LIDLIN SUUREN MUNAJAHDIN OSALLISTUMISEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE

Lidlin suuren munajahdin osallistumisehdot ja tietosuojaseloste


Osallistumisaika: 30.3.2024 klo 10–12. Arvontaan osallistumisaika: 30.3.-1.4.2024

I. Osallistumisehdot

1. Osallistumisoikeus


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Niittymäentie 7, 02200 Espoo, jäljempänä ”Järjestäjä”) järjestää Lidlin suuri munajahti -nimisen kilpailun. Osallistuakseen kilpailuun asiakkaan tulee olla ladannut älypuhelimeensa Lidl Plus -sovelluksen ja luonut sovellukseen käyttäjätilin. Lidl Plus -sovellus ladataan Applen (iOS), Huawein tai Googlen (Android) sovelluskaupasta. Käyttäjätilin luominen on edellytyksenä Lidl Plus -etujen käytölle. Asiakas voi tutustua Lidl Plus -etuohjelmaan ja sopimusehtoihin osoitteessa www.lidlplus.fi.


Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Asiakkaat ovat osallistumalla munajahtiin hyväksyneet kilpailun osallistumisehdot ja vakuuttaneet olevansa yli 18-vuotiaita. Kilpailuun ei voi osallistua toisen henkilön puolesta. Kilpailuun ja siihen liittyvään arvontaan eivät voi osallistua Lidl Suomi Ky:n työntekijät.


2. Kilpailuun ja arvontaan osallistuminen


Munajahti-kilpailu

Munajahti-kilpailuun voi osallistua neljässä kaupungissa (Helsinki, Turku, Tampere ja Jyväskylä). Kilpailuun voi osallistua etsimällä kartan avulla kolme ulkomainoksiin piilotettua pääsiäismunaa. Kartat julkaistaan etukäteen lidl.fi/munajahti nettisivuilla. Ulkomainos voi olla esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkillä tai muussa ulkomainospisteessä. Kaikki seikkailussa mukana olevat ulkomainokset sijaitsevat tukikohtina toimivien myymälöiden läheisyydessä. Osallistuakseen osallistujan tulee lukea ulkomainoksien pääsiäismunista löytyvät QR-koodit puhelimen kameralla tai QR-koodien lukemiseen tarkoitetulla sovelluksella. QR-koodin takaa ilmestyy Lidl Plus -applikaatioon ”kupongit välilehdelle” etukuponki. Osallistujien tulee etsiä kolme erilaista ulkomainosta, skannata kolme (3) erilaista QR-koodia ja palata myymälän pihassa olevalle pääsiäispisteelle näyttämään kolmea (3) etukuponkia promootion henkilökunnalle.


Kun asiakas näyttää henkilökunnalle etukupongit saa hän promootion henkilökunnalta palkinnon. Sataviisikymmentä ensimmäistä (150) / kaupunki saavat Lidl-herkkukassin (arvo 10,26 €). Kaksisataa (200) seuraavaa osallistujaa / kaupunki saavat makean yllätyksen (arvo n. 1,69-0,20 €).


Arvontaan osallistuminen

Lisäksi kaikki vähintään yhden munajahdin QR-koodin lukeneet ja sen takaa paljastuvan etukupongin Lidlin myymälässä käyttäneet osallistuvat automaattisesti yhden (1) 500 €:n Lidl-lahjakortin arvontaan.


Arvontaan osallistuva etukuponki on lunastettava kupongin voimassaoloaikana 1.4. mennessä, jonka jälkeen osallistumisoikeus raukeaa eikä enää oikeuta osallistumaan arvontaan. Arvontaan osallistuvan etukupongin lunastaminen voi edellyttää myös kupongin kohteena olevan tuotteen ostamista. Osallistujalta ei peritä muuta vastiketta osallistumisesta.


Arvonta suoritetaan keskiviikkona 3.4. Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 5 vuorokauden sisällä arvonnan suorittamisesta, hänen oikeutensa palkintoon raukeaa ilman korvausta ja palkinnolle arvotaan uusi voittaja. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa.

Palkintoa ei makseta rahana tai muuna tuotteena, eikä oikeutta palkintoon voi siirtää toiselle henkilölle.


3. Vastuu

Osallistuja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun / arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Osallistuja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun / arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Osallistuja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun / arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle Suomen lainsäädännön, esimerkiksi kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole onnistuneet teknisistä tai muista Järjestäjästä riippumattomista syistä. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä ilman eri ilmoitusta.


Mikäli asiakas osallistuu kilpailuun näiden osallistumisehtojen vastaisesti, Järjestäjällä on oikeus mitätöidä osallistuminen ja asiakkaan oikeus palkintoon raukeaa ilman oikeutta korvaukseen tai hyvitykseen.


Järjestäjä vastaa arvonnasta perittävän arpajaisveron maksamisesta.


4. Henkilötietojen käsittely

Kilpailu toteutetaan hyödyntäen Lidl Plus -sovellusta ja tässä yhteydessä henkilötietojasi käsitellään samalla tavoin kuin muutenkin käyttäessäsi Lidl Plus -sovellusta. Lisätietoja siitä, miten henkilötietojasi käsitellään sovelluksen käytön yhteydessä, saat osoitteesta www.lidl.fi/lidl-plus/tietosuojaseloste.

Arvontaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoja arvonnan tietosuojaselosteesta.


5. Lista palkinnoista

Munajahti-kilpailuun hyväksytysti sen sääntöjen mukaan osallistuneiden kesken jaetaan seuraavat palkinnot (kilpailun säännöissä ilmoitetun saapumisjärjestyksen mukaisesti):


600 Lidl herkkukassi (arvo 10,26 €/kassi)

500 x Pupu suklaarakeilla makeista (arvo 1,69 €/kpl)

500 x suklaatikkaria (arvo 0,20 €/kpl)


Tapahtuman QR-koodin skannanneiden ja vähintään yhden kupongin lunastaneiden kesken arvotaan:

1 x 500 € lahjakortti Lidl-myymälään


II. Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Niittymäentie 7 / PL 500

02200 ESPOO

puh. 09 234561


2. Käsiteltävät henkilötiedot


Arvonta suoritetaan Lidl Plus -etuohjelman ja -sovelluksen sisällä. Arvonnan toteuttamisen mahdollistamiseksi Lidl Plus -etuohjelman tarjoaja Lidl Stiftung & Co. KG luovuttaa seuraavat henkilötiedot Lidl Suomi Ky:lle:


- kaikkien arvontaan osallistuneiden asiakasnumerot

- arvonnan voittajien etunimet, sukunimet, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet


Lisäksi Lidl Suomi Ky voi kerätä suoraan arvonnan voittajilta muita tarpeellisia tietoja palkintojen luovuttamiseksi voittajille (kuten osoitetiedot).


3. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste


Lidl Suomi Ky käsittelee arvontaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi (mm. voittajien valitsemiseksi, voittajien kontaktoimiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi). Tietojen käsittelyn oikeusperuste on Järjestäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Ilman henkilötietojen käsittelyä arvontaan osallistuminen tai sen toteuttaminen ei ole mahdollista.


Osallistumalla arvontaan asiakas myöntää arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista etunimensä ja sukunimen ensimmäisen kirjaimen, mikäli hän voittaa palkinnon, ilman erillistä suostumusta tai ilmoitusta verkkosivuillaan osoitteessa https://www.lidl.fi/munajahti.


4. Tietojen vastaanottajat


Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, mikäli se on tarpeellista arvonnan toteuttamiseksi, esimerkiksi saamasi voiton lähettämistä varten. Muussa tapauksessa emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.


5. Tietojen säilytysaika


Arvontaan osallistuneiden tietoja säilytetään vain niin pitkään kuin arvonnan toteuttamisen kannalta on tarpeellista. Järjestäjä poistaa osallistujien arvontaa varten käsittelemänsä henkilötiedot tietoturvallisesti arvonnan tarkoituksen toteuduttua tai palkinnon luovuttamisen jälkeen. Järjestäjä ei käytä arvontaan osallistujan henkilötietoja suoramarkkinointiin. Tietojasi voidaan kuitenkin edelleen käsitellä Lidl Plus -etuohjelman yhteydessä siten kuin Lidl Plus -sovellusta koskevassa tietosuojaselosteessa on kuvattu.


6. Rekisteröityjen oikeudet


Kun henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Peruminen on mahdollista olemalla yhteydessä sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@lidl.fi.


Rekisteröitynä sinulla on lisäksi oikeus tarkistaa tallennetut itseäsi koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai oikaisua. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista ja tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. Lisäksi sinulla on tietyin lainsäädännöllisin edellytyksin oikeus pyytää tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajaamista sekä kieltää tietojesi käsitteleminen.


Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojasta saat Lidlin Suomen tietosuojavastaavalta:


Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Tietosuojavastaava

Niittymäentie 7, 02200 Espoo

Puh. 09 234561

tietosuoja@lidl.fi


Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Suomessa tietosuojan valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi).