Säännöt

Säännöt

Järjestäjä

Lidl Suomi Ky, PL 500, 02201 Espoo. (Jäljempänä myös "Järjestäjä")

Osallistumiskelpoisuus

Grillauksen suomenmestaruuskilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, osallistumiseensa mennessä 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Lidl Suomi Ky:n henkilökunta, järjestämisessä mukana olleet tahot sekä jo aiemmin virallisen grillauksen suomenmestaruustittelin  voittaneet.

Kilpailuaika ja kilpailuun hakeminen

Haku kilpailuun aukeaa 16.4.2019 osoitteessa www.lidl.fi/tapahtumat. Haku on auki 19.5.2019 asti ja sitä voidaan jatkaa tarvittaessa. Hakemuksia käydään läpi ja valintoja tehdään jo hakuaikana. Kilpailuun hakeneista kutsutaan valitut henkilöt heidän ilmoittamansa kaupungin osakilpailuun, josta paras kilpailija jatkaa Helsingin finaaliin, joka järjestetään la 15.6.2019.

Kilpailuun osallistuminen

Järjestäjän valtuuttama tuomaristo valitsee kilpailun osallistujat kaikkien hakemuksen lähettäneiden henkilöiden joukosta. Valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti ennen tapahtumaa ja samassa yhteydessä heitä informoidaan kilpailun yksityiskohdista ja aikatauluista.

Jokaiselle paikkakunnalle kutsutaan enintään viisi kilpailijaa. Kilpailijat kisaavat paikkakunnilla  yhden maks. 30 minuuttia kestävän erän. Mikäli voittajan valintaa ei  yhden erän perusteella voida tehdä, on tuomaristolla oikeus järjestää ylimääräinen erä (maks. 20 min). Paras grillaaja eli karsinnan voittaja pääsee Helsingin finaaliin, joka järjestetään 15.6.2019. Helsingin finaaliin selvittävät tiensä yhteensä 5 finalistia, eli yksi jokaisesta osakilpailusta. Finalisteja on kaiken kaikkiaan viisi. Paikkakuntakohtaisen parhaan kisaajan sekä finaalin voittajakolmikon valinnan suorittaa Järjestäjän valtuuttama tuomaristo. Tuomaristo määrittelee myös finaalin voittajakolmikon paremmuusjärjestyksen.  Arvioitavia kriteereitä ovat mm. annoksen maku ja ulkonäkö sekä raaka-aineiden käyttö hävikkiä minimoiden.

Kilpailu kisataan kaasugrilleillä ja grillausaikaa kisaajilla on noin 30 minuuttia/erä. Kilpailija ei saa tuoda kisaan mukanaan mitään tarvikkeita tai raaka-aineita, koska kaikki tarvittava kisamateriaali sekä varustus löytyy paikan päältä tapahtumapäivänä. Kaikki kisaajat saavat kilpailussa valmistettavakseen samat pääraaka-aineet, jotka paljastetaan kisaajille vasta erän alussa. Lisäksi heidän käytettävissään on runsas hevi-pöytä lisukkeineen.

Kilpailijan on tuotava tapahtumapaikalle mukaan henkilöllisyystodistuksensa kilpailijan henkilöllisyyden tarkistamista varten. Kilpailija ei saa olla alkoholin tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena tapahtuman aikana, ja hänen on muutenkin käyttäydyttävä asianmukaisesti ja Järjestäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Kilpailuun mukaan valittava henkilö ei saa luovuttaa kilpailupaikkaansa eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Jos kilpailija on estynyt saapumaan paikalle, tulee hänen ilmoittaa tästä Järjestäjälle välittömästi. Kilpailija, joka ei saavu ilmoitettuna ajankohtana paikalle, menettää oikeutensa kilpailupaikkaan, ja Järjestäjällä on oikeus valita tilalle toinen kilpailija.

Oikeus materiaaleihin ja tietojen julkaisemiseen

Osallistumalla kilpailuun kilpailijat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista heistä valokuvia, videoita, nimen, taustatietoja ja muuta materiaalia ilman erillistä suostumusta tai korvausta kaikissa Järjestäjän markkinointikanavissa (esim. Instagram ja Facebook) ja kaikissa medioissa. Järjestäjällä on yksinomainen, rajoittamaton ja edelleen luovutettava oikeus kaikkiin kilpailun aikana tuotettuihin materiaaleihin.

Tietosuoja

Järjestäjä kerää ja käsittelee annettuja henkilötietoja kilpailijan suostumuksella ja sopimuksen täytäntöönpanoa varten kiertueen järjestämiseksi ja käytännön toteuttamiseksi. Erityisesti henkilötietoja käsitellään hakuprosessin toteuttamiseen, kilpailijoiden ja voittajien valitsemiseen ja tiedottamiseen sekä kontaktointiin liittyen. Tietoja käsitellään myös kyselyihin, palautteisiin ja muihin yhteydenottoihin vastaamiseen. Hakijan antaessa yhteystietonsa kilpailijahaun yhteydessä, hakija antaa Järjestäjälle luvan luovuttaa henkilötietonsa kilpailijarekrytoinnin suorittavalle kolmannelle osapuolelle. Tietoja ei luovuteta EU/ ETA-alueen ulkopuolelle.

Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti kuuden kuukauden sisällä kiertueen päättymisestä. Kilpailun aikana Järjestäjän markkinointikanavissa ja muissa medioissa julkaistuja tietoja ei kuitenkaan poisteta.

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojasta Järjestäjän sosiaalisen median sivustoilla löytyy Järjestäjän verkkosivuilta kohdassa "Tietosuoja". Lisätietoja voi myös pyytää olemalla yhteydessä Lidlin legal & compliance -osastoon.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Lidl Suomi Ky, Niittymäentie 7, 02200 Espoo

tietoturva@lidl.fi, Puh. 09 234561

Palkinnot

Kilpailun palkinnot ovat seuraavat:

Jokaisessa osakilpailussa annetaan kilpailun asianmukaisesti suorittaneille kilpailijoille 20 €:n Lidl-lahjakortti kiitokseksi osallistumisesta.

Helsingin finaalissa 15.6.2019 palkinnot ovat seuraavat:

1. sija: 10 000 € (kymmenentuhatta euroa rahana)

2. sija: 2 000 € lahjakortti ostoksiin Suomen Lidl-myymälöissä

3. sija: 1 000 € lahjakortti ostoksiin Suomen Lidl-myymälöissä

Muut Helsingin finalistit 15.6.2019 palkitaan 100 €:n Lidl-lahjakortilla.

Finaalin palkinnot ovat voittajille veronalaista palkkatuloa, ja heidän tulee huolehtia itse asianmukaisista ilmoituksista viranomaisille. Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijoihin kohdistuvista veroseuraamuksista. Järjestäjä ilmoittaa palkintojen arvon sekä kilpailijoiden henkilötiedot verottajalle.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai luovuttaa edelleen. Osallistuja ei voi esittää rahallisia tai muita vaatimuksia Järjestäjälle.

Kokonaiskilpailun voittajakolmikon velvoitteet

Jokaisesta yhteistyökuviosta, joka tehdään grillauksen Suomen mestari nimikkeellä tulee sopia Järjestäjän kanssa erikseen. Tämä rajoitus on voimassa vuoden kokonaiskilpailun finaalista, eli 1.7.2020 asti.

Kilpailun voittaja sitoutuu 30 päivän sisällä kiertueen päättymisestä toimittamaan Järjestäjälle kolme grilliaiheista reseptiä, joista vähintään yksi on finaalissa käytetty voittoresepti. Reseptien julkaisemisen yhteydessä tullaan käyttämään voittajan nimeä sekä kuvaa. Reseptit, kuva ja nimi voidaan käyttää ja julkaista rajoituksetta Järjestäjän markkinointikanavissa ja kaikissa medioissa eikä käytöstä tai julkaisemisesta makseta voittajalle erillistä korvausta. Järjestäjällä on yksinomainen, rajoittamaton ja edelleen luovutettava oikeus resepteihin, kuviin ja nimenkäyttöön.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu kilpailijaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

Vastuuvapautuslauseke

Järjestäjä ei vastaa missään muodossa kilpailijoille aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat kilpailuun osallistumisesta.

Kilpailun ennenaikainen päättäminen ja kilpailijan hylkääminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailu milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä voi käyttää tätä mahdollisuutta mm. jos kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai käytännön syyt näin vaativat.

Järjestäjä pidättää oikeuden kaikissa kilpailun eri vaiheissa hylätä sellaiset kilpailijat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä, toimineet muutoin hyvän tavan vastaisesti tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjällä on myös oikeus hylätä sellaiset kilpailijat, joiden henkilöllisyyttä ei pystytä todentamaan luotettavalla tavalla.

Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa sivulta www.lidl.fi/kesakiertue.

Palkinnon luovutus

Järjestäjä ilmoittaa palkinnon luovutuksesta voittaneille kilpailijoille ja antaa heille ohjeet palkinnon vastaanottamisesta. Jos voittaja ei toimi annettujen ohjeiden mukaan 60 päivän kuluessa ilmoituksesta tai kohtuullisen ajan sisällä Järjestäjän sen jälkeen lähettämästä muistutuksesta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Selvyyden vuoksi todetaan, että jos Järjestäjä ei tavoita voittajaa tämän antamilla yhteystiedoilla, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta.  Edellä mainittu aikaraja lasketaan silloin voittajan viimeisemmästä yhteydenotosta. Osakilpailun palkinnot jaetaan kilpailun asianmukaisesti suorittaneille kilpailijoille paikan päällä osakilpailun päättymisen jälkeen.

Palkinnon luovutuksen yksityiskohdista sovitaan erikseen. Järjestäjä ei vastaa kilpailijan antamien, palkinnon luovutusta varten tarvittavien tietojen paikkansapitävyydestä. oittaja ei ole velvoitettu ottamaan palkintoa vastaan.

Sääntöjen sitovuus

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailuun sovelletaan Suomen lakia.
Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.