Kilpailuehdot

Facebook
Piilota sisältö
Näytä sisältö

»Pääsiäissuklaa-arvonta 4.–6.4.2020«

 

Arvonnan järjestäjä
Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (y-tunnus: 1615779-0), Niittymäentie 7, 02200 Espoo, Suomi (jatkossa: Järjestäjä).
Arvonta ei ole missään yhteydessä Facebookiin eikä Facebook sponsoroi, tue tai järjestä tätä arvontaa. Arvonnan sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä eikä Facebook. Facebook ei ole vastuussa arvonnasta tai siihen liittyvistä seikoista.


Arvonnan alkamis- ja päättymisajankohta
Arvonta alkaa lauantaina 4.4. klo 15.00 Suomen aikaa ja päättyy maanantaina 6.4. klo 12.00 Suomen aikaa (”Kilpailuaika“). Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.


Osallistumiskelpoisuus
Osallistumiskelpoisuus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomessa asuvalla luonnollisella henkilöllä lukuun ottamatta järjestäjän henkilökuntaa ja Järjestäjän henkilökunnan perheenjäseniä.


Osallistuminen
Osallistuja osallistuu arvontaan kommentoimalla Julkaisijan 4.4. klo 15.00 julkaistua Facebook-postausta maanantaihin 6.4. klo 12.00 mennessä. Arvonta-ajan päätyttyä Järjestäjä arpoo 10 voittajaa, jotka voittavat kilon Favorina-pääsiäissuklaita. Voittajat arvotaan Järjestäjän toimesta maanantaina 6.4. klo 12.


Arvonta-ajan päätyttyä kirjoitettuja kommentteja ei oteta huomioon. Järjestäjä pidättää oikeuden olla palkitsematta kommentteja, jotka eivät täytä arvonnan ehtoja.


Arvontaan osallistuminen on ilmaista. Palkintoa tai mahdollisia palkinnon korvikkeita ei voi muuttaa rahaksi. Palkintoa ei voi vaihtaa. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle. Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa suostumuksen etunimensä ja lyhennetyn sukunimensä ilmoittamiseen arvontasivulla, mikäli osallistuja voittaa. Osallistuja voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä.


Järjestäjä tiedottaa voittajalle voitosta henkilökohtaisesti lähettämällä hänelle yksityisviestin Facebookin “Viestit”-toiminnon kautta. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon.


Jos voittaja ei vastaa Järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin viiden (5) päivän kuluessa  ensimmäisestä yhteydenotosta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.


Voittajalle toimitetaan palkinto Järjestäjän ja voittajan yhdessä erikseen sopimalla tavalla. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen virheellisyydestä.


Poissulkeminen arvonnasta
Jos osallistuja rikkoo näitä sääntöjä, järjestäjällä on oikeus sulkea henkilö pois arvonnasta ilman etukäteisvaroitusta. Arvonnasta suljetaan pois henkilöt, jotka käyttävät kiellettyjä apuvälineitä (esim. hakkerointiohjelmia, viruksia, troijalaisia jne.) tai hankkivat etua muulla tavalla arvonta-alustan järjestelmää manipuloimalla. Myös toisen henkilön puolesta osallistuva (tapahtuipa osallistuminen tämän henkilön tieten tai tietämättä) suljetaan pois arvonnasta. Lisäksi osallistuminen kilpailuyhdistysten, automaattisten palveluiden ja etenkin ammattimaisen kilpailupalvelun kautta on kielletty. Osallistujien kirjoittamien kommenttien sisällön tulee olla asianmukaisia ja kilpailun ohjeiden mukaisia. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit välittömästi.


Arvonnan ennenaikainen päättäminen
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos arvontaa ei voida toteuttaa asianmukaisesti teknisistä syistä (esim. tietokonevirusten, manipulaation tai laitteisto-/ohjelmistovian vuoksi) tai oikeudellisista syistä.


Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.


Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon.


Näiden osallistumisehtojen muuttaminen
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa osoitteessa www.lidl.fi/kilpailut.


Valitukset
Arvonnan toteutusta koskevat valitukset arvontatietoineen tulee osoittaa järjestäjälle 14 päivän kuluessa valituksen syyn selviämisen jälkeen kirjallisena seuraavaan osoitteeseen: online@lidl.fi. Puhelimitse annettuja tai myöhästyneitä valituksia ei käsitellä.

 

Tietosuoja
Järjestäjä kerää ja käsittelee osallistujien antamia yhteystietoja arvonnan suorittamiseksi sekä arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti arvonnan päätyttyä.
 

Muut
Piilota sisältö
Näytä sisältö

Lidlin musiikkivideohaasteen osallistumisehdot

Järjestäjä
Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, Y-tunnus 1615779-0, Niittymäentie 7, 02200 Espoo, (Jäljempänä ”Järjestäjä”/”Lidl”).

Osallistumisaika
Osallistumisaika on 8.-19.4.2020

Osallistuminen
Lidlin kesäbiisin musiikkivideohaasteeseen voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset luonnolliset Suomessa asuvat henkilöt. Ala-ikäiset henkilöt voivat osallistua huoltajan luvalla alla mainitulla tavalla. Myös Lidlin oma henkilökunta sekä niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän haasteen järjestelyiden kanssa Järjestäjän lukuun voivat osallistua haasteeseen.
Musiikkivideon tekemiseen osallistutaan kuvaamalla puhelimen omalla kameralla video pystyformaatissa (ei esim. tanssien tekemiseen tarkoitettujen sovellusten avulla). Videon laadun on syytä olla mahdollisimman hyvä, 1080p HD tai 4K. Osallistuminen tapahtuu lataamalla video kampanjasivulle sekä täyttämällä osallistumislomake .  
Osallistua saa ainoastaan omilla tiedoilla ja itse kuvaamallaan videolla, tai sellaisella videolla, jossa esiintyy itse. Mikäli videossa esiintyy useita henkilöitä, osallistujan on huolehdittava siitä, että kaikki videossa esiintyvät suostuvat videon lähettämiseen ja käyttämiseen. Kaikkien esiintyjien nimet ja yhteystiedot tulee mainita osallistumislomakkeessa.
Alaikäiseltä osallistujalta vaaditaan huoltajan suostumus osallistumisesta sekä huoltajan yhteystiedot osallistumisen yhteydessä.

 Valintaprosessi
Järjestäjä valitsee kaikkien lähetettyjen videoiden joukosta Lidlin Kesäbiisin musiikkivideoon ja siitä tehtäviin lyhyempiin versioihin sisällytettävät videot. Mikäli osallistujan video tulee valituksi, ilmoitetaan valinnasta videon tekijälle henkilökohtaisesti ja samassa yhteydessä häneltä/heiltä pyydetään kertaalleen kirjallinen suostumus videon käyttämiseen. Mikäli videossa esiintyy alle 18 vuotias henkilö, pyydetään myös henkilön huoltajalta suostumus videon käyttämiseen.
Videoiden valinta on yksinomaan Lidlin päätettävissä ja tehdään Lidlin määrittämin perustein. Lidl pidättää myös oikeuden olla valitsematta yhtään videota.

Kun osallistuja on antanut kirjallisen suostumuksensa ja kun video on hyväksytty mukaan musiikkivideon tuotantoon, suostumusta ei voi enää peruuttaa.

Videon sisältö
Videon tulee olla hyvän maun mukainen, eikä saa sisältää mitään sopimatonta, loukkaavaa, lainvastaista, piilomainontaa tai toisen immateriaalioikeuksia loukkaavaa materiaalia.

Oikeus videoihin ja tietojen julkaisemiseen
Osallistumalla haasteeseen osallistuja myöntää Järjestäjälle peruuttamattoman, rajoittamattoman, siirrettävissä olevan sekä maailmanlaajuisen käyttöoikeuden käyttää osallistujan lähettämää videota vapaasti Lidlin kesäbiisin musiikkivideoon. Osallistuja sitoutuu olemaan käyttämättä lähettämänsä videota muihin kaupallisiin tarkoituksiin.

Osallistuja ymmärtää ja suostuu siihen, että osallistujan videota voidaan Järjestäjän toimesta muokata, mukauttaa ja leikata ja siihen voidaan myös lisätä visuaalisia elementtejä. Osallistuja ymmärtää ja suostuu siihen, että video julkaistaan osana Lidlin kesäkampanjaa kaikissa Järjestäjän markkinointikanavissa (esim. YouTube, Instagram, Facebook) ja kaikissa medioissa ja printtimediassa kesän 2020 aikana. Osaan medioista musiikkivideo jää myös virallisen kampanja-ajan jälkeen.
Kaikki oikeudet lopputulokseen, eli Lidl Kesäbiisin musiikkivideoon säilyy yksinomaan Järjestäjällä.
Osallistumalla haasteeseen, osallistuja hyväksyy, että Järjestäjä julkaisee valittujen henkilöiden etunimen videon yhteydessä ilman erillistä suostumusta. 

Korvaus
Videon käyttämisestä Lidlin musiikkivideossa ja videon julkaisemisesta palkitaan 50 euron lahjakortilla mutta ei makseta erillistä rahallista korvausta. Lahjakortti käy Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön myymälöissä. Lahjakortin voimassaolo ilmenee kortin tiedoista. Lahjakorttia ei voida muuttaa rahaksi.
Kukin osallistuja vastaa haasteeseen osallistumisesta aiheutuvista omista kuluistaan.

Videon sisältö
Osallistuja vakuuttaa omistavansa kaikki oikeudet lähettämäänsä videoon ja olevansa oikeutettu myöntämään ym. oikeudet Järjestäjälle. Osallistuja vastaa Järjestäjälle kaikista kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Haasteen ennenaikainen päättäminen ja videoiden hylkääminen
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää haaste milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä voi käyttää tätä mahdollisuutta mm. jos haastetta ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai käytännön syyt näin vaativat.

Järjestäjä pidättää myös oikeuden kaikissa haasteen eri vaiheissa hylätä sellaiset osallistujat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä, toimineet muutoin hyvän tavan vastaisesti tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjällä on myös oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavalla todentamaan. Hylättyjen osallistujien videot poistetaan ilman erillistä ilmoitusta osallistujalle.

Loukkaavista tai lainvastaisista sisällöistä olemme tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin.

Osallistumisehtojen voimassa oleva versio on luettavissa sivulta lidlkesabiisi.fi

Verotus
Osallistujat vastaavat mahdollisista veroseuraamuksista itse. Osallistuja ymmärtää, että korvauksen vastaanottamisesta voi aiheutua voimassa olevan lainsäädännön nojalla veroja tai maksuja, ja sitoutuu huolehtimaan ja ilmoittamaan näistä itse.

Tietosuoja
Järjestäjä kerää ja käsittelee annettuja henkilötietoja tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla, luettavissa täältä.

Vastuuvapautuslauseke
Järjestäjä ei vastaa missään muodossa osallistujille aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat haasteeseen osallistumisesta tai osallistujan videon sisällyttämisestä Lidlin kesäbiisin musiikkivideoon tai sen julkaisemisesta.

Järjestäjä ei vastaa videoiden katoamisesta, myöhästymisestä, vahingoittumisesta tai toimittamatta jäämisestä, joka johtuu sähköiseen viestintään vaikuttavista teknisistä ongelmista tai muista syistä.

Ehtojen sitovuus
Viralliset osallistumisehdot koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla haasteeseen osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä haasteen ehtoja.

Haasteeseen sovelletaan Suomen lakia.
 

LIDL FEEDBACK -ASIAKASPALAUTEJÄRJESTELMÄN ARVONNAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, Y-tunnus 1615779-0, Niittymäentie 7, 02200 Espoo, (Jäljempänä ”Järjestäjä”/”Lidl”)

Arvonnan osallistumisaika

Osallistumisaika arvontaan alkaa 1.10.2018 ja arvonta on voimassa toistaiseksi. Jokainen kalenterikuukausi muodostaa erillisen arvonta-ajan.

Osallistuminen arvontaan

Arvontaan voi osallistua noudattamalla näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Osallistumalla kilpailuun osallistuja nimenomaisesti hyväksyy nämä arvonnan säännöt.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Lidl-myymälässä asioineet täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta Lidlin henkilökuntaa. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta.

Kilpailuun voi osallistua vastaamalla kyselyyn osoitteessa www.lidl.fi/kuinkaonnistuimme Osallistuminen edellyttää Lidl-myymälässä asiointia ja kuitin säilyttämistä, sillä kuitissa olevat numerosarjat tulee syöttää niille varattuihin kenttiin.

Kaikkiin pakollisiin kysymyksiin vastaamisen jälkeen, osallistuja voi täyttää osallistumislomakkeen ja osallistua arvontaan.

Jokainen kalenterikuukausi muodostaa erillisen arvonta-ajan.

Väärän informaation antaminen voi johtaa kilpailusta hylkäämiseen. Osallistuminen on mahdollista kunkin kalenterikuukauden viimeiseen päivään klo 23.59 asti. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä tai muista ongelmista johtuen ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot.

Kilpailuun osallistuminen edellyttää näiden kilpailusääntöjen hyväksymistä ja seuraavien henkilötietojen antamista:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

Osallistuminen on sallittua ainoastaan osallistujan omilla tiedoilla. Mikäli osallistuja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti tai jonka on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja, voi tämä johtaa osallistumisen hylkäämiseen arvonnasta/kilpailusta.

Kilpailun palkinnot

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kuukausittain kaksikymmentä (20) Lidl-lahjakorttia. Yhden lahjakortin arvo on 100 euroa (á 100€).

Järjestäjä arpoo palkinnot kunkin kalenterikuukauden (arvonta-ajan) osalta seuraavan kuukauden 7.päivään mennessä. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle sähköpostitse 7 päivän kuluttua arvonnan suorittamisesta osallistumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Jos voittaja ei ilmoittaudu 7 vuorokauden sisällä siitä, kun hänelle on ilmoitettu voitosta, arvotaan tilalle uusi voittaja ja alkuperäisen voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta.

Lahjakortit lähetetään postitse osallistumisen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen Suomessa. Palkintoa ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai korvata muilla tuotteilla. Mahdollisista veroseuraamuksista (esim. henkilökohtainen tuloverotus) vastaa palkinnon vastaanottaja.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä tallentaa osallistujan antamia kilpailun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja ja käyttää niitä ainoastaan arvonnan/kilpailun toteuttamiseksi. Tietoja säilytetään vain niin pitkään kuin kilpailun toteuttamisen kannalta on tarpeellista. Voittajan nimi / voittajien nimet ja mahdollinen valokuva voidaan julkaista Lidlin medioissa ja sosiaalisessa mediassa ilman erillistä suostumusta ja korvausta. Järjestäjä poistaa osallistujien henkilötiedot tietoturvallisesti kilpailun tarkoituksen toteuduttua. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Vastuut

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä tai muista ongelmista johtuen ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Jos kilpailusääntöjen yksittäiset ehdot ovat tehottomia tai tulevat tehottomiksi, niin se ei vaikuta muiden kilpailusääntöjen pysyvyyteen.

Voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta. Voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle Suomen lainsäädännön, esimerkiksi kuluttajansuojalain, nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus sekä arvonnan/kilpailun ennenaikainen päättäminen

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan viralliset säännöt. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä ilman eri ilmoitusta. Lisäksi Järjestäjä varaa oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta.

LIEDELLÄ-LEHDEN ARPAJAISTEN SÄÄNNÖT

Järjestäjä

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, Y-tunnus 1615779-0, Niittymäentie 7, 02201 Espoo, (Jäljempänä ”Järjestäjä”/”Lidl”)

Arvonnan osallistumisaika

Arvonta alkaa aina Liedellä-lehden ilmestymispäivänä ja päättyy kolme viikkoa ennen seuraavan lehden painopäivää. Liedellä-lehti ilmestyy kolmen (3) kuukauden välein. Arvonta on voimassa toistaiseksi.

Osallistuminen arvontaan

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, pois lukien Lidlin henkilökunta sekä niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyiden kanssa.

Arvontaan voi osallistua lähettämällä palautetta Liedellä-lehdestä osoitteeseen liedella@lidl.fi. Kunakin arvonta-aikana voi osallistua arvontaan ainoastaan kerran.

Arvonnan palkinnot

Arvonnan palkintona on kolme (3) sadan (100) euron arvoista lahjakorttia Lidl-myymälään. Lahjakortti käy maksuvälineenä kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä.

Palkinnot arvotaan kolme viikkoa ennen seuraavan lehden painopäivää Järjestäjän toimesta.

Järjestäjä ilmoittaa arvonnan voittajalle voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Jos Järjestäjä ei tavoita voittajaa viikon sisällä arvonnan suorittamisesta, arvotaan tilalle uusi voittaja ja alkuperäisen voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta.

Palkintoa on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai luovuttaa edelleen.

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Mahdollisista veroseuraamuksista (esim. henkilökohtainen tuloverotus), vastaa palkinnon vastaanottaja.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee osallistujan antamia henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja arvonnan voittajien tavoittamiseksi palkinnon luovuttamista varten. Järjestäjä ei käytä osallistujan henkilötietoja suoramarkkinointiin. Voittajan nimi ja kotipaikkakunta voidaan julkaista Liedellä-lehdessä ilman erillistä suostumusta ja korvausta. Järjestäjä poistaa osallistujien henkilötiedot tietoturvallisesti arvonnan suorittamisen ja palkintojen luovuttamisen päätyttyä.  Osallistuja voi tutustua arvontaa koskevaan tietosuojaselosteeseen osoitteessa: https://www.lidl.fi/fi/tietosuojaselosteet.htm.

Vastuut

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Lisäksi järjestäjä ei vastaa myöhässä tulleista osallistumisista.

Voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta. Voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle Suomen lainsäädännön, esimerkiksi kuluttajansuojalain, nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Mikäli osallistuja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti tai jonka on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja, johtaa tämä osallistumisen hylkäämiseen arvonnasta.

Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus sekä arvonnan ennenaikainen päättäminen

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan viralliset säännöt. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä ilman eri ilmoitusta. Lisäksi Järjestäjä varaa oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta.