danger
No browser support

No support for your brwoser

  • Yrityksemme perusarvot
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Yrityksen perusarvot

Suurena, kansainvälisesti toimivana yrityksenä olemme tietoisia roolistamme ja asemastamme yhteiskunnassa.

Kunnioitamme kulttuurien moninaisuutta ja tunnustamme niiden arvot ja perinteet.

Yrityksemme perusarvot ja toimintaohjeet ohjaavat työtämme.

*Asiakastyytyväisyys ohjaa aina toimintaamme.

*Paras hinta-laatusuhde määrittelee markkina-asemamme.

*Kasvamme sekä laajentamalla myymäläverkostoamme että kehittämällä myymälätoimintojamme.

*Ketjutoimintamme on järjestelmällistä.

*Menestyksemme perustuu nopeisiin päätöksiin ja selkeisiin toimintamalleihin.

*Toimimme aina voimassaolevan lainsäädännön ja sisäisten ohjeidemme mukaisesti.

*Huomioimme kaikessa toiminnassamme taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun.

*Kohtelemme jokaista työntekijäämme oikeudenmukaisesti.

*Kunnioitamme, tuemme ja kannustamme toisiamme.

*Toimimme henkilö- ja sopimussuhteissa aina luottamuksellisesti.

*Kiitos, tunnustus ja rakentava palaute kuuluvat päivittäiseen työhömme.

*Joustava organisaatiomme koostuu vahvoista työntekijöistä ja varamiehityksemme on aina varmistettu.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Työsuojelun perusperiaatteet

Turvallisen työskentelyn edellytykset huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

-Kaikkien työntekijöiden, erityisesti esimiesten ja vastuuhenkilöiden velvollisuus on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä ympäristönsuojelusta omilla vastuualueillaan.

-Työntekijöiden tulee ottaa toiminnassaan huomioon ulkopuolisten työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden yritysten turvallisuus.

-Henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahingot tulee ennaltaehkäistä kaikessa työssä.

-Työsuojelun kansainvälisessä ohjeistuksessa kuvatun mukaisesti työsuojelua kehitetään jatkuvasti.

-Työntekijät saavat säännöllisesti työtehtäviensä mukaista työturvallisuuskoulutusta.

-Nämä perusperiaatteet ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla.