaanottaa uudelleenkohdistamiseen liittyvää mainontaa.

Säilytysaika / säilytysajan määrittämisen kriteerit
Säilytämme Re-Targeting -toimintamalleja varten käsittelemämme tiedot 13 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan tai anonymisoidaan automaattisesti. 

Voit peruuttaa antamasi suostumuksen kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseksi sovelluksen valikosta kohdasta "Oikeudellinen tiedote/Tracking”.
 

7. Muut toiminnot

7.1 Verkkosivujen avaaminen sovelluksen kautta 

Jos käytät sovellustamme muiden toimintojen suorittamiseen (esim. Resepti-valikossa), voit siirtyä verkkoselaimen kautta (iOS: Safari/ Android: Chrome) vastaaviin alivalikoihin kotisivullamme www.lidl.fi tai muille kumppaneidemme verkkoivustoihin. Myös sovelluksen tarjoukset ja verkkoselaimen kautta käytettävissä olevat verkkosisältömme saattavat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille.

Jos käytät verkkosivustoja sovelluksen verkkoselaimen kautta (esim. linkit), henkilötietojesi käsittely näillä verkkosivustoilla poikkeaa tästä tietosuojaselosteesta. Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan meidän sovellustamme. Huomioithan linkkien kautta avautuvien verkkosivustojen tietosuojakäytännöt. Emme vastaa sisällöstä, joka tarjotaan ja joka on saatavilla kolmansien osapuolten linkkien kautta. 
 

8. EU:n ulkopuoliset vastaanottajat

Lukuun ottamatta kohdassa 5 kuvattua tietojen käsittelyä,  tietojasi ei sirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille. Edellä mainittu tietojen käsittely edellyttää tietojen siirtoa Google LLC: n ja Facebook Inc: n palvelimille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa. Tietojen siirto kolmansiin maihin voidaan tehdä lainmukaisesti esimerkiksi hyödyntäen EU:n komission mallisopimuslausekkeita. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ja Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025; USA. 
 

9. Oikeutesi rekisteröitynä

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pyynnöstä maksutta tieto sinua koskevista tallentamistamme henkilötiedoista.

Sinulla on oikeus saada tieto:

•    tarkoituksista, joita varten henkilötietojasi käsitellään;
•    käsiteltävistä henkilötietoryhmistä;vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille olemme luovuttaneet tai aiomme luovuttaa henkilötietojasi;
•    henkilötietojesi suunnitellusta säilytysajasta tai säilytysajan määrittämiskriteereistä;
•    oikeudesta pyytää meiltä sinua koskevien henkilötietoja oikaisemista tai korjaamisesta, tietojen poistamisesta, tietojen käsittelyn rajoittamisesta sekä oikeudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä;
•    kaikista saatavilla olevista tiedoista tietojen alkuperästä, jos henkilötietoja ei ole kerätty suoraan sinulta;
•    oikeudesta tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle:
•    automaattisesta päätöksenteosta, muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolosta, sekä näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin tiedot kyseisen käsittelyn merkittävyydestä ja mahdollisista seurauksista
 

Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, sinulla on yleisen oikeus saada tietää siirrosta sekä siitä, mitä asianmukaisia suojatoimenpiteitä sovellamme siirtoihin.
 

Voit tehdä meille tietoihisi pääsyä koskevan pyynnön. Toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista tavalla, joka ei vaikuta epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin, joita ovat esimerkiksi liikesalaisuudet.
 

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla meille lisäselvitystä asiasta.

9.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten olemme ne keränneet tai joita varten käsittelimme niitä muutoin, jos olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai meidän tulee poistaa henkilötiedot meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 

Emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia meitä rajoittamaan tietojen käsittelyä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

•    kiistät henkilökohtaisten tietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
•    käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
•    emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
•    olet vastustanut henkilökohtaisiin syihin vedoten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja odotamme sen todentamista, syrjäyttääkö meidän oikeutettu etumme sinun etusi.

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut meille, strukturoidussa, yleisesti käytössä olevassa ja koneluettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli

•    henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jossa olet itse osallisena ja
•    käsittely suoritetaan automaattisesti.

Käyttäessäsi oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, voimme siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

9.6 Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Vastustamisoikeus koskee kaikkia tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käsittelytarkoituksia, joihin käsittelemme tietojasi oikeutetun etumme
nojalla.

Tämä oikeus on voimassa, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Meidän tulee
poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos tietojen käsittelylle ei ole olemassa huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä.

9.7 Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.
 

10. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Lidl-mobiilisovelluksen tietojen käsittelyyn, josta rekisterinpitäjän vastaa Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö:
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö
Niittymäentie 7
02200 Espoo
 

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme: https://asiakaspalvelu.lidl.fi/SelfServiceFI/s/
 

Lisäksi mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai oikeuksistasi rekisteröitynä, voit olla yhteydessä Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön tietosuojavastaavaan yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen tietosuoja@lid.fi.