Compliancella tarkoitetaan yrityksen lainmukaista toimintaa ja Lidlissä haluamme varmistua siitä, että noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja olemme luotettava työnantaja. Lainsäädännön noudattaminen toimii tämän luottamuksen perustana. Siksi meille on tärkeää havaita ja ennaltaehkäistä mahdollinen lakien tai sisäisten ohjeiden vastainen toiminta. Tavoitteen toteutumista edesauttavat erilaiset ilmoituskanavat compliance-rikkomusepäilyistä. Mikäli epäilette compliance-rikkomuksia (lahjonta, kilpailulain ja tietosuojalakien vastainen toiminta, petokset, kavallukset), voitte ottaa suoraan yhteyttä Lidlin laki- ja riskienhallintaosaston compliance-toimintoon tai jättää ilmoituksen sähköisessä väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmässämme (BKMS®), johon löydätte linkin tällä sivustolla ja joka on otettu käyttöön osana Lidlin kansainvälistä compliance-ohjelmaa.

Compliance-toiminto

Lidlin laki- ja riskienhallintaosaston compliance-toiminto vastaa compliance-aiheisiin tiedusteluihin sekä antaa lisätietoja sähköisestä väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmästä. Yhteydenoton voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen compliance@lidl.fi.

Sähköinen väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä (BKMS®)

BKMS®-järjestelmällään Lidl täyttää Euroopan neuvoston toukokuussa 2014 antaman suosituksen väärinkäytösten eli ns. whistleblowing-järjestelmän käyttöönotosta ja edistää hyvän hallintotavan sekä paikallisen lainsäädännön noudattamista organisaatiossa.

BKMS®-järjestelmämme kautta otamme vastaan ilmoituksia epäillyistä ns. compliance-rikkomuksista, joilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnassa tehtyjä tai yrityksen liiketoimintaan liittyviä väärinkäytöksiä, kuten lahjontaa, kilpailulain ja tietosuojaa koskevien lakien vastaista toimintaa sekä petoksia ja kavalluksia.

Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ilmoittajalle voidaan luoda suojattu postilaatikko, joka mahdollistaa Lidlin ja ilmoituksentekijän kommunikoinnin käsittelyprosessin aikana, vaikka ilmoitus olisi jätetty nimettömästi. Ilmoituksen tekemisestä ei aiheudu ilmoittajalle minkäänlaista haittaa. Järjestelmä ohjaa ilmoituksen tekemisessä.

BKMS®-järjestelmä