Lidl Suomi – Säästä hinnasta, älä laadusta
The browser is not supported
To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!
Banner

Tietosuojaselosteet

TIETOSUOJA LIDLISSÄ

Kiitos, että olet kiinnostunut tietosuojasta Lidlissä. Toivomme, että asioidessasi meillä voit kokea, että käsittelemme henkilötietosi asiakaslähtöisesti ja luottamuksellisesti. Haluamme, että pidät sitä, kuinka toteutamme tietosuojaa, asiakaslähtöisenä laatuominaisuutena.


Seuraavissa tietosuojaselosteissa kerromme sinulle henkilötietojen käsittelystä Lidl Suomi Kommandiittiyhtiössä. Henkilötietona pidetään kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyämme ohjaa erityisesti tietosuoja-asetus, mutta myös muu voimassaoleva lainsäädäntö, kuten laki sähköisen viestinnän palveluista (tietoyhteiskuntakaari). Klikkaamalla allaolevia otsikoita, pääset tutustumaan kunkin tietosuojaselosteen sisältöön tarkemmin.

Asiakastietojen käsittely

1. Verkkosivullamme käsiteltävät tiedot


Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:

Jokaisesta käynnistäsi verkkosivuillamme tallentuu tietoa meille sekä kolmansille osapuolille. Käynnistäsi tallentuvat tiedot ovat seuraavat: verkkosivu, jolta siirryt verkkosivuillemme (viite-URL), IP-osoite, käyntisi ajankohta, laitteen pyytämät vahvistukset, http-vastauskoodi, siirretty tietomäärä sekä tieto käyttämästäsi selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja käyttämäsi internet-operaattori.


Tiedot tallentuvat niin kutsuttuun lokitiedostoon seuraavia tarkoituksia varten:

 • sujuvan yhteyden muodostamisen takaaminen,
 • verkkosivumme miellyttävän käytön takaaminen,
 • verkkosivun turvallisuuden ja vakauden analysointi.


Jos olet antanut suostumuksen selaimessasi ja/tai käyttöjärjestelmässäsi tai muissa laitteesi asetuksissa sijainnin käyttämisen, hyödynnämme tätä toimintoa voidaksemme tarjota sinulle sijaintiisi liittyviä, yksilöllisiä palveluita, kuten lähimmän myymälämme sijainnin. Käsittelemme sijaintitietojasi vain tätä käsittelytarkoitusta varten.


IP-osoitteesi käsittelyn oikeudellinen peruste on meidän oikeutettu etumme. Oikeutettu etumme perustuu yllä mainittuihin tietojen käsittelyn tarkoituksiin.


Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi kolmansille osapuolille.

2. Asiakaspalvelu


2.1 Yhteydenotot asiakaspalveluun


Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:

Asiakaspalvelumme käsittelee henkilötietojasi asiakassuhteen ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi, kuten kyselyihin, palautteisiin ja muihin yhteydenottoihin vastaamiseksi ja reklamaatioiden hoitamiseksi. Käsittelemme tietojasi myös asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin sekä osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi.


Kun otat asiakaspalveluumme yhteyttä puhelimitse, nauhoitamme puhelut asiakastapahtuman todentamiseksi, osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi sekä koulutustarkoituksiin asiakaspalvelun laadun varmentamiseksi ja kehittämiseksi. Puhelun nauhoittamisesta informoidaan jokaisen puhelun alussa.


Lisäksi käsittelemme tietoja oman toimintamme sekä kanssamme kulloinkin samaan yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden toiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin.


Käsittelemme siten yhteydenottokanavasta riippuen seuraavia henkilötietoja:


 • Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Asiointia koskevat tiedot, kuten asiointipäivä ja -paikka
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät muut tiedot, kuten reklamaatiota koskevat tiedot
 • Kirjallisessa, sähköisessä tai äänitetyssä muodossa annetut asiakaspalautteet
 • Asiakaspalvelun puhelunauhoitteet: puhelun soittajan puhelinnumero, ajankohta ja puhelunauhoite.


Käsittelyn oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Oikeutettu etumme perustuu yllä mainittuihin tietojen käsittelytarkoituksiin eli asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitoon ja kehittämiseen. Tietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme käsitellä ja vastata asiakaspalveluumme saamiimme yhteydenottoihin, palautteisiin ja reklamaatioihin sekä kehittää omaa toimintaamme.


Tuotereklamaatioiden yhteydessä käsittelemme henkilötietojasi reklamaatiosi selvittämiseksi ja hoitamiseksi. Joissain tilanteissa, esim. takuutapauksissa, tuotereklamaation selvittämiseksi voi olla välttämätöntä siirtää asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot tavarantoimittajallemme tai muulle yhteistyökumppanillemme. Henkilötietojen käsittely tuotereklamaatioiden ja takuutapausten yhteydessä perustuu sinun ja meidän välisen sopimussuhteen täytäntöönpanoon (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).


Saamme henkilötietosi ja asiaasi koskevat tiedot sinulta asiakaspalvelun yhteydenottolomakkeella, puhelimitse, sähköpostiviestissä, chat-keskustelussa tai myymälästä toimitettavilla lomakkeilla. Käsittelemme tietojasi vain yllä mainitsemiimme käyttötarkoituksiin ja eri yhteydenottokanavien kautta keräämme ainoastaan kulloinkin tarvittavaa tietoa.


Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä huolellisesti valitsemillemme yhteistyökumppaneille, jotka olemme asianmukaisin sopimuksin velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti.


Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeellista, että asiasi asianmukaiseksi käsittelemiseksi toimitamme asiaasi koskevia tietoja yhteistyökumppaneillemme (esim. tuotereklamaatioiden ja takuutapausten yhteydessä). Jos yksittäistapauksessa henkilötietojesi luovuttaminen yhteistyökumppanillemme on tarpeen asiasi käsittelemiseksi, ilmoitamme tietojesi luovutuksesta sinulle asiasi käsittelyn yhteydessä.


Tietojen säilytysaika:

Asiakaspalveluun yhteydenottolomakkeella, puhelimitse, sähköpostiviestillä, chatin kautta tai myymälästä toimitettavilla lomakkeilla antamasi henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan järjestelmässämme kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun viimeisimpään sinua koskevaan asiaan on annettu lopullinen vastaus. Asiakaspalvelun yhteydessä syntyneitä puhelunauhoitteita säilytetään 28 päivän ajan siitä, kun puhelunauhoite on syntynyt. Mikäli käytät yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi rekisteröitynä säilytämme pyyntösi sekä siihen antamamme vastauksen yhteydessä ilmenevät henkilötiedot yhden vuoden ajan siitä, kun asiasi käsittelyn yhteydessä sinulle on annettu viimeinen vastaus.


2.2 Asiakashyvityksiä koskeva hyvitysanalyysi


Asiakaspalvelu käsittelee myös sellaisia asiakaspalautteita, joihin liittyy jonkinlaisen hyvityksen antaminen asiakkaalle. Suoritamme tällaisiin hyvityksiin liittyen ns. hyvitysanalyysiä, jotta voimme ennaltaehkäistä sekä havaita mahdollisia hyvitysten myöntämisen yhteydessä tapahtuvia väärinkäytöksiä.


Tietojen käsittelytarkoitus / käsittelyn oikeudelliset perusteet:

Sisäisten väärinkäytöstapausten ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi tarkastamme hyvitysten (hyvitykset, lahjakortit) käsittelyyn liittyviä tietoja poikkeavan toiminnan varalta. Näihin tietoihin lukeutuvat myös asiakastiedot, joita käsitellään hyvityksen tai lahjakortin antamisen yhteydessä. Näitä tietoja ovat: asiakastili (nimi, sähköpostiosoite, asiakasnumero jne.) sekä mahdolliseen ostotapahtumaan liittyvät tiedot (tuote, ostohinta, ostoajankohta jne.).


Analyysin ensimmäisessä vaiheessa hyvitysten tietoja tarkastetaan automaattisesti ennalta määritettyjen skenaarioiden perusteella. Kyse on sellaisista skenaarioista, joissa useampi ennalta määritetty kriteeri täyttyy sekä raja-arvot ylittyvät yhdessä tapahtumien toistuvuuden kanssa ja jotka siten yhdessä viittaavat mahdolliseen väärinkäytökseen. Jos tämän ensimmäisen vaiheen perusteella syntyy epäilys väärinkäytöksestä, tiedot tarkastetaan manuaalisesti.


Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeutettu etu (6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Oikeutettu etumme perustuu toimenpiteiden tekemiseen väärinkäytösten (ja mahdollisten rikosten) ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi.


Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:

Hyvitysanalyysin suorittamiseksi voimme siirtää asiakaspalvelusta tietoja toimeksiannostamme tietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille. Palveluntarjoajat on valittu huolellisesti ja he ovat sopimuksin sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla (yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artikla).


Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:

Analyysien tulokset poistetaan välittömästi, paitsi, jos niihin liittyy konkreettinen epäily. Jos epäilys vahvistuu toisen kierroksen analyysissä, tarkastusraporttia säilytetään 8 vuoden ajan epäilyksen vahvistumisesta. Muussa tapauksessa tarkastusraportti tuhotaan välittömästi.


2.3 Asiakaspalvelun tyytyväisyyskyselyyn osallistuminen


1. Tyytyväisyyskyselyn suorittaminen


Käsittelyn tarkoitukset / oikeusperusteet:

Aina kun otat yhteyttä asiakaspalveluun tai pyyntösi ohjataan sinne myymälästä tai muuta kautta, saat mahdollisuuden osallistua tyytyväisyyskyselyyn. Jos olet ollut yhteydessä meihin puhelimitse, voit osallistua kyselyyn vapaaehtoisesti puhelun lopussa. Jos olet yhteydessä meihin sähköpostitse, löydät linkin tyytyväisyyskyselyyn viimeisen vastaanottamasi sähköpostin lopusta, kun yhteydenottosi on saatu ratkaistua. Tämän anonyymin tyytyväisyyskyselyn tavoitteena on parantaa palvelua, jota asiakaspalvelumme tai yhteistyökumppanimme tarjoavat asiakkaillemme.


Sähköpostiosoitteesi käsittely asiakastyytyväisyyskyselyn lähettämiseen perustuu oikeutettuun etuumme tarjota sinulle mahdollisuus kyselyyn osallistumiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Sähköpostiosoitettasi käsitellään kyselyn yhteydessä ainoastaan kyselyn lähettämiseen sinulle.


Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:

Käytämme tietojen käsittelyyn yhteistyökumppaninamme toimivia palveluntarjoajia, kuten asiakaspalvelun tarjoajaamme. Tällaiset kumppanit valitaan tarkoin, heitä auditoidaan ja heitä sitoo yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus.


Säilytysaika / säilytysajan määrittämisen kriteerit:

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kirjataan anonyymisti. Sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi ei tallenneta vastauksesi yhteyteen.


2. Tyytyväisyyskyselyn avaaminen


Käsittelyn tarkoitukset / oikeusperusteet:

Kun avaat asiakaskyselymme, päätelaitteellasi käytetty selain lähettää seuraavat tiedot automaattisesti:

 • käytettävän verkkoyhteydellä varustetun laitteen IP-osoite
 • kyselyn avaamisen päivämäärä ja kellonaika;
 • pyydetyn tiedoston nimi ja URL-osoite
 • verkkosivusto/sovellus, josta kyselyn avaaminen tapahtui (viite-URL)
 • verkkoyhteydellä varustetun tietokoneesi selain ja tarvittaessa käyttöjärjestelmä sekä
 • verkkopalveluntarjoajasi nimi


Nämä tiedot lähetetään verkkosivustomme palvelimelle ja tallennetaan tilapäisesti niin kutsuttuna lokitiedostona seuraavia tarkoituksia varten:

 • virheettömän yhteyden varmistamiseksi
 • verkkosivustomme/sovelluksen mukavan käytön varmistamiseksi
 • vilpillisten kyselyvastausten estämiseksi
 • järjestelmän turvallisuuden ja vakauden analysoimiseksi.


IP-osoitteen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Oikeutetun etumme muodostavat edellä luetellut tietojen käsittelyn tarkoitukset. Käsittely on teknisesti välttämätöntä, jotta voimme tarjota verkkosivuston siten, että tämä takaa järjestelmän turvallisuuden.


Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:

Voimme käyttää asiakaskyselymme suorittamiseen toimeksiannostamme myös palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietojasi puolestamme käsittelijöinä. Heidät on valittu huolellisesti ja heitä sitoo yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus.


Säilytysaika / säilytysajan määrittämisen kriteerit:

Tietoja säilytetään seitsemän vuorokauden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.


3. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö tyytyväisyyskyselyn tarjoamiseksi


Asiakaskyselyn tarjoaminen edellyttää evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttöä selainpohjaisella kyselyalustalla (https://lidleu.my.site.com/LidlSurvey/s/).


Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi (kannettava tietokone, tabletti, älypuhelin jne.), kun vierailet verkkosivustollamme. Evästeet eivät aiheuta haittaa päätelaitteellesi eivätkä ne sisällä viruksia, troijalaisia tai muita haittaohjelmia. Eväste tallentaa tietyt tiedot, jotka saadaan tietyn käytetyn päätelaitteen yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme välittömästi yhdistää tietoja suoraan sinuun.

Teknisesti tarpeellisia evästeitä ja muita teknisesti tarpeellisia tekniikoita käytetään käyttötietojen käsittelyyn, jotta voimme tarjota kyselymme.


Tutustu alla olevaan evästeluetteloomme saadaksesi yleiskuvan evästeistä ja muista käyttämistämme tekniikoista, mukaan luettuna vastaavat käsittelyn tarkoitukset, säilytysajat ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat.


Tarkoituksesta riippuen teknisesti tarpeellisten evästeiden ja vastaavien tarpeellisten tekniikoiden käyttö käyttötietojen käsittelyyn sisältää erityisesti seuraavien henkilötietojen tyyppien käsittelyn:

 • käyttäjän syötteet, jotta syötteet voidaan muistaa useiden alasivujen välillä (esim. evästeasetustesi tallentamiseksi)
 • turvallisuuteen liittyvät tapahtumat (esim. vilpillisten toimien tunnistaminen).


Teknisesti tarpeellisten evästeiden käytön oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Käsittelemme siis tietojasi oikeutettuun etuumme perustuen, sillä se on teknisesti välttämätöntä verkkosivuston tarjoamiseksi.


Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:

Käyttäessämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita käyttötietojen käsittelyyn hyödynnämme tietojen käsittelyssä erityisiä nimenomaisesti asiakaskyselyihin erikoistuneita palveluntarjoajia.


Ne käsittelevät tietojasi puolestamme käsittelijöinä. Nämä kaikki on valittu huolellisesti ja niitä sitoo yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus. Kaikki evästeluettelossamme luetellut palveluntarjoajat toimivat käsittelijöinä puolestamme.


Säilytysaika / säilytysajan määrittämisen kriteerit:

Jos haluat tietoa evästeiden säilytysajasta, katso jäljempänä oleva evästeluettelo.


Evästeluettelo


Tyyppi: Teknisesti välttämätön

Nimi: BrowserID

Palveluntarjoaja: Salesforce

Tarkoitus: Käytetään sivuston suojaamiseen.

Säilytysaika: 1 vuosi


Tyyppi: Teknisesti välttämätön

Nimi: BrowserId_sec

Palveluntarjoaja: Salesforce

Tarkoitus: Käytetään sivuston suojaamiseen.

Säilytysaika: 1 vuosi


Tyyppi: Teknisesti välttämätön

Nimi: CookieConsentPolicy

Palveluntarjoaja: Salesforce

Tarkoitus: Käytetään loppukäyttäjän evästesuostumusasetusten, jotka yhteistyökumppanimme on asettanut, soveltamiseen.

Säilytysaika: 1 vuosi


Tyyppi: Teknisesti välttämätön

Nimi: LSKey-c$CookieConsentPolicy

Palveluntarjoaja: Salesforce

Tarkoitus: Käytetään loppukäyttäjän evästesuostumusasetusten, jotka yhteistyökumppanimme on asettanut, soveltamiseen.

Säilytysaika: 1 vuosi


Tyyppi: Teknisesti välttämätön

Nimi: renderCtx (2x)

Palveluntarjoaja: Salesforce

Tarkoitus: Käytetään sivuston parametrien tallentamiseen istuntoon, jotta niitä voidaan käyttää uudelleen yhden käyttäjän useissa pyynnöissä toiminnallisuuden ja suorituskyvyn vuoksi.

Säilytysaika: Istunto


Tyyppi: Teknisesti välttämätön

Nimi: sfdc-stream

Palveluntarjoaja: Salesforce

Tarkoitus: Käytetään reitittämään palvelinpyynnöt oikein Salesforce-infrastruktuurissa pysyville istunnoille.

Säilytysaika: 3 tuntia


Tyyppi: Teknisesti välttämätön

Nimi: ak_bmsc

Palveluntarjoaja: Salesforce

Tarkoitus: Käytetään erottamaan ihmiset boteista.

Säilytysaika: 1 päivä


Tyyppi: Teknisesti välttämätön

Nimi: bm_sv

Palveluntarjoaja: Salesforce

Tarkoitus: Käytetään yhdessä verkkosivun BotManager-ominaisuuden kanssa, joka havaitsee, luokittelee ja luo raportteja mahdollisista boteista, jotka yrittävät päästä verkkosivustolle.

Säilytysaika: 1 päivä

3. Markkinointiarpajaiset (kilpailut ja arvonnat)


Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:

Voit osallistua muun muassa verkkosivuillamme, uutiskirjeemme kautta tai käyttämällä Lidlin sovelluksia erilaisiin markkinointiarpajaisiimme. Mikäli kyseisiä markkinointiarpajaisia varten laaditussa erillisessä tietosuojaselosteessa ei toisin ole mainittu, niin käsittelemme markkinointiarpajaisten yhteydessä antamiasi henkilötietoja markkinointiarpajaisten toteuttamiseksi, arvonnan suorittamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä markkinointiarpajaisten voittajaan/voittajiin. Henkilötietojen käsittelyperuste on tällöin henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus tai sopimuksen täytäntöönpano. Mikäli henkilötietojen käsittelyperusteena on antamasi suostumus, on sinulla oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyn oikeudellisesta perusteesta saat erillisistä kyseistä markkinointiarpajaista varten laatimastamme tietosuojaselosteesta.


Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeellista markkinointiarpajaisten toteuttamista, esimerkiksi saamasi voiton lähettämistä, varten. Muussa tapauksessa emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika:

Poistamme henkilötietosi kilpailun toteuttamisen jälkeen. Voimme säilyttää henkilötietosi, mikäli meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi muissa rekistereissämme.

4. Uutiskirje


Tietojen käsittelyn tarkoitus / lailliset perusteet:

Sinulla on mahdollisuus tilata verkkosivuillamme uutiskirjeemme. Uutiskirjeemme tilaajana saat viikoittain tietoa ajankohtaisista kampanjoistamme, uutuustuotteistamme sekä tarjouksistamme suoraan sähköpostiisi. Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on antamasi nimenomainen suostumus uutiskirjeen lähettämiseen.


Käsittelemme henkilötietojasi, eli sähköpostiosoitettasi ja mahdollisesti antamaasi nimitietoa, vain Lidlin ajankohtaisista kampanjoista, uutuustuotteista ja tarjouksista tiedottamiseen. Sinulla on mahdollisuus peruuttaa uutiskirjeen tilaaminen milloin tahansa. Tämän voit tehdä muun muassa Lidlin nettisivuilla täältä tai saamasi uutiskirjeen sisältämän linkin kautta.


Varmistaaksemme, ettei sähköpostiosoitteen syöttämisessä uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä ole tapahtunut virhettä, käytämme uutiskirjeemme lähettämisessä niin kutsuttua Double-Opt-In-menetelmää: kun olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi tilauslomakkeessa osoitettuun kenttään, lähetämme sinulle antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuslinkin. Sinun tulee vahvistaa linkin avulla tilauksesi, jonka jälkeen vasta siirryt uutiskirjeen jakelulistallemme.


Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä, eli uutiskirjeen jakelun, huolellisesti valitsemallemme yhteistyökumppanille, jonka olemme asianmukaisella sopimuksella velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti.


Tietojen säilytysaika:

Kun peruutat suostumuksesi uutiskirjeemme lähettämiseen, poistamme tietosi uutiskirjeen jakelulistalta.

5. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttäminen


5.1 Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttäminen


Rekisterinpitäjä, käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste:

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, Niittymäentie 7, 02200 Espoo on rekisterinpitäjä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttöön liittyvissä käsittelytoimissa kaikilla www.lidl.fi-verkkotunnuksen alaisilla verkkosivustoilla.


Evästeet ovat päätelaitteellesi (esimerkiksi kannettava tietokone, tabletti, älypuhelin) verkkosivuillamme vierailun yhteydessä tallennettavia pieniä tiedostoja. Evästeiden lisäksi on olemassa myös muita vastaavia tekniikoita, kuten pixel tag, jotka voivat toimia kuten evästeet. Evästeet tai muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttämääsi päätelaitetta, eikä evästeissä ole viruksia, troijalaisia tai muita haittaohjelmia. Evästeisiin tallennetaan tietoa, joka muodostuu kulloinkin käytössä olevan päätelaitteen mukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saisimme evästeitä käyttämällä suoraan sinua koskevia tietoja.


Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita verkkosivustojemme käyttöön liittyvien tietojen keräämiseksi ja käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin riippuen käytetyn evästeen tai muun tekniikan luonteesta:

 • Teknisesti välttämättömät: Nämä evästeet ja muut tekniikat ovat välttämättömiä, jotta pystyt liikkumaan sivustolla ja käyttämään sen eri ominaisuuksia. Ilman näitä et voi käyttää palveluitamme, kuten esimerkiksi katsomaan kaikkea sisältöä sivustolla. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.
 • Käyttökokemus: Nämä evästeet keräävät tietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään miten verkkosivustoamme käytetään. Käytössä olevien tekniikoiden avulla voimme ottaa huomioon todelliset tai oletetut mieltymyksesi verkkosivustojemme mukavaan käyttöön, kuten näyttämään verkkosivumme sinulle sopivalla kielellä.
 • Statistiikka: Nämä tekniikat mahdollistavat meille anonyymien tilastojen luomisen palveluidemme ja verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme räätälöidä ne vastaamaan tarpeitasi. Sen avulla voimme esimerkiksi selvittää, kuinka voimme mukauttaa verkkosivustomme entistä paremmin vastaamaan käyttäjien käyttötapoja.
 • Markkinointi: Näiden evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme tarjota sinulle kohdennettua markkinointia käyttötapoihisi perustuvan analyysin perusteella. Tässä yhteydessä käyttötapojasi voidaan myös seurata eri verkkosivustojen, selainten tai päätelaitteiden kautta käyttämällä yksilöivää käyttäjätunnistetta (User ID).


Löydät luettelon käyttämistämme evästeistä ja muista vastaavista tekniikoista, mukaan lukien käsittelyn tarkoituksesta, tallennusajasta ja mahdollisesti käsittelyyn liittyvistä kolmansista osapuolista, täältä.


Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttöön liittyvän käyttödatan käsittelyn yhteydessä käsitellään erityisesti seuraavia henkilötietokategorioita käsittelyn tarkoituksesta riippuen:


Teknisesti välttämättömät:

 • Käyttäjän syötteiden muistaminen useilla alisivuilla (esim. valitse halauamasi myymälä Lidlin myymälähausta);
 • Turvallisuuteen liittyvät tapahtumat (esim. useiden epäonnistuneiden kirjautumisyritysten havaitseminen);
 • Tiedot multimediasisällön toistamiseen (esim. käyttäjän valitsemien (tuote)videoiden toisto).


Käyttökokemus:

 • Käyttöliittymän mukautusasetukset, joita ei ole linkitetty pysyvään tunnisteeseen (esim. aktiivinen kielen valinta tai hakulausekkeiden tai karttojen näyttö myymälähaussa).


Statistiikka:

 • Pseudonymisoidut käyttöprofiilit sisältävät tietoa verkkosivustojemme käytöstä. Näitä ovat erityisesti: selaintyyppi / versio, käytetty käyttöjärjestelmä, viite-URL (edellinen verkkosivu), laitteen host-nimi (IP-osoite), palvelinpyynnön kellonaika, yksilöivä käyttäjätunniste (user ID) ja käynnistetyt tapahtumat verkkosivustolla (selausmallit).
 • IP-osoite anonyymoidaan säännöllisesti, joten sitä ei lähtökohtaisesti voida jäljittää helposti.
 • Yhdistämme yksilöivän käyttäjätunnisteen (user ID) muihin tietoihisi (kuten nimi, sähköpostiosoite) vain, mikäli olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi. Itse yksilöivän käyttäjätunnisteen (user ID) perusteella emme voi tehdä johtopäätöksiä sinusta henkilökohtaisesti.


Markkinointi:

 • Pseudonymisoidut käyttöprofiilit sisältävät tietoa verkkosivustomme käytöstä. Näitä ovat erityisesti: IP-osoite, yksilöivä käyttäjätunniste (user ID), potentiaalinen tuotetta koskeva kiinnostus, käynnistetyt tapahtumat verkkosivustolla (selausmallit).
 • IP-osoitteet anonyymoidaan säännöllisesti, joten sitä ei lähtökohtaisesti voida jäljittää henkilöösi.
 • Yhdistämme käyttäjätunnuksen (user ID) muihin tietoihisi (kuten nimi, sähköpostiosoite) vain, mikäli olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi. Itse yksilöivän käyttäjätunnisteen (user ID) perusteella emme voi tehdä johtopäätöksiä sinusta henkilökohtaisesti.


Käyttökokemus-, statistiikka- ja markkinointievästeiden sekä vastaavien tekniikoiden käsittelyn oikeusperuste on käsittelyyn antamasi suostumus (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta). Teknisesti välttämättömien evästeiden käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano, eli käsittelemme tietojasi palvelumme tajoamiseksi sopimuksen valmistelemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta b alakohta) tai oikeutetun etumme perusteella, jotta kykenemme näyttämään verkkosivustomme sisällön toimivalla tavalla (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f alakohta).


Voit peruuttaa antamasi suostumuksen tai hallinnoida evästeasetuksiasi milloin tahansa täällä. Poistamalla valintamerkit voit helposti peruuttaa antamasi suostumuksen kyseisiin käsittelytarkoituksiin.


Integroimme verkkosivuillamme säännöllisesti myös kumppaniyritysten sisältöä. Integroidun sisällön puitteissa kumppanimme voivat käyttää omia evästeitä omalla vastuullaan ja tarvittaessa pyytää suostumuksesi. Huolimatta siitä, että nämä evästeet sisältyvät myös yllä esitettyihin tietoihin teknisistä syistä, meillä ei ole pääsyä evästeisiin, emmekä ole (yhdessä) vastuussa niiden välityksellä tapahtuvasta tietojen käsittelystä. Löydät lisätietoja tästä näiden kumppanien tietosuojakäytännöstä.


Vastaanottajat / Vastaanottajaryhmät:

Käytämme evästeiden ja vastaavien tekniikoihin avulla kerättävien tietojen käsittelyssä erityisesti verkkomarkkinointiin erikoistuneita ulkoisia palveluntarjoajia. Nämä huolellisesti valitsemamme palveluntarjoajat käsittelevät tietojasi meidän lukuumme henkilötietojen käsittelijöinä ja olemme asianmukaisin sopimuksen velvoittaneet kyseiset palveluntarjoajat käsittelemään henkilötietoja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Kaikki evästelistauksessa luetellut palveluntarjoajat käsittelevät tietoja henkilötietojen lukuumme henkilötietojen käsittelijöinä, ellei niitä ole erikseen nimetty yhteisrekisterinpitäjäksi tämän selosteen alussa.


Mikäli olet antanut suostumuksesi markkinointitarkoituksiin, voimme jakaa yksilöivän käyttäjätunnisteesi (user ID) ja siihen liitetyt käyttäjäprofiilit kolmansille osapuolille mainosverkostojen kautta.


Osana niin sanotun Meta-pikselin käyttöä sivustollemme asetetaan evästeitä, jos olet antanut siihen suostumuksesi (katso "Meta"-nimiset evästeet evästelistauksessamme). Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlanti (Meta) on meidän lisäksi yhteisvastuussa pikselin käyttöön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä yhteisrekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisesti. Sopimus, johon yhteistyö Metan kanssa perustuu, löytyy täältä. Pikseli kerää tietoja verkkosivustomme käytöstäsi ja vertaa niitä Metan tietoihin, jotta sinulle voidaan näyttää räätälöityä mainontaa Metan palveluissa . Meta käyttää kerättyjä henkilötietoja myös omiin mainostarkoituksiinsa sekä kolmannen osapuolen mainontaan Metan tietosuojakäytännön mukaisesti. Sieltä löydät myös lisätietoja oikeuksistasi rekisteröitynä Metan suorittamaan käsittelyyn liittyen.


Google LLC:n kanssa tekemämme yhteistyön puitteissa edellä mainittuja statistiikkatarkoituksiin kerättäviä tietoja käsitellään yleensä myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa.


Säilytysaika:

Löydät tiedot evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden säilytysajoista evästelistauksestamme. Mikäli voimassaoloaika on merkitty ”pysyväksi” evästelistauksen "Säillytysaika"-sarakkeessa, eväste tallennetaan pysyvästi siihen asti kunnes siihen kohdistuva suostumus peruutetaan.

6. Räjähteiden lähtöainelainsäädäntöön perustuva käsittely


Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:

Euroopan unionin lähtöaineasetuksen (EU) 2019/1148 tavoitteena on rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia hankkia vapaasti sellaisia kemikaaleja, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden valmistukseen. Asetus velvoittaa Lidl Suomen ilmoittamaan räjöhdysaineiden lähtöaineisiin liittyvästä epäilyttävästä liiketoimesta, sellaisen yrityksestä, huomattavasta katoamisesta tai varkaudesta 24 tunnin kuluessa siitä, kun liiketoimen katsotaan olevan epäilyttävä tai katoamisen ja varkauden osalta sen havaitsemisesta. Ilmoituksessa on mahdollisuuksien mukaan annettava asiakkaan henkilöllisyys ja kaikki yksityiskohdat, joiden vuoksi liiketointa pidetään epäilyttävänä. Ilmoitus on Suomessa tehtävä keskusrikospoliisille. Mikäli tekemääsi liiketointa pidetään asetuksen mukaisella tavalla epäilyttävänä, käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohdan c alakohta).


Käsittelemme ilmoituksessa nimeäsi ja tarvittaessa muita yhteystietojasi, jos olemme saaneet ne suoraan sinulta itseltäsi. Mikäli henkilöllisyytesi ei ole tiedossamme, ilmoitukseen kirjataan kuvaus epäilyttävän liiketoimen tehneestä henkilöstä.


Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:

Tiedot luovutetaan keskusrikospoliisille lakisääteisen velvollisuutemme noudattamiseksi.


Tietojen säilytysaika:

Säilytämme tietojasi ainoastaan sen aikaa, että saamme tiedot toimitettua keskusrikospoliisille. Tiedot tulee toimittaa poliisille 24 tunnin kuluessa tietojen keräämisestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

7. Tietojen vastaanottajat EU:n ulkopuolella


Lukuun ottamatta kohdassa 5 kuvailtua henkilötietojen käsittelyä emme luovuta tietojasi vastaanottajille, joiden toimipaikka on Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Kohdassa 5 mainittu henkilötietojen käsittely on tietojen käsittelyn ulkoistamista palveluntarjoajamme palvelimelle USA:ssa. Tietojen siirrossa kolmansiin maihin noudatetaan tiukasti voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyödynnetään esimerkiksi EU:n komission mallisopimuslausekkeita.

8. Oikeutesi rekisteröitynä henkilötietojen käsittelyyn liittyen


8.1. Yleiskatsaus


Voimassa olevan lainsäädännön mukaan sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:


 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa


8.2 Oikeus saada pääsy tietoihin


Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Tiedon etsimiseksi tarvitsemme sinulta ensin tarpeelliset tiedot sinun tunnistamiseksesi. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietää mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu edellyttäen, ettei tiedon antamista ole laissa rajoitettu.


Sinulla on oikeus saada tieto:


 • käsittelyn tarkoituksista
 • käsitellyistä henkilötietoryhmistä
 • vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille olemme luovuttaneet tai aiomme luovuttaa henkilötietojasi
 • henkilötietojesi suunnitellusta säilytysajasta tai säilytysajan määrittämiskriteereistä
 • luovutammeko tai siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan ja mitä asianmukaisia suojatoimenpiteitä sovellamme siirtoihin
 • oikeudestasi tehdä valitus valvontaviranomaisille
 • oikeudestasi pyytää meiltä sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • oikeudestasi pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • oikeudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä


Voit tehdä meille tietoihisi pääsyä koskevan pyynnön. Toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista tavalla, joka ei vaikuta epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä jäljennöksen toimittamiseen liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.


Siinä tapauksessa, että käsittelemme merkittäviä määriä sinua koskevia tietoja, voimme pyytää sinua täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoja tai mitä käsittelytoimia pyyntösi koskee. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot sinulle yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellet ole pyytänyt tietoja jossakin muussa muodossa.


8.3 Oikeus tietojen oikaisemiseen


Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla meille lisäselvitystä asiasta.


8.4 Oikeus tietojen poistamiseen


Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten olemme ne keränneet tai joita varten käsittelimme niitä muutoin jos olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai meidän tulee poistaa henkilötiedot meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi peruutat käsittelyyn antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamiseksi lapselta vastustat henkilökohtaisiin syihin vedoten käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, jolloin emme enää saa käsitellä henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Mikäli olemme julkistaneet henkilötietosi ja meillä on velvollisuus poistaa tietosi, on meidän käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, ilmoitettava henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan näihin henkilötietoihisi liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.


8.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen


Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Rajoitamme käsittelyä pyynnöstäsi, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista, sinulla on oikeus edellyttää meiltä käsittelyn rajaamista, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; olet vastustanut henkilökohtaisiin syihin vedoten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja odotamme sen todentamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.


Kun henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.


8.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut meille, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jossa olet itse osallisena ja käsittely suoritetaan automaattisesti.


Hyödyntäessäsi oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, voimme siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Mikäli osa antamistasi tiedoista on paperikopiona, niin oikeutesi koske tällaisia asiakirjoja.


8.7 Oikeus peruuttaa antamasi suostumus


Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, niin sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9. Yhteyshenkilö


9.1. Yhteyshenkilö asiakaskyselyissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyen


Jos sinulla on kysyttävää ylläpitämistämme verkkosivuista tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät osoitteesta lidl.fi/asiakaspalvelu.

9.2. Yhteyshenkilö tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä


Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta tai henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön tietosuojavastaavaan. Yhteystiedot löydät kohdasta 9 ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot”.

9.3. Valitus valvontaviranomaiselle


Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.


10. Rekisterinpitäjän yhteystiedot


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7

02200 Espoo

tietosuoja@lidl.fi

puh. 09 234561

Kameravalvonta

Kameravalvonta


Rekisterinpitäjä


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7

02200 ESPOO


Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste ja tarkoitukset

Käsittelemme henkilötietojasi kameravalvonnan yhteydessä oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Edellä mainitut oikeutetut edut perustuvat rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen merkityksellisiin suhteisiin. Rekisteröidyt ovat asiakkaitamme, työntekijöitämme tai muita vastaavia sidosryhmiimme kuuluvia henkilöitä.


Käsittelemme henkilötietojasi tallentavan kameravalvonnan avulla rikosepäilyiden ja -tapausten selvittämiseksi sekä viranomaisen avustamiseksi niissä.


Tämän lisäksi käsittelemme henkilötietoja

• työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme sekä muiden tiloissamme olevien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi,

• rekisterinpitäjän omaisuuden suojaamiseksi sekä

• turvallisuutta ja rekisterinpitäjän omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi.


Voimme käsitellä henkilötietojasi myös yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1—3 kohdissa määritellyissä tilanteissa: naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi, työtapaturman tai muun työturvalli-suuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi sekä työsuhteen päättämisen perusteen tai muun työsuhteeseen liittyvän päätöksen asiamukaisuuden toteennäyttämiseksi. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi lakiin perustuvan velvoitteen hoitamiseksi sekä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Voimme käsitellä tallenteita myös järjestelmän asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä henkilökunnan kouluttamiseksi (sikäli kuin henkilötietojen käsittely näitä tarkoituksia varten on edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta asiallisesti perusteltua).


Emme rekisterinpitäjänä suorita automaattista päätöksentekoa tai profilointia käsitellessämme henkilötietoja näihin käyttötarkoituksiin.


Tallentavan kameravalvonnan lisäksi myymälöidemme sisääntulossa voi olla esillä näyttö, joka välittää sisääntuloa kuvaavan kameran reaaliaikaista kuvaa. Näyttö ei erikseen tallenna videokuvaa, vaan ainoastaan välittää jo tallentavan kameravalvonnan taltioimaa kuvaa myymälän sisääntulosta. Henkilötietojesi käsittely sisääntulonäytön yhteydessä perustuu oikeutettuun etuumme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) varmistaa työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden tiloissamme asioivien henkilöiden turvallisuus sekä suojata omaisuuttamme ja ennaltaehkäistä turvallisuutta ja omaisuuttamme vaarantavien tapahtumien sattuminen.


Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät


Suoritamme kameravalvontaa myymälätiloissamme, myymälöidemme yhteydessä varasto- ja toimistotiloissa sekä parkkihallissa ja piha-alueella, jakelukeskuksissa sekä pääkonttorillamme. Kameravalvonnan yhteydessä voimme käsitellä työntekijöihimme, asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme kuuluvien rekisteröityjen henkilötietoja. Lisäksi voimme käsitellä kameravalvonnan yhteydessä myös muiden kuin näihin ryhmiin kuuluvien rekisteröityjen henkilötietoja, jos kyseiset henkilöt liikkuvat kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla.


Käsittelemme kameravalvontajärjestelmäämme kuuluvien kameroiden automaattisesti tallentamaa aikaleimoilla varustettua kuvamateriaalia sekä kuvamateriaaliin sisältyviä henkilötietoja.


Säännönmukaiset tietolähteet


Kameravalvontajärjestelmäämme kuuluvat kamerat.


Henkilötietojen vastaanottajat


Voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi poliisille tai tuomioistuimelle. Voimme myös tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi työturvallisuusviranomaisille sekä Lidlin käyttämille vakuutusyhtiöille.


Käytämme henkilötietojen käsittelyyn myös huolellisesti valitsemiamme yhteistyö-kumppaneita, jotka olemme asianmukaisin sopimuksin velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti.


Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Emme luovuta tai siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoitusten vuoksi tarpeen, jolloin huolehdimme asianmukaisten suojatoi-mien toteuttamisesta.


Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus


Kameravalvontajärjestelmämme tallennelaitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja sähköinen järjestelmä on suojattu säännöllisesti vaihdettavilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tallenteiden käsittely on tarkkaan ohjeistettua, minkä lisäksi noudatamme käytönvalvontaa. Ainoastaan niillä henkilöillä, joille se on työtehtävien vuoksi tarpeen, voi olla pääsy tallenteisiin, ja pyyntö on tällöinkin aina erikseen perusteltava. Dokumentoimme tallenteiden katsomisen ja luovuttamisen, minkä ansiosta pystymme seuraa-maan henkilötietojen käyttöä dokumentoinnin avulla.


Pyrimme palauttamaan mahdollisimman nopeasti tietojen saatavuuden ja pääsyn tietoihin mahdollisen fyysisen tai teknisen vian sattuessa. Testaamme ja arvioimme säännöllisesti käytössämme olevia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen käsit-telyn turvallisuuden varmistamiseksi.


Tallenteiden sisältämiä henkilötietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen. Koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöämme säännöllisesti tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.


Tietojen säilytys


Hävitämme tallenteet viimeistään yhden kuukauden kuluttua tallentamisen päättymisestä lukien, kun tallenteiden päälle tallentuu uutta kuvamateriaalia. Hävitämme tarpeettomat tallenteet tietoturvallisella tavalla ilman aiheetonta viivytystä.


Voimme kuitenkin säilyttää tallenteita edellä mainittua pidemmän aikaa, jos se on tarpeen edellä mainittujen henkilötietojen käsittelylle määriteltyjen käsittelytarkoitusten mukaisten asioiden loppuun saattamiseksi tai jos tallenteen säilyttämiseen on muu erityinen syy.


Emme säilytä henkilötietoja ainoastaan mahdollisiin rekisteröityjen pyyntöihin vastaamista varten.


Oikeutesi saada pääsy tietoihin


Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Tiedon etsimiseksi tarvitsemme sinulta ensin tarpeelliset seikat, kuten aika- ja paikkatiedot. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietää mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu edellyttäen, ettei tiedon antamista ole laissa rajoitettu.


Sinulla on oikeus saada tieto:

• käsittelyn tarkoituksista

• käsitellyistä henkilötietoryhmistä

• vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille olemme luovuttaneet tai aiomme luovuttaa henkilötietojasi

• henkilötietojesi suunnitellusta säilytysajasta tai säilytysajan määrittämiskri-teereistä

• luovutammeko tai siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan ja mitä asianmukaisia suojatoimenpiteitä sovellamme siirtoihin

• oikeudestasi tehdä valitus valvontaviranomaisille

• oikeudestasi pyytää meiltä sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

• oikeudestasi pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

• oikeudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.


Voit tehdä meille tietoihisi pääsyä koskevan pyynnön. Toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista tavalla, joka ei vaikuta epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä jäljennöksen toimit-tamiseen liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.


Siinä tapauksessa, että käsittelemme merkittäviä määriä sinua koskevia tietoja, voimme pyytää sinua täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoja tai mitä käsittelytoimia pyyntösi koskee. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot sinulle yleisesti käyte-tyssä sähköisessä muodossa, ellet ole pyytänyt tietoja jossakin muussa muodossa. Jos tietojen siirtäminen internetin kautta on esimerkiksi tietojen koon vuoksi ongelmallista, voimme antaa tiedot vaihtoehtoisin keinoin, kuten suoratoistopalveluna tai CD- tai DVD-levyllä, USB-muistitikulla tai muuta fyysistä mediaa käyttämällä.


Oikeutesi vaatia tietojen oikaisua ja oikeutesi tietojen poistamiseen


Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla meille lisäselvitystä asiasta.


Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten olemme ne keränneet tai joita varten käsittelimme niitä muutoin, jos olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai meidän tulee poistaa henkilötiedot meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.


Emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Oikeutesi käsittelyn rajoittamiseen


Jos henkilötietojesi käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista (ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista) tai emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme käsittelyä. Meidän tulee tällöin rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudelli-sen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.


Voimme muun muassa siirtää valitut tiedot toiseen käsittelyjärjestelmään tai teknisin keinoin estää käyttäjien pääsyn valittuihin henkilötietoihin. Tällöin meidän tulee ilmaista henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen selkeästi järjestelmässä.


Oikeutesi vastustaa käsittelyä


Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos pystymme osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Meidän tulee tällöin poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos tietojen käsittelylle ei ole olemassa huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä.


Ilmoitukset rekisteröidyille


Meidän tulee toimittaa sinulle tiedot toimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet kohtien 8-12 mukaisten pyyntöjen johdosta ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa esittämäsi pyynnön vastaanottamisesta. Voimme tarvittaessa jatkaa tätä määräaikaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon esittämiesi pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Meidän tulee ilmoittaa sinulle tällaisesta viivästymisestä sekä viivästymisen syistä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.


Voimme pyytää sinua toimittamaan lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi, jos meillä on perusteltu syy epäillä henkilöllisyyttäsi. Tarvittaessa sen varmistamiseksi, että tietopyynnön toteuttaja olet juuri sinä, voimme mm. pyytää sinut toimipisteeseemme henkilöllisyyden todentamista varten.


Voimme joko periä kohtuullisen maksun kustannukset huomioon ottaen tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea, jos pyyntösi ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuut-tomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. Jos emme toteuta toimenpiteitä esittämäsi pyynnön perusteella, meidän tulee ilmoittaa sinulle viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen ja kertoa mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.


Ilmoitamme kaikista henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Ilmoitamme sinulle näistä vastaanottajista pyynnöstäsi.


Valitus valvontaviranomaisille


Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.


Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa


Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Lidl Suomen tietosuojavastaavaan:


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Tietosuojavastaava

Niittymäentie 7 / PL 500

02200 Espoo

puh. 09 234561

tietosuoja@lidl.fi

Asiakasvahinkotapausten käsittely

Vahinkotapausrekisterin tietosuojaseloste


Yksityisyytesi suojaaminen

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ("Lidl") sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Käsittelemme keräämiämme sinua koskevia tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.


Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit olla aina yhteydessä meihin alta kohdasta 8 löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot


Henkilörekisterin nimi on Lidlin vahinkotapausrekisteri ("Vahinkotapausrekisteri").


Rekisterinpitäjänä toimii Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Niittymäentie 7, 02200 ESPOO.


Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa toimii Lidlin Legal & compliance -osasto ( vakuutus@lidl.fi / 09 234561)

Tietojen käyttötarkoitus


Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on sinua koskevan vahinkotapauksen tutkiminen, korvauspäätöksen tekeminen sekä mahdollisen korvauksen maksaminen. Vahinkotapahtumat ovat henkilö- ja/tai esinevahinkoja.


Henkilötietojen käsittelyperusteena on Lidlin oikeutettu etu, joka perustuu Lidlin ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen vahinkotapahtuman selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Vakavissa henkilövahingoissa henkilötietojen käsittely voi myös olla tarpeen sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet


Vahinkotapausrekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa vahinkoa koskevia sinun antamiasi tietoja, jotka Lidlin myymälän henkilökunta on voinut koostaa kanssasi. Tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta voimme tutkia vahinkotapauksen ja tehdä korvauspäätöksen sinua koskevassa vahinkotapauksessa. Tällaisia tietoja ovat:


 • nimitiedot;
 • yhteystiedot (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite);
 • vahinkotapahtuman ajankohta;
 • vahingon laatu (henkilö- tai esinevahinko);
 • kuvaus vahinkotapahtumasta;
 • tieto siitä, onko kyse asiakkaasta, vai Lidlin työntekijästä;
 • korvausvaatimus;
 • mikäli kyse on henkilövahingosta, tiedot mahdollisista todistajista;
 • mahdolliset valokuvat vahinkotapahtumasta;
 • mahdolliset lääkärinlausunnot henkilövahingoista;
 • selvitys kuluista, joita rekisteröidylle on aiheutunut vahingon vuoksi;
 • pankkitilitiedot; sekä
 • muut vahinkotapauksen selvittämiseksi tarpeelliset tiedot.


Vahinkotapausrekisteriin kirjataan vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Käsittelemme antamiasi terveydentilatietoja suostumuksesi perusteella.

Tietojen luovutukset ja siirrot


Tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain suostumuksellasi tai konsernin sisäisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla, taikka viranomaisille silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Saatamme esimerkiksi luovuttaa tietojasi tuotevastuuvahinkotilanteissa suostumuksesi perusteella tuotevastuulain mukaisesti tuotteen valmistajalle. Voimme lisäksi siirtää henkilötietoja Rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille.


Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä Vahinkotapausrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet


Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.


Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mahdolliset palveluntarjoajamme toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.


Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Vahinkotapausrekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

Henkilötietojen säilyttäminen


Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan. Tietoja poistetaan myös, mikäli pyydät tietojen poistamista ja sinulla on tähän tietosuojalainsäädäntöön perustuva oikeus.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja meillä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja. Tästä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeutesi rekisteröitynä


Sinulla on oikeus tarkistaa Vahinkotapausrekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.


Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.


Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Lidlin Legal & compliance -osastoon sähköpostitse ( vakuutus@lidl.fi) tai puhelimitse 09 234561.

Väärinkäytösten ilmiantojärjestelmä

Väärinkäytösten ilmiantojärjestelmän tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7

02200 ESPOO

Puh. 09 234561

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Legal & compliance / Tietosuojavastaava

tietosuoja@lidl.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


Väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmän tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja tunnistaa yritystoiminnan lainmukaisuuteen liittyviä riskejä.


Lisäksi väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmän tarkoituksena on ylläpitää tietojärjestelmää, jonka kautta yrityksen työntekijä tai yrityksen ulkopuolinen henkilö voi (halutessaan nimettömästi) antaa vihjeitä havaitsemistaan mahdollisista lainvastaisuuksista yrityksen toiminnassa. Väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmällä toteutamme ilmoittajansuojelulaista (1171/2022) johtuvan velvollisuutemme perustaa sisäinen ilmoituskanava Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomista koskevan tiedon ilmoittamista ja ilmoituksen perusteella toteutettavia toimenpiteitä varten.


Käsittelemme henkilötietoja Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön ("me") ja kanssamme kulloinkin samaan konserniin ja muihin taloudellisiin yhteenliittymiin kuuluvien yhtiöiden ("konserniyhtiöt") toimintoihin liittyvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi ja tutkintaan saattamiseksi sekä yhtiöiden sisäisten määräysten rikkomisen torjumiseksi ja selvittämiseksi. Henkilötietoja käsitellään lisäksi meille ja konserniyhtiöille mahdollisesti aiheutuvien siviili- ja rikosoikeudellisten seuraamusten ja vastuiden ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.


Käsittelemme henkilötietojasi mahdollisen moitittavan toiminnan selvittämiseen. Tällainen toiminta voi liittyä esimerkiksi tietosuojaan, lahjontaan, kilpailuoikeuteen, kuluttajansuojaan, tuoteturvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen sekä hankinta-, kirjanpito- ja tilintarkastus-asioihin.


Henkilötietojesi käsittely perustuu meidän ja konserniyhtiöidemme lakisääteiseen velvollisuuteen ilmoittajansuojelulain soveltamisalan mukaisissa asioissa sekä oikeutettuun etuumme varmistua toiminnassamme, että työntekijämme ja käytäntömme noudattavat sovellettavaa lainsäädäntöä ja sisäisiä ohjeistuksiamme.

Rekisterin tietosisältö


Voimme käsitellä rekisterissä seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja sinusta. Voimme käsitellä rekisterissä vain sellaisia sinua koskevia tietoja, jotka liittyvät työtehtäviisi. Emme käsittele rekisterissä sellaisia yksityiselämääsi liittyviä tietoja, joilla ei ole kytköstä työtehtäviisi. Voimme käsitellä rekisterissä sellaisia arkaluonteisia tietoja, joiden käsittely on välttämätöntä joko ilmoittajansuojelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi.


Ilmoittajaa ja ilmoituksen kohdetta koskevat perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • työnantajan nimi
 • työtehtävä
 • yhteystiedot


Ilmoituksen kohteen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten

 • työtehtävien nykyinen ja aikaisempi sisältö
 • esihenkilön ja yksikön nimi


Ilmoitusta koskevat tiedot, kuten

 • päivä, jona ilmoitus on tehty
 • väitetyn tapahtuman/toiminnan ajankohta
 • väitetyn tapahtuman/toiminnan sisältö
 • ilmoituksen tekijän vaatimus ilmoituksen nimettömästä käsittelystä


Ilmoituksesta aiheutuneita toimenpiteitä ja seuraamusta koskevat tiedot, kuten

 • ilmoittajalle tehty ilmoitus siitä, ettei nimettömyyttä voida tietyissä tilanteissa taata
 • päätös ilmoituksesta aiheutuvista toimenpiteistä
 • tieto ilmoituksen kohteen rikollisesta teosta, rangaistuksesta tai muusta rikoksen seuraamuksesta, jos käsittely on yksittäistapauksessa tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi


Voimme käsitellä rekisterissä yllä lueteltuja tietoja ilmoituksen kohteesta sekä niistä meidän ja konserniyhtiöiden työntekijöistä, joiden todetaan ilmoituksen perusteella kytkeytyvän epäiltyyn väärinkäytökseen. Voimme käsitellä rekisterissä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutostietoja.

Henkilötietojen säilyttäminen


Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on rekisterin käyttötarkoituksen perusteella tarpeellista. Sen jälkeen poistamme henkilötietosi rekisteristä. Tietojen tarkempi säilytysaika määräytyy tapauskohtaisesti riippuen tapauksen ja jatkotoimien luonteesta ja kestosta. Poistamme ilmoituskanavan kautta tulevat tiedot viimeistään viiden vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, jollei tietojen säilyttäminen ole välttämätöntä ilmoittajansuojelulaissa tai muussa laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Mikäli saamme ilmoituskanavan kautta henkilötietoja, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistamme tiedot ilman aiheetonta viivytystä.


Voimme laatia ilmoituksista anonyymia tilastoaineistoa, jota säilytämme ilman aikarajoja.

Säännönmukaiset tietolähteet


Saamme henkilötiedot tehtyjen ilmoitusten kautta. Ilmoituksen voi tehdä työntekijämme sekä konserniyhtiöiden työntekijä tai muutoin meihin tai konserniyhtiöihin sidoksissa oleva henkilö, kuten yhteistyökumppanin ja alihankkijan palvelukseen kuuluva henkilö. Lisäksi saatamme kerätä henkilötietoja käsitellessämme ilmoitusta omassa toiminnassamme.


Ilmoituksen kohteena voi olla vain työntekijämme tai konserniyhtiön työntekijä.

Tietojen vastaanottajat


Voimme luovuttaa henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Voimme luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi viranomaisille (mm. poliisi) tilanteessa, jossa meillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa rikkomuksesta sekä tilanteissa, joissa teemme lakiin perustuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.


Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös toiselle konserniyhtiölle, mikäli moitittava toiminta tai rike liittyy kyseiseen konserniyhtiöön, ja tämä tarvitsee tietoja omien velvoitteidensa hoitamiseen taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Emme luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudattaisimme siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


Tietojasi voi olla edellä kuvatusti tarpeen luovuttaa toiselle konserniyhtiölle, joka voi sijaita myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Varmistamme myös tällaisissa siirroissa aina, että tiedot siirretään soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei sinun yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.


Toteutamme ja varmistamme, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.


Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Rekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

Oikeutesi rekisteröitynä


Sinulla on oikeus, ilmoitettuasi henkilöllisyytesi todentamiseksi tarpeelliset seikat, saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Voit tehdä tarkastusoikeuden käyttämisestä kirjallisen pyynnön kirjeitse tai sähköisesti tai vaihtoehtoisesti esittää pyynnön henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.


Sinulla ei ole tarkastusoikeutta kaikkiin rekisterissä oleviin sinua koskeviin tietoihin ja erityisesti ilmoituksen tehneen henkilön tietoihin, jos tarkastusoikeuden rajaaminen on välttämätöntä ja oikeasuhtaista ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämisen turvaamiseksi tai ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi. Jos vain osa tiedoista jää tarkastusoikeuden ulkopuolelle, sinulla on oikeus saada tietää muut sinua koskevat, rekisteriin talletetut, tiedot.


Sinulla on lisäksi oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua sekä tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista rekisteristä. Ilmoittajansuojelulain soveltamisalan piiriin kuuluvissa ilmoituksissa sinulla ei ole tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta käsittelyn rajoittamiseen. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.


Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet aina lähtökohtaisesti suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.


Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@lidl.fi.

Tietosuoja sosiaalisen median sivustoillamme

Sosiaalisen median tietosuojaseloste


Tässä tietosuojaselosteessa kerromme sinulle tietojesi käsittelystä sosiaalisen median sivustoillamme yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä


Alla kuvatusta tietojen käsittelystä rekisterinpitäjänä vastaamme osittain me


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7

02200 Espoo

Suomi


sekä osittain kyseessä oleva sosiaalisen median alustan ylläpitäjä. Tietyiltä osin toimimme siten sosiaalisen median alustojen ylläpitäjien kanssa yhteisrekisterinpitäjinä yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisesti (ks. kohta 4 ”Yhteisrekisterinpitäjyys”).


Me, Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (jäljempänä ”Lidl” tai ”me”), ylläpidämme seuraavia sivuja sosiaalisessa mediassa:


Twitter: https://www.twitter.com/LidlSuomi

Facebook: https://www.facebook.com/lidlsuomi

YouTube: https://www.youtube.com/lidlsuomi

Instagram: https://www.instagram.com/lidlsuomi

LinkedIn: https://fi.linkedin.com/company/lidl-suomi

TikTok: https://www.tiktok.com/@lidlsuomi

2. Sosiaalisen median alustan ylläpitäjän vastuu


Voimme vaikuttaa sosiaalisen median alustan ylläpitäjän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn vain rajallisesti. Niissä tapauksissa, kun meillä on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisen median alustan tietojen käsittelyyn, pyrimme varmistamaan, että sosiaalisen median ylläpitäjä käsittelee tietoja luottamuksellisesti. Monin paikoin meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten sosiaalisen median alustan ylläpitäjä käsittelee henkilötietoja, eikä meillä ole aina yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka ja mitä henkilötietoja sosiaalisen median alustan ylläpitäjä käsittelee tarjoamallaan alustalla.


Sosiaalisen median alustan tarjoaja ylläpitää palvelun yleistä IT-infrastruktuuria, on vastuussa kyseisen sosiaalisen median alustan tietosuojasta ja pitää yllä sinun ja sosiaalisen median alustan välistä erillistä käyttäjäsuhdetta, mikäli olet alustan rekisteröitynyt käyttäjä. Tämän lisäksi sosiaalisen median alustan ylläpitäjä on vastuussa kaikista alustaan sekä käyttäjäprofiiliisi liittyvistä kysymyksistä. Lidlillä ei ole pääsyä käyttäjäprofiilisi tietoihin.


Lisätietoja sosiaalisen median alustan ylläpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä ja mahdollisuudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä saat seuraavista osoitteista:


Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://fi.linkedin.com/company/lidl-suomi

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en


Osana alustan käyttöä yleensä myös vastaava alustan tarjoaja käsittelee henkilötietojasi kolmansissa maissa sijaitsevilla palvelimilla, erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

3. Meidän vastuumme


a) Läsnäolomme sosiaalisessa mediassa


Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeudelliset perusteet:

Tietojen käsittelyn tarkoitus sosiaalisen median sivuillamme on toimia vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa, vastata kysymyksiin sekä saamaamme palautteeseen sekä tiedottaa asiakkaitamme muun muassa tarjouksista, tuotteista, palveluista, kampanjoista, kilpailuista, fakta-aiheista, yritysuutisista ja uutuuksista, sekä olla vuorovaikutuksessa näitä aiheita käsittelevien sivujen vierailijoiden kanssa.


Pidätämme oikeuden poistaa sivustoltamme laittoman tai sopimattoman sisällön tarvittaessa. Sisällön poistaminen voi olla tarpeellista, jos havaitsemme esimerkiksi lainsäädännön vastaista viestintää, vihapuhetta, siveettömiä kommentteja tai liitteitä (kuvia tai videoita), jotka rikkovat tekijänoikeuksia, yksityisyyden suojaa, rikoslakia tai Lidlin eettisiä toimintaperiaatteita. Tarvittaessa jaamme sisältöäsi sivustollamme, jos tämä on alustalla teknisesti mahdollista, ja kommunikoimme kanssasi alusta kautta. Henkilötietojesi käsittelyperusteena on suhde- ja viestinnällisiin tarkoituksiin liittyvä oikeutettu etumme (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f-alakohta).


Sosiaalisen median alustan ylläpitäjällä ei ole vaikutusta siihe, miten Lidl käsittelee tietojasi asiakasviestinnän tai markkinointiarpajaisten ja- kilpailujen yhteydessä.


Kuten edellä mainitsimme, pyrimme suunnittelemaan sosiaalisen median sivustomme siten, että tietoja suojataan mahdollisimman hyvin niiltä osin kuin meillä on mahdollista vaikuttaa alustan tietosuojaan.


Sosiaalisen median sivustolla syöttämäsi tiedot, kuten kommentit, videot, kuvat, tykkäykset ja julkiset viestit julkaistaan sosiaalisen median alustalla. Emme käytä tai muutoin käsittele antamiasi tietoja muihin tarkoituksiin.


Tietojen vastaanottajat / Vastaanottajaryhmät:

Voimme jakaa sisältöäsi sivustollamme, mikäli tämä on alustalla teknisesti mahdollista, ja voimme myös kommunikoida sosiaalisen median verkostojen kautta. Mikäli esität pyyntöjä tai kysymyksiä sosiaalisen median alustalla, pyydämme sinua huomioimaan, ettei viestintä ole tällöin luottamuksellista. Jos lähetät meille pyynnön alustalla, voimme ohjata sinut muihin, turvallisiin viestintäkanaviin, jotka takaavat luottamuksellisuuden, riippuen vaaditusta vastauksesta. Myös sinulla on aina mahdollisuus ottaa meihin luottamuksellisesti yhteyttä kohdassa 1 mainitun osoitteen tai verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta.


Mikäli otat meihin yhteyttä luottamuksellisen viestintäkanavan (esimerkiksi sähköpostitse tai kirjeitse) kautta, emme lähtökohtaisesti siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille Lidl-ryhmän ulkopuolelle. Tästä poikkeuksena ovat huolellisesti valitsemamme yhteistyökumppanit, jotka olemme asianmukaisin sopimuksin velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeellista, että asiasi asianmukaiseksi käsittelemiseksi toimitamme asiaasi koskevia tietoja yhteistyökumppaneillemme (esimerkiksi tavarantoimittajille, jos kyse on tuotekohtaisesta tiedustelusta). Tällöin anonymisoimme asiaasi koskevat tiedot siten, ettei yhteistyökumppanimme, kuten tavarantoimittajamme, voi yhdistää saamiaan tietoja sinuun. Jos yksittäistapauksessa henkilötietojesi luovuttaminen yhteistyökumppanillemme on tarpeen asiasi käsittelemiseksi, ilmoitamme tästä sinulle ja pyydämme sinulta nimenomaisen suostumuksen henkilötietojesi luovuttamiseen kussakin yksittäistapauksessa.


Tietojen säilytysaika / Säilytysajan määrittämisen kriteerit:

Asiakaspalveluun yhteydenottolomakkeella, puhelimitse, sähköpostiviestillä tai myymälästä toimitettavilla lomakkeilla antamasi henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan järjestelmässämme kolmen (3) kuukauden kuluttua sinua koskevan asian lopullisen käsittelemisen jälkeen. Kolmen kuukauden säilytysaika perustuu siihen, että saamme joissakin tapauksissa jo käsiteltyihin asiakkaanpalautteisiin tai -kysymyksiin liittyviä yhteydenottoja uudelleen samaan tapaukseen liittyen, jolloin saatamme tarvita taustatiedoksi aiemmin tallentamaamme tietoa.


Kaikki julkisilla sosiaalisen median alustoilla tekemäsi julkiset julkaisut pysyvät toistaiseksi sosiaalisen median sivustolla, ellet poista julkaisua itse tai ellemme poista niitä esimerkiksi sivuston päivittämiseksi tai sosiaalisen median alustan tai meidän sääntöjemme vastaisen rikkomusten vuoksi.


Meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, jos sosiaalisen median alustan ylläpitäjä poistaa tietosi. Tässä yhteydessä sovelletaan kunkin sosiaalisen median alustan omia tietosuojakäytäntöjä.


b) Markkinointiarpajaiset ja -kilpailut


Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:

Sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin muun muassa verkkosivuillamme sekä sivuillamme sosiaalisissa verkostoissa. Mikäli kyseistä markkinointiarpajaista tai -kilpailua varten laaditussa erillisessä tietosuojaselosteessa ei toisin ole mainittu, käsittelemme kyseisen kilpailun tai arvonnan yhteydessä antamiasi henkilötietoja markkinointiarpajaisen tai -kilpailun toteuttamiseksi, arvonnan suorittamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä voittajaan/voittajiin (kuten voittajan kontaktointi ja palkinnon toimittaminen). Mikäli sosiaalisen median alustalla käyttämässäsi profiilissa on oma nimesi tai tunnistettava valokuvasi, on mahdollista, että muut käyttäjät tunnistavat sinut profiilistasi.


Markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a-alakohta) tai sopimuksen täytäntöönpano (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta b-alakohta). Mikäli henkilötietojen käsittelyperusteena on antamasi suostumus, on sinulla oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyn oikeudellisesta perusteesta saat erillisistä kyseistä markkinointiarpajaista tai kilpailua varten laatimastamme tietosuojaselosteesta.


Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:

Siirrämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, mikäli se on välttämätöntä markkinointiarpajaisen tai -kilpailun toteuttamista tai palkinnon lähettämistä varten (esim. tietojen siirto logistiikkayritykselle), tai mikäli olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi tietojen siirtämiseksi. Muussa tapauksessa emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Huomioithan, että joillakin sosiaalisen median alustoilla on mahdollista osallistua markkinointiarvontaan julkisesti esimerkiksi kommentoimalla, mikä seurauksena kilpailuun osallistumisesi näkyy myös muille alustan käyttäjille. Tällaisissa tapauksissa on myös mahdollista, että voittajasta tiedotetaan alustalla julkisesti. Mikäli sosiaalisen median alustalla käyttämässäsi profiilissa on oma nimesi tai tunnistettava valokuvasi, on mahdollista, että muut käyttäjät tunnistavat sinut profiilistasi.


Tietojen säilytysaika:

Osallistujien henkilötiedot poistetaan markkinointiarpajaisen tai -kilpailun toteuttamisen ja palkintojen luovuttamisen jälkeen. Tuotepalkintojen osalta säilytämme arvonnan voittajien henkilötietoja lainsäädännön velvoittaman takuuajan mahdollisen tuotevaihdon tai huollon varalta. Mikäli osallistut arvontaan jollakin sosiaalisen median alustalla esimerkiksi kommentoimalla tai postaamalla, emme pysty vaikuttamaan siihen, milloin alustan ylläpitäjä poistaa tietosi. Lisätietoa aiheesta saat kunkin sosiaalisen median alustan ylläpitäjän tietosuojakäytänteestä.


c) Sosiaalinen kuuntelu ja sosiaalisen median seuranta


Tietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet:

Suoraan sosiaalisen median alustan kautta meille antamiesi tietojen lisäksi käytämme niin sanottua sosiaalista kuuntelua ja sosiaalisen median seurantaa saadaksemme käsityksen tuotteistamme ja palveluistamme, arvioidaksemme markkinointitoimintaamme ja kehittääksemme niitä. Sosiaalisen median alustojen jukaisut arvioidaan sanahakujen perusteella (esim. sisältö koskien uutta tuotettamme) tai tiettyjen tunnuslukujen (esim. katselukerrat, klikkausten määrä) mukaan. Vain julkiset ja julkisesti saatavilla olevat sisällöt ovat nähtävissä.


Tietojen käsittelyn laajuus määräytyy ensisijaisesti kunkin julkaisun luonteen ja sisällön perusteella; sisältö voi olla esimerkiksi tekstimuotoinen julkaisu tai kuvatiedosto. Yksittäistapauksissa, joissa Lidl yrityksenä haluaa tarjota apuaan ongelmaa kuvaavan julkaisun laatijalle, käyttäjän yksilöivä tunniste voi olla merkityksellinen tieto. Saamme tämän lisäksi myös online-kanavaa tai alustaa ylläpitävältä taholta tietoomme tiedon julkaisujen tavoittavuudesta.


Käsittelyn oikeudellinen peruste sosiaalisen kuuntelun ja sosiaalisen median seurantaa koskien on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f-alakohdan mukainen oikeutettu etu, koska Lidlillä on perusteltu intressi havaita ja tunnistaa tuotteidemme mahdolliset puutteet julkisesti julkaistujen kommenttien ja mielipiteiden avulla, ja siten kyetä siten vastaamaan ja korjaamaan ne asianmukaisella tavalla.


Tietojen vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:

Siltä osin kun sosiaalisessa kuuntelussa ja sosiaalisen median seurannassa käytetään ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä, olemme asianmukaisin sopimuksen velvoittaneet yhteistyökumppanimme käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Osana yhteistyötämme Socialbakers -paveluntarjoajan kanssa edellä mainittuja tietoja käsitellään usein myös USA:ssa sijaitsevilla palvelimilla sosiaalisen median seurannan toteuttamiseksi.


Tietojen säilytysaika:

Lidl ei tallenna edellä mainittuja tietoja pysyvästi, vaan ne analysoidaan vain siten, että tunnistamme tilanteet, joissa voimme tehdä toimenpiteitä sekä parannuksia tulevaisuudessa. Tarvittaessa voimme säilyttää tietojasi vuosittaista vertailevaa arviointia varten enintään 2 vuoden ajan, jos et ole jo itse poistanut tietojasi sosiaalisen median alustalta.

4. Yhteisrekisterinpitäjyys


Toimimme sosiaalisen median alustojen ylläpitäjien kanssa osittain yhteisrekisterinpitäjinä (yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti):


Twitter: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Facebook: https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Instagram: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

YouTube: https://policies.google.com/privacy

LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/global/tiktok-analytics-joint-controller-addendum/en


Sosiaalisen median alustoillla käytettäviin verkkoseurantamenetelmiin liittyvissä käsittelytoimissa toimimme sosiaalisen median alustan ylläpitäjän kanssa yhteisrekisterinpitäjinä. Verkkoseuranta voi tapahtua riippumatta siitä, oletko kirjautunut sisään sosiaalisen median palveluun tai oletko rekisteröitynyt sosiaalisen median alustalle vai et. Kuten olemme edellä todenneet, emme valitettavasti pysty vaikuttamaan sosiaalisen median alustan tajoajan käyttämiin verkkoseurantamenetelmiin. Emme esimerkiksi kykene poistamaan niitä käytöstä.


Henkilötietojesi käsittelyperuste verkkoseurantamenetelmiin liittyen on yleisen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohdan a-alakohdan mukainen suostumuksesi.


Lisätietoja tietojen vastaanottajista ja -ryhmistä sekä tietojen tallennusajasta ja tämän määrittelystä saat kunkin sosiaalisen median alustan ylläpitäjän tietosuojaselosteesta. Näihin meillä ei ole vaikutusta.


Voit tutustua kunkin sosiaalisen median alustan ylläpitäjän tietosuojaselosteisiin (ks. kohta 2 ”Sosiaalisen median alustan ylläpitäjän vastuu”) saadaksesi lisätietoa oikeuksistasi rekisteröitynä seurantametodeihin liittyen. Voit myös olla yhteydessä kunkin sosiaalisen median alustan ylläpitäjään tietosuojaselosteista löytyvien yhteystietojen kautta.


Voimme vain rajallisesti vaikuttaa sosiaalisen median alustan ylläpitäjän meille käyttöön antamiin tilastotietoihin, tai poistaa niitä käytöstä. Varmistamme kuitekin, että ylimääräisiä, valinnaisia tilastotietoja ei ole saatavillamme.


Huomaathan, ettei ole poissuljettua, etteikö sosiaalisen median alustan ylläpitäjä hyödyntäisi profiilitietojasi ja käyttäytymistä koskevia tietojasi esimerkiksi tapojasi, henkilökohtaisia suhteitasi tai kiinnostuksen kohteitasi koskeviin analyysitarkoituksiin. Lidlillä ei ole vaikutusta tällaiseen sosiaalisen median alustan ylläpitäjän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

5. Tietojen käsittely kolmannessa maassa


Jos siirrämme tietojasi kolmannessa maassa (Euroopan talousalueen ulkopuolella) sijaitseville vastaanottajille, saat sen selville tästä tietosuojaselosteesta katsomalla tietojen vastaanottajia / vastaanottajaryhmiä koskevat tiedot kunkin tietojenkäsittelyn osalta. Euroopan komissio antaa päätöksen henkilötietojen suojan riittävyydestä, mikäli jonkin kolmannen maan tietosuojasäännösten taso on verrattavissa Euroopan talousalueen tasoon. Luettelo näistä maista on osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_fi. Jos maassa oleva henkilötietojen suojan taso ei vastaa Euroopan talousalueen tasoa, varmistamme, että tietosuoja taataan riittävästi muilla toimenpiteillä. Tämä on mahdollista esimerkiksi yrityksiä koskevilla sitovilla säännöillä, Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla, hyväksytyillä sertifiointimekanismeilla tai hyväksytyillä käytännesäännöillä.


Sosiaalisen median alustan käyttö voi myös johtaa siihen, että alustan tarjoaja käsittelee tietojasi kolmannessa maassa (pääkonttori Euroopan talousalueen ulkopuolella). Lisätietoja tietojesi käsittelystä kolmannessa maassa, johon Lidlillä ei ole vaikutusvaltaa, on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 lueteltujen alustan toimijoiden tietosuojaselosteissa.

6. Oikeutesi rekisteröitynä


a) Yleiskatsaus


Voimassa olevan lainsäädännön mukaan sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:


 • oikeus saada pääsy tietoihin,
 • oikeus tietojen oikaisemiseen,
 • oikeus tietojen poistamiseen,
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen,
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.


b) Oikeus saada pääsy tietoihin


Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Tiedon etsimiseksi tarvitsemme sinulta ensin tarpeelliset tiedot henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietää mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu edellyttäen, ettei tiedon antamista ole laissa rajoitettu.

Sinulla on oikeus saada tieto:


 • käsittelyn tarkoituksista
 • käsitellyistä henkilötietoryhmistä
 • vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille olemme luovuttaneet tai aiomme luovuttaa henkilötietojasi
 • henkilötietojesi suunnitellusta säilytysajasta tai säilytysajan määrittämiskriteereistä
 • luovutammeko tai siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan ja mitä asianmukaisia suojatoimenpiteitä sovellamme siirtoihin
 • oikeudestasi tehdä valitus valvontaviranomaisille
 • oikeudestasi pyytää meiltä sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • oikeudestasi pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • oikeudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä


Voit tehdä meille tietoihisi pääsyä koskevan pyynnön. Toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista tavalla, joka ei vaikuta epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä jäljennöksen toimittamiseen liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.


Siinä tapauksessa, että käsittelemme merkittäviä määriä sinua koskevia tietoja, voimme pyytää sinua täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoja tai mitä käsittelytoimia pyyntösi koskee. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot sinulle yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellet ole pyytänyt tietoja jossakin muussa muodossa.

c) Oikeus tietojen oikaisemiseen


Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla meille lisäselvitystä asiasta.

d) Oikeus tietojen poistamiseen


Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:


 • jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten olemme ne keränneet tai joita varten käsittelimme niitä muutoin
 • jos olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai meidän tulee poistaa henkilötiedot meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 • peruutat käsittelyyn antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamiseksi lapselta
 • vastustat henkilökohtaisiin syihin vedoten käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, jolloin emme enää saa käsitellä henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Mikäli olemme julkistaneet henkilötietosi ja meillä on velvollisuus poistaa tietosi, on meidän käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, ilmoitettava henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan näihin henkilötietoihisi liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen


Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Rajoitamme käsittelyä pyynnöstäsi, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista, sinulla on oikeus edellyttää meiltä käsittelyn rajaamista, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:


 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • olet vastustanut henkilökohtaisiin syihin vedoten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja odotamme sen todentamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.


Kun henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut meille, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jossa olet itse osallisena ja käsittely suoritetaan automaattisesti.


Hyödyntäessäsi oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, voimme siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

g) Vastustamisoikeus


Tämä oikeus on voimassa, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Meidän tulee poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos tietojen käsittelylle ei ole olemassa huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä.

h) Oikeus peruuttaa antamasi suostumus


Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

i) Valitus valvontaviranomaiselle


Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

7. Yhteystiedot


Tietosuojaan ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme:


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Tietosuojavastaava

Niittymäentie 7

02200 Espoo

Suomi

tietosuoja@lidl.fi

Kuvamateriaali

Kuvamateriaalirekisterin tietosuojaseloste


Kiitos mielenkiinnostasi tietosuojakäytäntöjämme kohtaan. Tässä selosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin ja miten käsittelemme henkilötietojasi kuvamateriaalirekisterimme yhteydessä.


Rekisterin pitäjä


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7

02200 ESPOO


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste


Valo- ja videokuvaamme työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme, asiakkaitamme tai muita henkilöitä erilaisiin sisäisen viestinnän, markkinoinnin sekä muun kaupallisen ja ei-kaupallisen viestinnän tarkoituksiin. Valokuvia ja videoita (jäljempänä ”kuvamateriaali”) voidaan julkaista kulloisenkin tarpeemme mukaan sisäisessä viestinnässämme ja erilaisissa ulkoisissa media- tai viestintäkanavissa, kuten esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on valo- ja videokuvaamisen toteuttaminen, kuvamateriaalin julkaisu yleisölle viestintä- ja markkinointitarkoituksiimme sekä kuvamateriaalin arkistointi.


Kun toteutamme itse valo- tai videokuvauksen, laadimme kuvattavien henkilöiden kanssa sopimuksen kuvamateriaalin käytöstä. Näissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste kuvauksen toteuttamiselle sekä kuvamateriaalin julkaisulle on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b -alakohdan mukainen sopimuksen täytäntöönpano. Mikäli kuvattavan henkilön kanssa ei ole solmittu erillistä sopimusta kuvamateriaalin käytöstä, pyydämme kuvattavalta suostumuksen kuvaukseen ja kuvamateriaalin julkaisuun. Näissä tilanteissa oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on kuvattavan antama suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a -alakohdan mukaisesti.


Kun julkaisemme mediassa tai eri kanavissamme yhteistyökumppanimme tuottamaa tai toteuttamaa sisältöä, johon sisältyy henkilötietoja kuvamateriaalin muodossa, meillä on oikeutettu etu julkaista sisältöä meidän ja yhteistyökumppanimme väliseen sopimukseen perustuen. Näissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f -alakohdan mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


Kuvamateriaalin sekä siihen liittyvien sopimusten ja muiden mahdollisten kuvauslupien arkistointi on tarpeen, jotta voimme näyttää toteen oikeutemme kuvamateriaalin julkaisuun sekä lakisääteisen osoitusvelvollisuutemme lainmukaisen käsittelyperusteen olemassaolosta. Kuvamateriaalia ja siihen liittyvä sopimuksia ja muita kuvauslupia säilytetään sisäisesti myös mahdollisiin oikeuskanteisiin vastaamiseksi. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle arkistoinnin yhteydessä on rekisterinpitäjän oikeutettu etu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f -alakohdan mukaisesti.


Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet


Käsittelemme rekisterissämme muun muassa työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden kuvattavana olevien henkilöiden henkilötietoja valo- ja videokuvauksen toteuttamiseksi, kuvamateriaalin julkaisemikseksi määriteltyihin tarkoituksiin ja yhteyksissä sekä kuvamateriaalin arkistoimiseksi. Käsittelemme kuvattavista henkilöistä tyypillisesti seuraavia tietoja:


 • valo- ja videokuva
 • kuvattavan nimi (etunimi ja sukunimi)
 • mahdollisesti syntymäaika, pankkitilin tiedot, tiedot maksetuista palkkioista


Käsiteltävät henkilötiedot saamme lähtökohtaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään. Joissain tapauksissa voimme saada käsiteltäviä tietoja myös yhteistyökumppanimme kautta (esim. jos yhteistyökumppani vastaa kuvamateriaalin tuotannosta).


Tietojen vastaanottajat


Ennen kuvamateriaalin julkaisua emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Mikäli henkilötietojasi luovutettaisiin kolmansille osapuolille, luovuttaisimme henkilötietojasi vain kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Voimme esimerkiksi siirtää henkilötietoja toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille, jotka olemme asianmukaisin sopimuksin velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti. Emme myöskään lähtökohtaisesti siirrä tietojasi ennen kuvamateriaalin julkaisua EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


Mikäli kuvamateriaali julkaistaan sosiaalisen median kanavassa, toimimme tietyissä tapauksissa yhteisrekisterinpitäjänä sosiaalisen median alustan ylläpitäjän kanssa. Voimme vaikuttaa sosiaalisen median alustan ylläpitäjän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn vain rajallisesti. On mahdollista, että sosiaalisen median alustan ylläpitäjä siirtää tietoja kolmansille osapuolille EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja saat sosiaalisen median tietosuojaselosteestamme osoitteesta www.lidl.fi/tietosuoja.


Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet


Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.


Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muut tahot toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.


Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Rekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.


Tietojen säilyttäminen


Säilytämme rekisteriin kuuluvia tietoja niin kauan, kun on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli video julkaistaan rekisterinpitäjän Youtube-kanavalla, säilytetään sitä saatavilla pääsääntöisesti viiden vuoden ajan, ellei tapauskohtaisesti ole sovittu lyhyemmästä säilytysajasta. Mikäli valo- tai videokuva julkaistaan jossain muussa rekisterinpitäjän sosiaalisen median kanavassa, sitä säilytetään saatavilla pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan ellei tapauskohtaisesti ole sovittu lyhyemmästä säilytysajasta.


Säilytämme rekisteriin kuuluvia henkilötietoja sisäisessä arkistossamme niin kauan kun on tarpeen osoitusvelvollisuutemme toteennäyttämiseksi ja mahdollisiin oikeuskanteisiin vastaamiseksi.


Oikeutesi henkilötietojen käsittelyyn liittyen


Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kuvauksen toteuttaneelle osastolle joko sähköpostitse tai puhelimitse. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.


Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön perusteella sinulla on lisäksi oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasi saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu.


Lisäksi sinulla on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellytysten täyttyessä seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:


 • oikeus tietojesi oikaisemiseen,
 • oikeus tietojesi poistamiseen,
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen,
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
 • vastustamisoikeus.


Voit kääntyä kirjeitse tai sähköpostitse tietosuojavastaavamme puoleen, mikäli haluat käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia, edellä mainittuja oikeuksiasi rekisteröitynä tai sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Legal & compliance / Tietosuoja

Niittymäentie 7 / PL 500

02200 Espoo

Puhelin: 09 2345 61

Sähköposti: tietosuoja@lidl.fi


Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.

Yhteistyökumppanit – Tietosuojaseloste

Yksityisyytesi suojaaminen


Yhteistyökumppaneidemme yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ("Lidl") sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Käsittelemme keräämiämme sinua koskevia tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit olla aina yhteydessä meihin alta kohdasta 8 löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot


Yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelyä koskeva rekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Niittymäentie 7, 02200 ESPOO. Yhteyshenkilöä rekisteriä koskevissa asioissa voit tiedustella puhelimitse 09 234561.

Tietojen käyttötarkoitus ja oikeudellinen peruste


Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on sinun ja meidän välisemme yhteydenpidon suorittaminen sekä sopimusneuvotteluprosessin eri vaiheiden toteuttaminen sekä mahdollisen sopimussuhteen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen sekä Lidlin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (esimerkiksi rahanpesun estäminen ja viranomaisten esittämiin pyyntöihin vastaaminen).


Henkilötietojesi käsittelyperusteena on sinun ja meidän välisemme sopimuksen solmiminen ja täytäntöönpano, Lidlin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen sekä Lidlin oikeutettu etu. Lidlin oikeutettu etu perustuu sopimussuhteen solmimiseen ja täytäntöönpanoon liittännäisten asioiden hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet


Saamme käsittelemämme henkilötiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi. Joissakin tilanteissa voi kuitenkin olla tarpeellista, että käsittelemme kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi muilta yrityksiltä ja viranomaisilta, saamiamme sinua koskevia henkilötietoja. Voimme saada yhteistyökumppaneita koskevia henkilötietoja myös väärinkäytösten ilmiantokanavamme kautta ja compliance-tutkimustemme yhteydessä.


Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja: nimitiedot, osoite- ja muut yhteystiedot, syntymäaika ja kansalaisuus, kaupparekisteriotteessa ja tilaajavastuuraporteissa mainitut tiedot, luottotiedot, sopimussuhdettamme koskevat tiedot (mm. maksutiedot, toimeksiantoja koskevat tiedot), yritysrakennetta koskevat tiedot sekä mahdollinen kuva- ja videomateriaali liittyen tavarantoimituksiin sekä muut vastaavat tiedot. Lisäksi voimme käsitellä sinun ja meidän väliseemme yhteydenpitoon liittyviä tietoja. Tiedot ovat välttämättömiä tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietojen luovutukset ja siirrot


Tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain suostumuksellasi tai konsernin sisäisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla, taikka viranomaisille (kuten vero-, ulosotto- ja sosiaaliviranomaisille) silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Voimme lisäksi siirtää henkilötietoja toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille.


Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista esimerkiksi silloin, kun Lidlin palveluntarjoaja sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan siirrossa tiukasti tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet


Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.

Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muut tahot toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.


Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Rekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.


Henkilötietojen säilyttäminen


Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja Lidlillä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja, mistä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeutesi


Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista Henkilöstörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.


Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.


Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Lidlin Legal & compliance -osastoon laittamalla sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@lidl.fi tai soittamalla numeroon 09 234561.

Sidosryhmätietojen käsittely ja Lidlin tiedotejakelupalvelu

Tietosuojaseloste sidosryhmätietojen käsittelystä / viestintä


Rekisterinpitäjä


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7

02200 ESPOO


Rekisterin nimi


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön sidosryhmätietoja koskeva rekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste


Käsittelemme antamiasi henkilötietoja sidosryhmäsuhteiden ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi, johon kuuluu muun muassa


 • kyselyihin, palautteisiin ja muihin yhteydenottoihin vastaaminen,
 • muu käsittelytarkoitusten mukainen yhteydenpito ja viestintä meidän ja sinun välilläsi.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu, joka perustuu edellä käsittelytarkoitukseksi mainitun sidosryhmäsuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen.


Rekisterin tietosisältö


Voimme käsitellä rekisterissä seuraavia meille, esimerkiksi media@lidl.fi- ja sponsorointi@lidl.fi-sähköpostiosoitteen kautta, antamiasi tietoja, kuten:


 • yksilöintitietosi (nimesi, edustamasi yritys/yhdistys, sähköpostiosoite ja paikkakunta),
 • muut tiedot, jotka liittyvät yhteydenottoosi ja ovat tarpeellisia yhteydenottosi käsittelemiseksi,
 • sinun ja meidän väliseen yhteydenpitoon ja viestintään liittyvät tiedot.


Tietojen vastaanottajat


Emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Mikäli henkilötietojasi luovutettaisiin kolmansilla osapuolille, voisimme luovuttaa henkilötietojasi vain kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Emme siirrä tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä huolellisesti valitsemillemme yhteistyökumppaneille, jotka olemme asianmukaisin sopimuksin velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti.

Tietojen säilytysaika


Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia suhteemme ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ja/tai yksittäisen yhteydenottosi sisällön käsittelemiseksi ja yhteydenpidon suorittamiseksi. Käymme sidosryhmärekisterimme tiedot säännöllisesti läpi, jolloin poistamme rekisteristä sellaiset henkilötiedot, jotka eivät enää ole käsittelytarkoitukseensa nähden tarpeellisia, sillä yhteydenottosi on käsitelty ja et ole siihen enää meille kohtuullisen ajan sisällä palannut.


Oikeutesi henkilötietojen käsittelyyn liittyen


Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön perusteella sinulla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasi saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu.


Lisäksi sinulla on, voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellytysten täyttyessä, seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:


 • oikeus tietojesi oikaisemiseen,
 • oikeus tietojesi poistamiseen,
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen,
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
 • vastustamisoikeus,
 • oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa.


Jos sinulla on kysyttävää tässä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen media@lidl.fi tai puhelimitse numeroon 09 234561.


Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Lidlin tiedotejakelupalvelun tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7

02200 ESPOO


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste


Lidl käyttää ePressi.com- tiedotejakelupalvelua tiedotteiden lähettämiseen median edustajille ja sidosryhmille sekä Lidlin tiedotteet tilanneille henkilöille.


a) Lidlin tiedotteiden lähettäminen tilaajille

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Lidlin media-aineiston (tiedotteiden, artikkeleiden, blogipostausten, kuvien) jakelu Lidlin tiedotteiden tilanneille vastaanottajille ePressi-palvelun kautta. Käsittelemme henkilötietojasi, eli sähköpostiosoitettasi, Lidlin tiedotteiden lähettämiseksi sinulle.


Lidlin tiedotteiden tilaajien henkilötietojen käsittelyperuste on tilaajien antama nimenomainen suostumus tiedotteiden

lähettämiseksi (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a-alakohta). Lidlin tiedotteiden tilaamisen voi peruuttaa milloin tahansa jokaisen tiedotteen lopussa löytyvästä linkistä.


b) ePressi-mediatietokannan tietojen käsittely

Tiedotteita lähetetään lisäksi Koodiviidakko Oy:n ylläpitämän ePressi.comin mediatietokannan kautta. ePressin jakelulistojen osoitteisto on poimittu ePressin mediatietokannasta, joka sisältää ePressin informaatikkojen kokoamia ja ylläpitämiä toimitusten ja toimittajien osoitteita. Näitä tietoja voivat olla tiedotteiden vastaanottajan sähköpostiosoite, nimi, toimituksellinen titteli, henkilön edustama media sekä maakunta tai ala, jonka parissa henkilö työskentelee. ePressin mediatietokantaa koskevasta tietojen käsittelystä lisätietoja osoitteesta https://www.epressi.com/rekisteriseloste.html.


3. Tietojen vastaanottajat / vastaanottajakategoriat


Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä huolellisesti valitsemallemme yhteistyökumppanille, jonka olemme

asianmukaisella sopimuksella velvoittaneet käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti. Tiedotteiden jakelulistoja käsitellään ja ylläpidetään ePressi.com -tiedotejakelupalvelussa.


Lidl ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Mikäli henkilötietojasi luovutettaisiin kolmansille osapuolille, voimme luovuttaa henkilötietoja vain kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin.


Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


4. Tietojen säilytysaika


Tietoja säilytetään siihen asti kunnes peruutat tiedotteiden tilauksen tiedotteen lopusta löytyvän linkin kautta tai muutoin pyydät meitä poistamaan tiedot tai jakelulistan käyttö lakkaa.


5. Tietojen suojaaminen


Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.


Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muut tahot toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.


Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.


6. Oikeutesi rekisteröitynä


Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön perusteella sinulla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasi saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu.


Lisäksi sinulla on, voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellytysten täyttyessä, seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:


 • oikeus tietojesi oikaisemiseen,
 • oikeus tietojesi poistamiseen,
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen,
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
 • vastustamisoikeus,
 • oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa.


Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien

henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on

tietosuojavaltuutetun toimisto.


7. Yhteystiedot


Jos sinulla on kysyttävää tässä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen media@lidl.fi.


Tietosuojaan ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyvissä asioissa voit olla myös yhteydessä tietosuojavastaavaamme:


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Tietosuojavastaava

Niittymäentie 7

02200 Espoo

Suomi

tietosuoja@lidl.fi

Maksutapahtumia koskeva tietosuojaseloste

Maksutapahtumia koskeva tietosuojaseloste


Yksityisyytesi suojaaminen


Asiakkaiden yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ("Lidl") sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Käsittelemme keräämiämme sinua koskevia tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.


Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit olla aina yhteydessä meihin alta kohdasta 8 löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot


Henkilörekisterin nimi on Lidlin maksutapahtumarekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Niittymäentie 7, 02200 ESPOO. Yhteyshenkilöä rekisteriä koskevissa asioissa voit tiedustella puhelimitse 09 234561.

Tietojen käyttötarkoitus ja oikeudellinen peruste


Maksaessasi kortilla henkilötietojasi käsitellään maksutapahtumien arkistointia ja kirjanpitoa varten. Käsittely on tarpeen kirjanpitolainsäädäntöön perustuvien velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Tallennamme ostotapahtumaa koskevat kuittitiedot arkistointitarkoituksiin lainsäädännön määrittelemäksi ajaksi. Henkilötietojen käsittely on välttämätön osa ostotapahtuman mahdollistamista: ilman tällaista käsittelyä ostotapahtuma ja maksutoimeksianto kortilla ei ole mahdollista.

Maksaessasi kortilla maksunvälitykseen tarpeelliset tiedot välittyvät Lidlin toimipisteen maksupäätteeltä maksuvälittäjälle, maksutapahtumia vastaanottavalle pankille, Lidlin pankille, sinun pankillesi sekä maksun toteuttamiseksi maksun välitystä, selvitystä ja siirtoa koskeviin pankkialan maksujärjestelmiin. Nämä käsittelevät henkilötietojasi maksutapahtuman käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi omien ehtojensa mukaisesti eikä Lidl vastaa tietojen käsittelystä tai siitä informoinnista tältä osin.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet


Maksaessasi kortilla myymälöissämme järjestelmäämme tallennetaan ja sinusta käsitellään maksutapa, suojattu maksukortin numero (vain osa korttinumeroista näkyvissä), tapahtumanumero/varmennus, maksutapahtuman viite, juokseva kuittinumero sekä maksutapahtuman paikkaa koskevat tiedot (mm. yritys, myymälä, myymälänumero, kassa, maksupääte, päivämäärä ja kellonaika). Korttitietojasi ja PIN-tunnustasi ei tallenneta Lidlin järjestelmiin.

Tietojen luovutukset ja siirrot


Korttimaksamiseen tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön oikeuttamissa tai velvoittamissa tilanteissa viranomaisille esimerkiksi mahdollisten rikosepäilyiden selvittämiseksi ja rahanpesun estämiseksi.


Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista esimerkiksi silloin, kun jokin maksunvälitysprosessiin osallistuvista tahoista sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan siirrossa tiukasti tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet


Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.


Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muut tahot toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.


Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Rekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

Henkilötietojen säilyttäminen


Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta.


Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja Lidlillä on suoraan lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja, mistä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Lidl säilyttää kirjanpitolainsäädännön perusteella kirjanpitoaineistoon sisältyviä tositteita kuluvan tilikauden ajan sekä kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeutesi


Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.


Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.


Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Lidlin Legal & compliance -osastoon laittamalla sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@lidl.fi tai soittamalla numeroon 09 234561.

Rekisterikilventunnistuksen tietosuojaseloste

Rekisterikilventunnistuksen tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7

02200 ESPOO


2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste ja tarkoitukset


Käsittelemme tietoja ajoneuvojen rekisteritunnusten tunnistamiseksi, jotta voimme rekisteritunnuksen perusteella päästää siihen oikeutetut ajoneuvot Järvenpään jakelukeskuksen suljetun alueen sisäpuolelle. Kuvaamme tähän tarkoitukseen ajoneuvojen rekisteritunnuksen raskaanliikenteen sisään- ja ulosajon kohdalla. Kun kameramme tunnistaa järjestelmään syötetyn rekisteritunnuksen, aukeaa puomiportti ja ajoneuvo pääsee kulkemaan alueelle.


Käsittelemme tietoja jakelukeskuksen alueelle pääsyn valvomiseksi sekä jakelukeskuksen toiminnan tehostamiseksi. Rekisterin tietoja voidaan lisäksi käsitellä väärinkäytöstilanteiden sekä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämiseksi sekä rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi.


Käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f-alakohta). Edellä esitetyt oikeutetut edut perustuvat rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen merkityksellisiin suhteisiin tai muuhun asialliseen yhteyteen. Informoimme rekisterikilpien kuvaamisesta erillisin kyltein/tarroin kame­ravalvontalaitteiden läheisyydessä.


3. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät


Suoritamme ajoneuvojen rekisteritunnusten kuvaamista edellä mainittuihin tarkoituksiin Järvenpään jakelukeskuksen piha-alueella raskaanliikenteen sisään- ja ulosajoväylillä, joissa on puomiportit. Rekisteritunnusten kuvaamisen yhteydessä voimme käsitellä jakelu­kes­kuksen raskaan liikenteen alueelle kulkevien yhteistyökumppaneidemme sekä työn­te­ki­jöidemme henkilötietoja, joilla on tarve päästä jakelukeskuksen valvotulle alueelle.


Käsittelemme ajoneuvojen rekisteritunnuksista kuvattua videomateriaalia sekä rekis­teritunnusjärjestelmään tallentuvaa aikalokitietoa kellonajasta, jolloin kamera on kuvannut rekisteritunnuksen. Lisäksi käsittelemme reskiteröityjen itse ilmoittamia ja järjestelmään kirjattuja tietoja, joihin voi lukeutua seuraavia henkilötietoja:


 • pakolliset tiedot: auton rekisteritunnus sekä ajoneuvoon yhdistetty yritys;
 • valinnaiset tiedot: yrityksen edustajan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.


Lisäksi meidän on mahdollista saada tieto siitä, mitä puomiporttia tietyllä rekis­te­ri­tunnuksella varustettu ajoneuvo on käyttänyt ja kuinka usein.


4. Säännönmukaiset tietolähteet


Säännönmukaisina tietolähteinä käsiteltäville henkilötiedoille ovat ajoneuvojen rekisteri­tunnuksia kuvaavat kamerat sekä yhteistyökumppaneiden edustajien tai ajoneuvojen kuljettajien itse ilmoittamansa tiedot, jotka kirjataan järjestelmään.


5. Henkilötietojen vastaanottajat


Voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi poliisille tai tuomioistuimelle, tai muille viranomaisille. Voimme myös tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi vakuutusyhtiöille.


6. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Emme luovuta tai siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kuitenkin mikäli tietojen siirto olisi tietojen käsittelyn tarkoitusten vuoksi tarpeen, huolehdimme asianmukaisten suojatoimien toteuttamisesta.


7. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus


Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei sinun yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa. Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muut tahot toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.


Järjestelmämme on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmään on rajatut käyttöoikeudet. Käyttöoikeus on ainoastaan niillä työntekijöillä, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve päästä tietoihin. Tämä varmistetaan muun muassa niin, että käyttöoikeuksia on eri tasoisia sen mukaisesti, mihin kaikkiin tietoihin työntekijällä on tarve saada pääsy.


Järjestelmän sisältämiä henkilötietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen. Koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöämme säännöllisesti tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.


8. Rekisteritietojen säilytys


Säilytämme ajoneuvojen kulkutietoja, joihin lukeutuvat video- ja lokitiedot, 30 vuorokauden ajan siitä, kun kameramme on havainnut ajoneuvon rekisteritunnuksen. Tämän jälkeen kulkutiedot poistetaan järjestelmästä automaattisesti. Järjestelmässä olevia käyttäjätietoja säilytämme niin kauan, kun kyseisten tietojen säilyttäminen on tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Käyttäjätiedot poistetaan manuaalisesti, kun yhteistyö kyseisen yhteistyökumppanin kanssa päättyy tai kun yhteistyökumppani erikseen pyytää tietojen poistamista järjestelmästä.


9. Oikeutesi saada pääsy tietoihin


Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Tiedon etsimiseksi tarvitsemme sinulta ensin tarpeelliset seikat, kuten aikatiedot. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietää mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu edellyttäen, ettei tiedon antamista ole laissa rajoitettu.


Sinulla on oikeus saada tieto:


 • käsittelyn tarkoituksista
 • käsitellyistä henkilötietoryhmistä
 • vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille olemme luovuttaneet tai aiomme luovuttaa henkilötietojasi
 • henkilötietojesi suunnitellusta säilytysajasta tai säilytysajan määrittämiskriteereistä
 • luovutammeko tai siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan ja mitä asianmukaisia suojatoimenpiteitä sovellamme siirtoihin
 • oikeudestasi tehdä valitus valvontaviranomaisille
 • oikeudestasi pyytää meiltä sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • oikeudestasi pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • oikeudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.


Voit tehdä meille tietoihisi pääsyä koskevan pyynnön osoitteeseen tietosuoja@lidl.fi. Toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista tavalla, joka ei vaikuta epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.


10. Oikeutesi vaatia tietojen oikaisua ja oikeutesi tietojen poistamiseen


Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla meille lisäselvitystä asiasta.


Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten olemme ne keränneet tai joita varten käsittelimme niitä muutoin, jos olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai meidän tulee poistaa henkilötiedot meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.


Emme voi poistaa tietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


11. Oikeutesi käsittelyn rajoittamiseen


Jos henkilötietojesi käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista (ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista) tai emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme käsittelyä. Voimme muun muassa siirtää valitut tiedot toiseen käsittelyjärjestelmään tai tnisin keinoin estää käyttäjien pääsyn valittuihin henkilötietoihin. Tällöin meidän tulee ilmaista henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen selkeästi järjestelmässä.


12. Oikeutesi vastustaa käsittelyä


Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos pystymme osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Meidän tulee tällöin poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos tietojen käsittelylle ei ole olemassa huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä.


13. Valitus valvontaviranomaiselle


Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.


14. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa


Tietosuojaan ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Lidl Suomen tietosuojavastaavaan:


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Tietosuojavastaava

Niittymäentie 7 / PL 500

02200 Espoo

tietosuoja@lidl.fi

Lidl mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

Lidl mobiilisovelluksen tietosuojaseloste


Kiitos, että käytät Lidl-mobiilisovellusta, ja että olet kiinnostunut tietosuojaselosteestamme. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (jäljempänä myös ”Lidl”, ”me” tai ”meidän”) käsittelee henkilötietojasi Lidl-mobiilisovelluksen yhteydessä. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää sinuun. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).


1. Yleistä


Lidlin mobiilisovelluksen käyttöön liittyvä henkilötietojen käsittely voidaan pääasiassa jakaa seuraaviin luokkiin:


 • Sovelluksen lataamisen yhteydessä kyseiselle sovelluskaupalle siirretään tarpeellisia tietoja.
 • Jotta voimme tarjota sinulle erilaisia toimintoja, kuten auttaa sinua löytämään lähellä olevat Lidl-myymälät, sovelluksemme tarvitsee pääsyn mobiililaitteesi eri toimintoihin ja antureihin.


Kun käytät sovellusta, laitteesi ja palvelimemme välillä vaihdetaan erilaisia tietoja, kuten henkilötietoja. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi

 • ostoksien helpottamiseen Lidl-myymälässä tai verkkosivuillamme,
 • sovelluksemme optimoimiseen ja
 • mainontaan laitteesi verkkoselaimessa, kuten esimerkiksi lähettämällä push-ilmoituksia.


2. Sovelluksen lataaminen sovelluskaupasta


Kun lataat sovelluksemme, sovelluskaupan (Apple App Store tai Google Play) ylläpitäjä käsittelee automaattisesti seuraavia tietoja:


 • käyttäjänimi sovelluskaupassa,
 • sovelluskauppaan rekisteröity sähköpostiosoite,
 • sovelluskaupan tilisi asiakasnumero,
 • latauksen ajankohta,
 • maksutiedot ja
 • laitteesi yksilöllinen tunnus.


Me emme osallistu näiden tietojen keräämiseen emmekä ole vastuussa niiden käsittelystä. Lisätietoja tietojenkäsittelystä löydät kunkin sovelluskaupan tietosuojaselosteesta:


Google Play Store: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Apple App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/fi/


3. Sovelluksen käyttämisestä kerättävät tiedot


Tietojenkäsittelyn tarkoitus / oikeudellinen peruste:


Kun käytät sovellusta, seuraavat tiedot kerätään automaattisesti ja tallennetaan väliaikaisesti niin kutsuttuun lokitiedostoon:


 • mobiililaite, jolta käynnistät sovelluksemme,
 • mobiililaitteesi IP-osoite,
 • sovelluksen avaamisen päivämäärä ja ajankohta,
 • asiakkaan pyyntö,
 • http-vastauskoodi,
 • siirrettyjen tietojen määrä ja
 • tieto käytetystä sovellusversiosta.


Tämä tietojen käsittely toteutetaan seuraavia tarkoituksia varten:


 • järjestelmämme suojaaminen,
 • havaittujen virheiden analysointi,
 • väärinkäytösten ja petosten estäminen.


IP-osoitteen käsittelyn oikeudellinen peruste on oikeutettu etumme (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f-alakohta), joka perustuu yllä mainittuihin tietojen käsittelyn tarkoituksiin.


Säilytysaika / kriteerit säilytysajan määrittämiseen:


Tietoja säilytetään neljäntoista päivän ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.


4. Toimintojen ja anturien käyttäminen mobiililaitteella


Tietojenkäsittelyn tarkoitus / oikeudellinen peruste:


 • Sijaintipalvelut: Jos olet hyväksynyt sijaintipalveluiden käytön käyttäessäsi sovellustamme tai mobiililaitteesi asetuksista, käytämme tätä toimintoa yksilöllisten palveluiden tarjoamiseen nykyisen sijaintisi perusteella. Osana myymälähaku-toimintoa käytämme ennen kaikkea GPS- ja verkkoyhteyttä sijaintisi selvittämiseen ja sinua lähimpänä olevan myymälän näyttämiseen.


 • Kuvat/media/tiedot mobiililaitteellasi/USB-tallennuslaitteellasi (lukeminen, muuttaminen, poistaminen): Jos laadit ostoslistan sovelluksessamme, tiedot tallennetaan suoraan mobiililaitteesi muistiin tai laitteeseen liitetylle tallennuslaitteelle riippuen sovelluksen ja käytettävän tallennuslaitteen asennuspaikasta.


 • Kamera (kuvien ottaminen ja videoiden toistaminen): Mobiililaitteesi kameraa käytetään QR-koodien skannaamiseen.


 • Langaton WLAN-yhteys: Sovelluksemme käyttää mobiililaitteesi WLAN-yhteystoimintoa Internet-yhteyden luomiseen.


 • Muut laitteesi toiminnot: Käyttämällä mobiililaitteen muita toimintoja voit ladata tietoja verkosta ja ottaa vastaan virheilmoituksia sovelluksemme kautta. Lisäksi se mahdollistaa sovelluksemme aktivoitumisen laitteen käynnistyessä ja laitteen lepotilasta poistumisen. Jos olet antanut suostumuksesi, sovelluksemme voi myös lähettää sinulle niin kutsuttuja push-ilmoituksia, joissa kerromme ajankohtaisista tarjouksista ja kampanjoista.


Sijaintitietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on käsittelyyn antamasi suostumus (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a-alakohta).


Säilytysaika / kriteerit säilytysajan määrittämiseen:


Sijaintitietosi poistetaan, kun suljet sovelluksen.


5. Sovelluksen käytön analysointi ja personoitu mainonta


Tietojen käsittelytarkoitus ja oikeudellinen peruste:


Suostumuksellasi luomme ja käsittelemme pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja seuraaviin tarkoituksiin:


 • Palvelujemme ja niiden toimintojen optimointi
 • Tarjouksemme ja tuotteidemme markkinoinnin parantaminen (mainoskampanjoilla),
 • Kiinnostusten kohteisiin perustuvien mainosten näyttäminen (esim. push-viestien ja mainospalkkien kautta kolmansien osapuolten palveluissa).


Tätä varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja:


 • mobiililaitteen nimi, josta käynnistät sovelluksemme,
 • laitteen yksilöivä tunniste, joka koostuu seuraavista:
 • pääsyn aika,
 • maa ja kieli,
 • paikalliset asetukset
 • käyttöjärjestelmä ja versio sekä sovellusversio,
 • selaimen tyyppi / versio,
 • HTTP-otsikko,
 • IP- tai MAC-osoite anonyymissa muodossa,
 • mobiiliistunnon tunnus (ID),
 • Apple IDFA tai Google GAID (iOS- tai Android-käyttöjärjestelmien mainontatunnus; voidaan nollata tai deaktivoida käyttöjärjestelmän kautta milloin tahansa),
 • palvelinpyynnön aika,
 • palveluihimme liittyvät asennus- ja tapahtumadata, erityisesti:
 • millä sovelluksen / verkkosivuston alueilla olet ja
 • mitä toimia teet siellä
 • sovellus- ja tapahtumatunnus (token),
 • push-ilmoitustunnus (token).


Edellä kuvatun käsittelyn oikeusperuste on käsittelyyn antamasi suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohdan mukaisesti.


Voit milloin tahansa peruuttaa käsittelyyn antamasi suostumuksesi kaikkiin yllä oleviin tai yksittäisiin tarkoituksiin tämän sovelluksen valikosta "Oikeudellinen tiedote / Tracking".


Tämä sovellus käyttää myös "Google Signals" -toimintoa laajentaakseen Google-tuotteilla luotuja tilastoraportteja, jotta kävijävirta voidaan arvioida laitteiden välillä. Google Signals -sovellusta käyttävät vain käyttäjät, jotka ovat kirjautuneet Google-tilille ja jotka ovat aktivoineet "henkilökohtaisen mainonnan" -toiminnon Google-tilin mainosasetuksista. Google Signalsin kautta emme saa syvällistä tietoa tietyistä henkilöistä tai tavoista yksilöidä sinua tai käyttämääsi laitetta. Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden käytöstäsi, voit tehdä sen Google-tililläsi.


Lisätietoja Google-mainosasetusten mukauttamisesta on saatavilla osoitteessa https://support.google.com/ads/answer/2662856.


Lisätietoja Google Signals -toiminnosta on osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=fi.


Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:


Käytämme erityisesti online-markkinointiin erikoistuneita palveluntarjoajia käyttötietojen käsittelyssä. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät tietojasi puolestamme tietojen käsittelijöinä. Valitsemme palveluntarjoajat huolellisesti ja velvoitamme heidät käsittelemään henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Tietosi siirretään tarvittaessa muille kolmansille osapuolille lainsäädännön sitä edellyttäessä.


Meidän lisäksemme Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Pariisi, Ranska (Criteo), on yhdessä vastuussa kiinnostuksen kohteisiin perustuvien mainoskampanjoiden näyttämisestä yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisesti. Osana yhteistyötä Criteon kanssa käytämme suostumuksellasi sovelluksessamme Criteon erityisteknologioita, jotta Criteo voi tallentaa verkkokäyttäytymisesi ja näyttää sinulle räätälöityjä mainoksia. Criteo luo mainoksia osana yhteistyötä ja päättää, mitkä mainokset näytetään, millä verkkosivustoilla tai alustoilla. Löydät lisätietoja tästä tietojenkäsittelystä myös Criteon tietosuojakäytännöstä. Meidän lisäksi voit myös ottaa yhteyttä Criteoon (Criteo DPO, 32 Rue Blanche, 75009 Pariisi, Ranska tai sähköpostitse osoitteeseen dpo@criteo.com) käyttäessäsi tässä kuvatun tietojenkäsittelyn yhteydessä alla tarkemmin esitettyjä oikeuksiasi rekisteröitynä.


Osana yhteistyötä Facebookin kanssa sovellusten keräämät tapahtumat välitetään Facebookille. Meidän lisäksi Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (Facebook) on yhdessä vastuussa tässä yhteydessä suoritetusta tietojenkäsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisesti. Sopimus, johon yhteistyö Facebookin kanssa perustuu, löytyy täältä. Linkityksen kautta kerätään tietoja sovelluksemme käytöstä ja verrataan niitä Facebookin tietoihin, jotta sinulle voidaan näyttää räätälöityä mainonta Facebookin ja kumppaniyritysten verkkosivustoilla sekä sovelluksissa. Facebook käyttää tietoja myös omiin mainontatarkoituksiinsa sekä kolmansien osapuolten mainostarkoituksiin Facebookin tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Sieltä löydät myös lisätietoja siitä, miten voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä Facebookin käsittelemien tietojen suhteen suoraan Facebookille.


Osana yhteistyötä Google LLC: n kanssa edellä mainittuja tietoja käsitellään yleensä myös Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla.


Säilytysaika / kriteerit säilytysajan määrittämiseksi:


Henkilötietojasi käsitellään anonyymisti, mikäli se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Tietojen anonymisoinnin myötä tietojen perusteella ei ole enää mahdollista tehdä johtopäätöksiä sinusta. Yllä esitettyjä tietoja ei tallenneta yli 26 kuukauden ajaksi, etenkään tilanteessa mikäli peruutat käsittelyyn antamasi suostumuksen.


7. Muut toiminnot


7.1 Verkkosivujen avaaminen sovelluksen kautta


Jos käytät sovellustamme muiden toimintojen suorittamiseen (esim. Resepti-valikossa), voit siirtyä verkkoselaimen kautta (iOS: Safari/ Android: Chrome) vastaaviin alivalikoihin kotisivullamme www.lidl.fi tai muille kumppaneidemme verkkoivustoihin. Myös sovelluksen tarjoukset ja verkkoselaimen kautta käytettävissä olevat verkkosisältömme saattavat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille.


Jos käytät verkkosivustoja sovelluksen verkkoselaimen kautta (esim. linkit), henkilötietojesi käsittely näillä verkkosivustoilla poikkeaa tästä tietosuojaselosteesta. Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan meidän sovellustamme. Huomioithan linkkien kautta avautuvien verkkosivustojen tietosuojakäytännöt. Emme vastaa sisällöstä, joka tarjotaan ja joka on saatavilla kolmansien osapuolten linkkien kautta.


8. EU:n ulkopuoliset vastaanottajat


Lukuun ottamatta kohdassa 5 kuvattua tietojen käsittelyä, tietojasi ei sirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille. Edellä mainittu tietojen käsittely edellyttää tietojen siirtoa Google LLC: n ja Facebook Inc: n palvelimille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa. Tietojen siirto kolmansiin maihin voidaan tehdä lainmukaisesti esimerkiksi hyödyntäen EU:n komission mallisopimuslausekkeita. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ja Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025; USA.


9. Oikeutesi rekisteröitynä


9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin


Sinulla on oikeus saada pyynnöstä maksutta tieto sinua koskevista tallentamistamme henkilötiedoista.


Sinulla on oikeus saada tieto:


 • tarkoituksista, joita varten henkilötietojasi käsitellään;
 • käsiteltävistä henkilötietoryhmistä;vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille olemme luovuttaneet tai aiomme luovuttaa henkilötietojasi;
 • henkilötietojesi suunnitellusta säilytysajasta tai säilytysajan määrittämiskriteereistä;
 • oikeudesta pyytää meiltä sinua koskevien henkilötietoja oikaisemista tai korjaamisesta, tietojen poistamisesta, tietojen käsittelyn rajoittamisesta sekä oikeudestasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä;
 • kaikista saatavilla olevista tiedoista tietojen alkuperästä, jos henkilötietoja ei ole kerätty suoraan sinulta;
 • oikeudesta tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle:
 • automaattisesta päätöksenteosta, muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolosta, sekä näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin tiedot kyseisen käsittelyn merkittävyydestä ja mahdollisista seurauksista


Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, sinulla on yleisen oikeus saada tietää siirrosta sekä siitä, mitä asianmukaisia suojatoimenpiteitä sovellamme siirtoihin.


Voit tehdä meille tietoihisi pääsyä koskevan pyynnön. Toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista tavalla, joka ei vaikuta epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin, joita ovat esimerkiksi liikesalaisuudet.


9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen


Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla meille lisäselvitystä asiasta.


9.3 Oikeus tietojen poistamiseen


Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten olemme ne keränneet tai joita varten käsittelimme niitä muutoin, jos olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai meidän tulee poistaa henkilötiedot meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.


Emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen


Sinulla on oikeus vaatia meitä rajoittamaan tietojen käsittelyä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:


 • kiistät henkilökohtaisten tietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 • emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
 • olet vastustanut henkilökohtaisiin syihin vedoten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen
 • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja odotamme sen todentamista, syrjäyttääkö meidän oikeutettu etumme sinun etusi.


9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut meille, strukturoidussa, yleisesti käytössä olevassa ja koneluettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli


 • henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jossa olet itse osallisena ja
 • käsittely suoritetaan automaattisesti.


Käyttäessäsi oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, voimme siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.


9.6 Vastustamisoikeus


Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Vastustamisoikeus koskee kaikkia tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käsittelytarkoituksia, joihin käsittelemme tietojasi oikeutetun etumme

nojalla.


Tämä oikeus on voimassa, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Meidän tulee

poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos tietojen käsittelylle ei ole olemassa huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä.


9.7 Valitusoikeus


Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.


10. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaavan yhteystiedot


Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Lidl-mobiilisovelluksen tietojen käsittelyyn, josta rekisterinpitäjän vastaa Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö:


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7

02200 Espoo


Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme: https://asiakaspalvelu.lidl.fi/SelfServiceFI/s/.


Lisäksi mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai oikeuksistasi rekisteröitynä, voit olla yhteydessä Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön tietosuojavastaavaan yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen tietosuoja@lid.fi.

Kuinka onnistuimme -asiakaspalautekyselyn tietosuojaseloste

1. Kuinka onnistuimme -asiakaspalautekyselyn tietosuojaseloste


Kiitos mielenkiinnostasi antaa palautetta myymälämme toiminnasta.


Asiakkaiden yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (jäljempänä "Lidl" tai ”me”) sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.


Käsittelemme asiakaspalautekyselyn yhteydessä sinua koskevia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää henkilöön. Henkilötietojen käsittelyämme ohjaa erityisesti EU:n yleinen tietosuoja-asetus, mutta myös muu voimassaoleva lainsäädäntö, kuten laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7 / PL 500

02200 Espoo


Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit olla yhteydessä meihin alta löytyvien yhteystietojen mukaisesti.


2. Asiakaspalautekyselyportaalin käyttö


2.1 Lokitiedot


Tietojen käsittelytarkoitus / käsittelyn oikeudelliset perusteet:


Kun vierailet verkkosivustollamme, käyttämäsi päätelaitteen internetselain lähettää automaattisesti verkkosivujemme palvelimelle seuraavia tietoja, joita ei yhdistetä sinuun:


 • IP-osoite laitteestasi, jolla vierailet sivustolla;
 • käyntisi päivämäärän ja kellonajan;
 • pyydetyn tiedoston nimi ja URL-osoite;
 • verkkosivu / sovellus, jolta siirryt verkkosivuillemme (viite-URL);
 • tieto käyttämästäsi selaimesta ja tarvittaessa käyttämäsi päätelaitteen käyttöjärjestelmästä ja käyttämäsi internetoperaattori;
 • yksilöllinen käyttäjä-ID;
 • kuinka monta kertaa olet aiemmin osallistunut kyselyyn (osallistumiskertojen lukumäärä);
 • kyselyn vastaamiseen kulunut aika.Nämä edellä mainitut tiedot tallentuvat väliaikaisesti niin kutsuttuun lokitiedostoon seuraavia tarkoituksia varten:


 • sujuvan yhteyden muodostamisen takaaminen;
 • verkkosivumme / sovelluksen miellyttävän käytön varmistaminen;
 • manipuloinnin estäminen kyselyssä; ja
 • verkkosivun turvallisuuden ja vakauden analysointi.


Huomioithan, että kyselyn täyttämisen jälkeen 7 päivän ajan meidän on teoriassa mahdollista yhdistää käyttämäsi IP-osoite kyselyn myymälähakutoimintoon. Emme kuitenkaan käytä tätä mahdollisuutta, eivätkä sisäiset ohjeemme salli sitä.


IP-osoitteen käsittelyn lainmukaisuus perustuu oikeutettuun etuun (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohdan f-alakohta). Oikeutettu etumme perustuu yllä mainittuihin tietojen käsittelyn tarkoituksiin.


Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:


Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia asiakaspalautekyselymme tuottamisessa. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät tietoja toimeksiannostamme. Toimeksisaajat on valittu huolellisesti sekä velvoitettu sopimuksella tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Kaikki jäljempänä olevassa evästelistauksessa mainitut palveluntarjoajat toimivat toimeksiannostamme tietojen käsitteljänä.


Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:


Kyselyn vastaamisen kestoon liittyvät tiedot arkistoidaan 90 päivän ajaksi ja sen jälkeen lopulta poistetaan pysyvästi 14 päivän kuluttua. Tämä on välttämätöntä kyselytulosten pitkäaikaisen analysoinnin toteuttamiseksi, jotta mahdolliset vilpilliset vastaukset saadaan poissuljettua tuloksista.


Muut lokitiedot arkistoidaaan seitsemän (7) päivän ajaksi, ja lopulta poistetaan 14 päivän kuluttua.


2.2. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttäminen


Tietojen käsittelytarkoitus / käsittelyn oikeudelliset perusteet:


Me, Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, vastaamme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttöön liittyvistä käsittelytoimista kaikilla https://survey2.medallia.eu/?lidl-fi-feedless&country=FI&language=FI-FI -sivuston alaisilla verkkosivustoilla.


Evästeet ovat päätelaitteellesi (esimerkiksi kannettava tietokone, tabletti, älypuhelin) verkkosivuillamme vierailun yhteydessä tallennettavia pieniä tiedostoja. Evästeet eivät vahingoita käyttämääsi päätelaitetta, eikä evästeissä ole viruksia, troijalaisia tai muita haittaohjelmia. Evästeisiin tallennetaan tietoa, joka muodostuu kulloinkin käytössä olevan päätelaitteen mukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saisimme evästeitä käyttämällä suoraan sinua koskevia tietoja.


Teknisesti välttämättömien evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoitus käyttötietojen käsittelyssä on tarjota kyselymme saataville.


Listaus käytettävistä evästeistä ja muista vastaavista tekniikoista, tietojen käsittelyn tarkoituksista, säilytysajoista sekä käsittelyyn liittyvistä kolmansista osapuolista on luettavissa jäljempänä kohdasta "Evästelistaus".


Kun käytetään teknisesti välttämättömiä evästeitä ja muita tekniikoita käyttötietojen käsittelyssä, käyttötarkoituksesta riippuen käsitellään erityisesti seuraavanlaisia henkilötietoja:


 • käyttäjän tiedot, joiden avulla säilytetään useiden alasivujen syötteet (esim. evästeasetusten tallentaminen);
 • loki turvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista (kyselyn manipulointiin viittavien syötettyjen tietojen havaitseminen).


Teknisesti välttämättömien evästeiden käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohda f-alakohta). Käsittelemme tietojasi oikeutetun etumme perusteella, jotta kykenemme näyttämään verkkosivustomme sisällön toimivalla tavalla, käsittelemään tietoja verkkosivujemme parantamiseksi ja kehittämään myymälätarjontaamme.


Evästelistaus:


Kategoria: Välttämätön

Nimi: NSC_tvswfz.nfebmmjb.dpn

Tarjoaja: Medallia

Tyyppi: Välttämätön

Tarkoitus: Käytetään kuormituksen tasapainottamiseen.

Säilytys: Istunto


Kategoria: Välttämätön

Nimi: Consent

Tarjoaja: Medallia

Tyyppi: Välttämätön

Tarkoitus: Tallentaa tiedot, onko vastaaja hyväksynyt käytettävät evästeet ja niiden ehdot.

Säilytys: 1 vuosi


Kategoria: Välttämätön

Nimi: ADRUM

Tarjoaja: AppDynamics

Tyyppi: Välttämätön

Tarkoitus: Käytetään asiakkaan käyttökokemuksen seuraamiseen.

Säilytys: Istunto


Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:


Käytämme tietojen käsittelyssä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Käyttötietojen käsittelyssä käytämme erityisesti asiakaskyselyihin erikoistuneita palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietoja toimeksiannostamme tietojen käsittelijöinä. Nämä palveluntarjoajat on valittu huolellisesti sekä velvoitettu sopimuksella yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Kaikki edellä olevassa evästelistauksessa mainitut palveluntarjoajat toimivat toimeksiannostamme tietojen käsitteljöinä.


Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:


Asiakaspalautekyselyn evästeiden säilytysajan voi katsoa edellä olevasta evästelistauksesta. Lisäksi lidl.fi-sivustoja koskevista evästeistä ja niiden säilytysajoista löydät täältä.


3. Asiakaspalautekysely ostokokemuksesta Lidl-myymälässä


Tietojen käsittelytarkoitus / käsittelyn oikeudelliset perusteet:


Asiakaspalautekyselyssä keräämme tietoja ostokokemuksestasi. Tietojen keräämisen tarkoituksena on parantaa jatkuvasti asiakkaidemme ostokokemusta myymälöissämme.


Tietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f-alakohdan mukaiseen oikeutettuun etuumme. Oikeutettu etumme perustuu yllä mainittuihin tietojen käsittelyn tarkoituksiin.


Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:


Käytämme tietojen käsittelyssä asiakaskyselyihin erikoistuneita palveluntarjoajia. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät tietoja toimeksiannostamme. Toimeksisaajat on valittu huolellisesti sekä velvoitettu sopimuksella tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti.


Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:


Asiakaspalveluun tekemäsi hteydenottosi käsittelemisen jälkeen henkilötietosi anonymisoidaan tai poistetaan asiakaspalvelujärjestelmästämme viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua asiasi lopullisen käsittelemisen jälkeen.


Kyselylomakkeen varsinaisten vastausten säilytysaika on 12 kuukautta. Tämän jälkeen kaikki kerätyt tiedot anonymisoidaan kuukauden alussa niin, ettei kyselyn tiedot ole yhdistettävissä päivään/aikaan.


4. Palautekyselyyn liittyvä arvonta


Tietojen käsittelytarkoitus / lailliset perusteet:


Palautekyselyyn vastaamisen jälkeen voit halutessasi osallistua arvontaan. Käsittelemme arvontaan osallistuvien henkilötietoja (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite,) arvonnan toteuttamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä arvonnan voittajiin.


Suorittamamme henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on suostumus. Kun käsittelyperusteena on henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus, on sinulla oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suorittamamme henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. Arvonnan yhteydessä käsittelemiämme henkilötietoja ovat nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite), arvontaan osallistumisen ajankohta sekä arvontaan osallistumisen yhteydessä antamasi suostumukset. Poistamme henkilötiedot arvonnan toteuttamisen ja arvonnan voittajien tavoittamisen jälkeen. Voimme säilyttää henkilötietosi, mikäli meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi muissa rekistereissämme.


Vastaanottajat / vastaanottajaryhmät:


Henkilötietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain silloin, mikäli se on tarpeellista käsittelytarkoituksien, esimerkiksi saamasi arvontavoiton lähettämisen tai arvontaan liittyvän viestinnän, kannalta. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty.


Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:


Poistamme henkilötiedot arvonnan toteuttamisen ja arvonnan voittajien tavoittamisen jälkeen viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua.


5. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen:n ulkopuolelle


Jos siirrämme tietoja vastaanottajille kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n ulkopuolelle), löydät siitä tiedot kohdasta ”Vastaanottajat / Vastaanottajaryhmät” kunkin tietojen käsittelyn kuvauksessa.


Jos siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista esimerkiksi silloin, kun Lidlin palveluntarjoaja sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Euroopan komissio antaa päätöksen henkilötietojen suojan riittävyydestä, mikäli kolmannen maan tietosuojan taso vastaa ETA-alueen tasoa. Luettelon näistä maista löydät osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Sikäli kuin Euroopan komissio ei ole vahvistanut, että kolmannessa maassa taataan riittävä tietosuojan taso, varmistamme tasianmukaisilla suojatoimilla tietojesi asianmukaisen suojan: yritystä koskevat sitovat säännöt, mallisopimuslausekkeet, sertifiointimekanismit tai hyväksytyt käytännesäännöt.


6. Oikeutesi rekisteröitynä


Sinulla on oikeus tarkistaa sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää tietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista.


Jos henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeutettuun etuumme, sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun oikeutesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos olemme saaneet käsiteltävät henkilötiedot sinulta itseltäsi, sinulla on edellytysten täyttyessä oikeus tietojen siirtoon.


Kun käsittelyperusteena on henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus, on sinulla oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suorittamaamme henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.


Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.


7. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa


7.1 Yhteystiedot kysymyksissä, jotka liittyvät asiakaspalautekyselyyn tai oikeuksiisi rekisteröitynä


Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa yhteyttä Lidlin asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 0800 05345 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@lidl.fi. Voit myös lähettää postia osoitteseen:


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Asiakaspalvelu

Niittymäentie 7

02200 Espoo


7.2 Tietosuojavastaavan yhteystiedot


Vaihtoehtoisesti tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Lidl Suomen tietosuojavastaavaan:


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Tietosuojavastaava

Niittymäentie 7

02200 Espoo

tietosuoja@lidl.fi


Päivitetty: 16.4.2021