ASIAKASPALAUTEKYSELYN YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVIÄ HENKILÖTIETOJA KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN

Kiitos mielenkiinnostasi antaa palautetta myymälämme toiminnasta. Asiakkaiden yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ("Lidl") sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit olla aina yhteydessä meihin alta kohdasta 2 löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

REKISTERINPITOA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

Tässä selosteessa kuvataan palautekyselyn yhteydessä eri rekistereissä suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjänä toimii Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, Niittymäentie 7, 02200 ESPOO.

Yhteyshenkilöä rekisteriä koskevissa asioissa voit tiedustella puhelimitse numerosta 0800 05345.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS, KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTE, REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET, HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN SEKÄ HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET/SIIRROT

3.1 Verkkosivun tietosuoja

Tallennamme jokaisesta tällä internet-sivulla tapahtuvasta vierailusta lokitietoja. Jokainen lokitieto koostuu:

vierailun päivämäärästä ja kellonajasta
vierailun kestosta.

Lisätietoja evästekäytännöstämme saat verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.lidl.fi/fi/tietosuojaselosteet.htm

3.2 Palautekysely ostoskokemuksesta

Voit vastata palautekyselyymme täysin anonyymisti. Ostoskokemusta koskevassa palautekyselyssä käsittelemme henkilötietojasi vain, mikäli annat meille henkilötietosi itse, esimerkiksi vastatessasi kysymykseen ”Haluatko antaa meille vielä muuta palautetta?” Toivomme kuitenkin, ettei kyselyn vapaatekstikenttiin kirjata henkilötietoja.

Pyydämme sinua ilmoittamaan palautekyselyä täyttäessä ostoskuittisi numeron. Tällä varmistamme, että kullakin ostoskuitilla osallistutaan kyselyyn vain kerran. Ostoskuitin numeroa ei ole mahdollista yhdistää pankki- tai luottokorttisi numeroon, mikäli maksat ostoksesi kortilla.

3.3 Yhteydenottopyyntö asiakaspalveluun

Sinulla on mahdollisuus palautekyselyn täytettyäsi pyytää asiakaspalveluamme ottamaan sinuun yhteyttä. Siinä tapauksessa, että olet antanut meille nimesi, sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi asiakaspalvelumme yhteydenottoa varten, siirrämme nimesi ja yhteystietosi sekä palautekyselyssä antamasi vastaukset asiakaspalvelullemme. Asiakaspalvelumme käsittelee tällöin edellä mainittuja henkilötietojasi yhteydenottosi käsittelemiseksi oikeutetun etumme perusteella. Yhteydenottosi käsittelemisen jälkeen henkilötietosi anonymisoidaan tai poistetaan asiakaspalvelujärjestelmästämme viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asiasi lopullisen käsittelemisen jälkeen.

Henkilötietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain suostumuksellasi tai konsernin sisäisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla, taikka viranomaisille silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Voimme lisäksi siirtää henkilötietoja toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille.

Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista esimerkiksi silloin, kun Lidlin palveluntarjoaja sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan siirrossa tiukasti tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

3.4 Palautekyselyyn liittyvä arvonta

Palautekyselyyn vastaamisen jälkeen voit halutessasi osallistua arvontaan.  Käsittelemme arvontaan osallistuvien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi sekä ollaksemme yhteydessä arvonnan voittajiin. Suorittamamme henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on suostumus. Kun käsittelyperusteena on henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus, on sinulla oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suorittamamme henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. Arvonnan yhteydessä käsittelemiämme henkilötietoja ovat nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), arvontaan osallistumisen ajankohta sekä arvontaan osallistumisen yhteydessä antamasi suostumukset. Poistamme henkilötiedot arvonnan toteuttamisen ja arvonnan voittajien tavoittamisen jälkeen. Voimme säilyttää henkilötietosi, mikäli meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi muissa rekistereissämme.

Henkilötietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain silloin, mikäli se on tarpeellista käsittelytarkoituksien, esimerkiksi saamasi arvontavoiton lähettämisen tai arvontaan liittyvän viestinnän, kannalta. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Voimme lisäksi siirtää henkilötietoja toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille.

Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista esimerkiksi silloin, kun Lidlin palveluntarjoaja sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan siirrossa tiukasti tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAAMINEN JA TIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET

Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrimme kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.

Lidl ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mahdolliset palveluntarjoajamme toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja (esimerkiksi asiakaspalvelu). Käsittelemämme henkilötiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkistaa sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista. Kun käsittelyperusteena on henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus, on sinulla oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suorittamamme henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Lidlin asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 0800 05345 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@lidl.fi. Voit myös lähettää postia osoitteseen Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / asiakaspalvelu, Niittymäentie 7, 02200 Espoo.