KUINKA ONNISTUIMME -ASIAKASPALAUTEKYSELYN TIETOSUOJASELOSTE

Kiitos mielenkiinnostasi antaa palautetta myymälämme toiminnasta.
 

Asiakkaiden yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (jäljempänä "Lidl" tai ”me”) sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.
 

Käsittelemme asiakaspalautekyselyn yhteydessä sinua koskevia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää henkilöön. Henkilötietojen käsittelyämme ohjaa erityisesti EU:n yleinen tietosuoja-asetus, mutta myös muu voimassaoleva lainsäädäntö, kuten laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7 / PL 500

02200 Espoo

2. Asiakaspalautekyselyportaalin käyttö

2.1 Lokitiedot
 

Tietojen käsittelytarkoitus / käsittelyn oikeudelliset perusteet:
 

Verkkosivuillamme vierailun (https://www.lidl.fi/kuinka-onnistuimme) yhteydessä käyttämäsi päätelaitteen internetselain lähettää automaattisesti verkkosivujemme palvelimelle seuraavia tietoja, joita ei yhdistetä sinuun:

 • IP-osoite laitteestasi, jolla vierailet sivustolla
 • käyntisi päivämäärä ja kellonaika
 • hakemiesi tietojen nimi ja URL
 • verkkosivu / sovellus, jolta siirryt verkkosivuillemme (viite-URL)
 • tieto käyttämästäsi selaimesta ja tarvittaessa käyttämäsi päätelaitteen käyttöjärjestelmästä
 • ja käyttämäsi internetoperaattori
   

Nämä edellä mainitut tiedot tallentuvat niin kutsuttuun lokitiedostoon seuraavia tarkoituksia varten:

 • sujuvan yhteyden muodostamisen takaaminen
 • verkkosivumme / sovelluksen miellyttävän käytön takaaminen
 • verkkosivun turvallisuuden ja vakauden analysointi.
   

Tiedon vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:
 

Käytämme asiakaspalautekyselyihin erikoistuneita palveluntarjoajia asiakaspalautekyselymme tuottamisessa. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät tietoja toimeksiannostamme. Toimeksisaajat on valittu huolellisesti sekä velvoitettu sopimuksella tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti.
 

Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:
 

Lokitietoja säilytetään seitsemän (7) päivän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.
 

2.2. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttäminen
 

Tietojen käsittelytarkoitus / käsittelyn oikeudelliset perusteet:
 

Vastaamme tietojenkäsittelystä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttöön liittyen verkkosivuillamme (https://www.lidl.fi/kuinka-onnistuimme).
 

Evästeet ovat päätelaitteellesi (esimerkiksi kannettava tietokone, tabletti, älypuhelin) verkkosivuillamme vierailun yhteydessä tallennettavia pieniä tiedostoja. Evästeet eivät vahingoita käyttämääsi päätelaitetta, eikä evästeissä ole viruksia, troijalaisia tai muita haittaohjelmia. Evästeisiin tallennetaan tietoa, joka muodostuu kulloinkin käytössä olevan päätelaitteen mukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saisimme evästeitä käyttämällä suoraan sinua koskevia tietoja.
 

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita verkkosivustomme käytöön liittyvien tietojen keräämiseksi ja käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin riippuen käytetyn evästeen tai muun tekniikan luonteesta:
 

 • Teknisesti välttämättömät: Nämä evästeet ja muut tekniikat ovat välttämättömiä, jotta pystyt liikkumaan sivustolla ja käyttämään sen eri ominaisuuksia. Ilman näitä et voi käyttää palveluitamme, kuten esimerkiksi katsomaan kaikkea sisältöä sivustolla. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.
 • Statistiikka: Käytämme evästeitä myös seurataksemme verkkosivujemme käyttöä tilastollisesti. Tilastoinnin avulla voimme määrittää, kuinka voimme parantaa verkkosivujemme käytettävyyttää.
   

Listaus käytettävistä evästeistä ja muista vastaavista tekniikoista tietojenkäsittelytarkoituksineen ja säilytysaikoineen sekä evästeisiin liittyvistä kolmansista osapuolista on luettavissa jäljempänä kohdasta "Evästelistaus".
 

Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita seuraaviin tarkoituksiin riippuen käytetyn evästeen tai muun tekniikan luonteesta.
 

Teknisesti välttämättömät:

 • Käyttäjätiedot, joiden avulla säilytetään syötetyt tiedot yksittäisistä verkkosivuistamme (esim. tallentamalla suostumuksesi evästeisiin).
   

Statistiikka:

 • yksilöllinen käyttäjätunniste
 • vierailujen lukumäärä verkkosivuilla (päivittäin / viikoittain)
 • istunnon kesto verkkosivuilla / kyselyyn vastaamisen kesto
 • pseudonymisoitu käyttöprofiili tietoineen verkkosivujemme käytöstä. Näihin sisältyvät:
  • selaimen tyyppi ja versio
  • päätelaitteen käyttöjärjestelmä
  • viite-URL (edellinen verkkosivu)
  • päätelaitteen host-nimi (IP-osoite)
  • palvelinpyynnön kellonaika
  • yksilöllinen käyttäjätunniste ja
  • käynnistyneet toiminnot verkkosivuilla
 • IP-osoitteet anonymisoidaan, joten niitä ei voida yhdistää henkilöön (niin sanottu IP-Masking).
 • Yhdistämme käyttäjätunnisteesi muihin tietoihisi (esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) vain nimenomaisesta suostumuksestasi. Pelkän käyttäjätunnisteen perusteella tietoja ei voi yhdistää henkilöön.
   

Tilastointiin liittyvien evästeiden käytön lainmukaisuus perustuu antamaasi suostumukseen (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a-alakohta). Teknisesti välttämättömien evästeiden käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme, eli meillä on oikeutettu intressi käsitellä tietojasi, jotta kykenemme näyttämään verkkosivustomme sisällön toimivalla tavalla ja käsittelemään tietoja verkkosivujemme parantamiseksi (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohda f-alakohta).
 

Halutessasi voit milloin tahansa estää tai muokata suostumustasi evästeiden käyttöön ilman, että suostumukseen perustuva laillisuus vaikuttaa peruutukseen asti tapahtuneeseen tietojen käsittelyyn. Jos muutat suostumustasi sinut siirretään kyselyyn alkuun, jossa valitaan arvioitava myymälä. Kun olet valinnut arvioitavan myymälän, jossa olet asioinut, voit määrittää uudelleen suostumuksesi evästeisiin. Jos muutat evästevalintaasi kesken kyselyyn vastaamisen, siihen mennessä antamasi vastaukset poistetaan, ja voit aloittaa kyselyn alusta. Tee valinta klikkaamalla tästä.

Evästelistaus:

Kategoria

Nimi

Tarjoaja

Tyyppi

Tarkoitus

Säilytysaika

 

Statistiikka

Istunto

lidl.mcxplatform.de

Istunto

Evästettä käytetään tunnistamaan, onko selaimessa evästeet käytössä vai pois käytöstä. 

Selaimen sulkemiseen asti.  

 

Statistiikka

mcxSurveyFingerprintDaily

lidl.mcxplatform.de

HTTP 

Eväste lisätään seuraamaan, kuinka monta kertaa asiakaskyselyssä on käyty kyseisellä laitteella yhden päivän sisällä. 

Kyselyn avaamispäivän päättymiseen asti (aika riippuu selaimen ajasta 11:59:59 pm)

 

Statistiikka

mcxSurveyFingerprint

lidl.mcxplatform.de

HTTP

Eväste lisätään seuraamaan, kuinka monta kertaa asiakaskyselyssä on käyty kyseisellä laitteella 7 päivän sisällä. 

(7) Seitsemän päivää kyselyn avaamisen jälkeen (aika riippuu selaimen ajasta 11:59:59 pm)

 

Teknisesti

välttämätön

McxAuth.ProdDe

mcxplatform.de

Istunto

Tämä on MaritzCX:n käyttämä verkkosivujen välinen CrossDomain-eväste, jonka avulla todennetut käyttäjät voivat palata kyselyyn sen sulkemisen jälkeen.

Selaimen sulkemiseen asti.  

 
 

Statistiikka

Aloitusaika

lidl.mcxplatform.de

Istunto

Eväste lisätään laskemaan, missä ajassa kysely täytetään alusta loppuun saakka.

Selaimen sulkemiseen asti.  

 

Tiedon vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:
 

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tapahtuvassa tietojenkäsittelyssä käytämme tähän erikoistuneita palveluntarjoajia. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät tietoja toimeksiannostamme. Toimeksisaajat on valittu huolellisesti sekä velvoitettu sopimuksella EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Kaikki edellä olevassa evästelistauksessa mainitut palveluntarjoajat ja operaattorit toimivat toimeksiannostamme henkilötietojen käsittelijöinä.
 

Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:
 

Evästeiden säilytysajat voi katsoa edellä olevasta evästelistauksesta.

3. Asiakaspalautekysely ostokokemuksesta Lidl-myymälässä

Tietojen käsittelytarkoitus / käsittelyn oikeudelliset perusteet:
 

Asiakaspalautekyselyssä keräämme tietoja ostokokemuksestasi. Tietojen keräämisen tarkoituksena on parantaa asiakkaiden ostokokemusta myymälöissämme.
 

Tietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f-alakohdan mukaiseen oikeutettuun etuumme. Oikeutettu etumme perustuu yllä mainittuihin tietojen käsittelyn tarkoituksiin.
 

Tiedon vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:
 

Asiakaspalautekyselyyn liittyviä tietoja ei välitetä yrityksen ulkopuolelle.
 

Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:
 

Kyselyn tietoja säilytetään 12 kuukautta. 12 kuukauden kuluttua kyselyn yhteydessä kerätyt kaikki henkilötiedot sekä asiointipäivämäärä anonymisoidaan aina kunkin kuukauden alussa niin, ettei kyselyn tiedot ole yhdistettävissä aikaan tai henkilöön.

4. Yhteydenottopyyntö asiakaspalveluun

Tietojen käsittelytarkoitus / lailliset perusteet:
 

Sinulla on mahdollisuus palautekyselyn täytettyäsi pyytää asiakaspalveluamme ottamaan sinuun yhteyttä. Siinä tapauksessa, että olet antanut meille nimesi, sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi asiakaspalvelumme yhteydenottoa varten, siirrämme nimesi ja yhteystietosi sekä palautekyselyssä antamasi vastaukset asiakaspalvelullemme. Näitä tietoja käsitellään vain yhteydenottamiseksi ja palautteen käsittelemiseksi. Asiakaspalvelumme käsittelee tällöin edellä mainittuja henkilötietojasi yhteydenottosi käsittelemiseksi oikeutetun etumme perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f-alakohta).
 

Tiedon vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:

Käytämme tietojen käsittelyssä asiakaspalveluun ja asiakaspalautekyselyihin erikoistuneita palveluntarjoajia. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät tietoja toimeksiannostamme. 

Toimeksisaajat on valittu huolellisesti sekä velvoitettu sopimuksella EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti.

Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:
 

Yhteydenottosi käsittelemisen jälkeen henkilötietosi anonymisoidaan tai poistetaan asiakaspalvelujärjestelmästämme viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua asiasi lopullisen käsittelemisen jälkeen.

5. Palautekyselyyn liittyvä arvonta

Tietojen käsittelytarkoitus / lailliset perusteet:
 

Palautekyselyyn vastaamisen jälkeen voit halutessasi osallistua arvontaan. Käsittelemme arvontaan osallistuvien henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) arvonnan toteuttamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä arvonnan voittajiin.
 

Suorittamamme henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on suostumus. Kun käsittelyperusteena on henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus, on sinulla oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suorittamamme henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. Arvonnan yhteydessä käsittelemiämme henkilötietoja ovat nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), arvontaan osallistumisen ajankohta sekä arvontaan osallistumisen yhteydessä antamasi suostumukset. Poistamme henkilötiedot arvonnan toteuttamisen ja arvonnan voittajien tavoittamisen jälkeen. Voimme säilyttää henkilötietosi, mikäli meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi muissa rekistereissämme.
 

Tiedon vastaanottajat / vastaanottajakategoriat:
 

Henkilötietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain silloin, mikäli se on tarpeellista käsittelytarkoituksien, esimerkiksi saamasi arvontavoiton lähettämisen tai arvontaan liittyvän viestinnän, kannalta. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty.
 

Tietojen säilytysaika ja kriteerit tietojen säilytysajan määrittämiseen:
 

Poistamme henkilötiedot arvonnan toteuttamisen ja arvonnan voittajien tavoittamisen jälkeen.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen:n ulkopuolelle

Emme luovuta tai siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista esimerkiksi silloin, kun Lidlin palveluntarjoaja sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. 

7. Oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on oikeus tarkistaa sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää tietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeutettuun etuumme, sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun oikeutesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos olemme saaneet käsiteltävät henkilötiedot sinulta itseltäsi, sinulla on myös joissain tilanteissa oikeus tietojen siirtoon.
 

Kun käsittelyperusteena on henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus, on sinulla oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suorittamaamme henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.
 

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Suomessa toimivaltainen tietosuojan valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.

8. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

8.1 Yhteystiedot kysymyksissä, jotka liittyvät asiakaspalautekyselyyn tai oikeuksiisi rekisteröitynä
 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa yhteyttä Lidlin asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 0800 05345 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@lidl.fi. Voit myös lähettää postia osoitteseen
 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Asiakaspalvelu

Niittymäentie 7

02200 Espoo
 

8.2 Tietosuojavastaavan yhteystiedot
 

Vaihtoehtoisesti tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Lidl Suomen tietosuojavastaavaan:

 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Tietosuojavastaava

Niittymäentie 7

02200 Espoo

tietosuoja@lidl.fi

 

Päivitetty: 3.12.2020